Wat is momentum?

Voor het realiseren van ambitieuze doelen en het bevrijden van potentieel heb je energie nodig. Als je ergens voldoende energie in stopt dan komen zaken in beweging, er ontstaat momentum.

Duw maar eens rustig met je vinger tegen een glas water. Als je rustig drukt dan voel je spanning op je vinger, maar het glas beweegt niet. Dit betekent dat de hoeveelheid energie om het glas in beweging te krijgen niet voldoende is. Er ontstaat dus geen momentum. Druk nu eens harder tegen het glas, net zo hard totdat het een beetje gaat schuiven. De kracht van de energie is nu groter dan de weerstand van het glas. Er ontstaat momentum, het glas komt in beweging. En als je met nog meer kracht tegen het glas zou drukken ontstaat er zoveel momentum dat het glas omvalt. Te weinig momentum zet zaken niet in beweging, maar te veel momentum kan juist weer schadelijk zijn.

Voor alles in het leven is dus een bepaalde hoeveelheid energie nodig om momentum te creëren. Als je wilt afvallen maar je beweegt te weinig en je eet ongezond, dan creëer je niet het gewenste momentum. Als je onvoldoende traint voor een marathon, dan creëer je niet het momentum dat nodig is om deze marathon te kunnen lopen. Stop weinig tot geen energie in je relaties en er komt geen toprelatie tot stand. Overwin je niet de weerstand die gepaard gaat met het opzetten van een start-up bedrijf, dan ontstaat er onvoldoende momentum. Zonder momentum krijg je praktisch niets klaargespeeld.

Momentum zorgt er dus voor dat ‘iets’ in beweging komt. Als ergens heel veel energie in zit, dan is het bijna niet te stoppen. Vergelijk dit met een vliegwiel dat op volle toeren draait of een sportteam waarin de teamleden super op elkaar zijn ingespeeld. Daar zit zoveel momentum in, die zijn ‘bijna’ niet tegen te houden.

Momentum is de kracht achter iedere creatie. Als je weinig tot geen momentum in je leven ervaart dan stroomt de energie niet. Je krijgt ‘dingen’ niet voor elkaar en zaken komen niet in beweging. Hierdoor kun je jezelf lusteloos of zelfs depressief voelen, omdat datgene wat je doet weinig tot geen effect heeft.

Het is dus cruciaal dat je leert hoe je momentum moet creëren. Ik licht dit zo toe. Maar allereerst is het belangrijk om het verschil te kennen tussen passief- en actief momentum.

Wat is het verschil tussen passief- en actief momentum?
Passief momentum is energie waar jij en ik geen directe invloed op hebben. De energie is aanwezig en stroomt volop, ongeacht of jij jezelf wel of niet inspant. Bij actief momentum wordt een doelbewuste inspanning van jou en mij gevraagd, anders komen zaken niet in beweging. Passief en actief momentum zijn twee zijden van dezelfde medaille. En beide heb je nodig om te kunnen leven en om te kunnen creëren.

Zie passief momentum niet als iets zwaks. In passief momentum kan enorm veel energie zitten. Ga maar eens wildwater raften en ervaar wat de natuur aan passief momentum creëert. Als je eenmaal die wild stromende rivier bevaart, dan drijf je mee op het passieve momentum dat door de natuur gecreëerd wordt. Dat kan hard gaan.

Meditatie is ook een vorm van passief momentum. Er gebeuren processen binnenin je die een geweldige positieve impact op je hebben. Toch doe je er actief ‘niets’ voor. Maar ook eb en vloed, het op- en ondergaan van de zon of lichaamsprocessen zoals de spijsvertering, bloedsomloop en ademhaling zijn voorbeelden van passief momentum.

Het herkennen van passief momentum is essentieel voor het leven van je beste leven. Passief momentum zit in de dingen die onverwachts op je pad komen. Denk hierbij aan spontane inzichten die voortkomen uit je intuïtie of het per toeval uitkomen op een webpagina met informatie waar je naar op zoek was. Dit zijn allebei voorbeelden van passief momentum. Passief momentum is een gift van het leven.

Achter momentum zit manifestatiekracht en achter manifestatiekracht zit weer een enorm potentieel aan energie. De vraag is: zie je het, herken je het en speel je erop in? Eerder schreef ik in de blog Inspiratie is voor amateurs over het spontaan ontmoeten van een aantrekkelijk persoon in de koffiebar. Het moment wordt je gegeven, de vraag is alleen: overwin jij de weerstand om hem of haar aan te spreken?

De andere zijde van de medaille is het actief momentum. Dit vraagt om een doelbewuste inspanning en een actieve houding. Je moet actie ondernemen, want anders komt de energie niet in beweging. Je moet doen, want als je dat niet doet ontstaat er geen momentum. Als je een bepaalde vaardigheid wilt ontwikkelen dan zal je doelbewust moeten trainen. Doe je dit niet dan ga je deze vaardigheid ook nooit ontwikkelen. Des te ambitieuzer je doelen zijn, des te meer weerstand je zal moeten overwinnen.

Het realiseren van een uitdagend doel staat dus in directe relatie met de hoeveelheid weerstand die je kunt overwinnen. Denk aan het glas water. Duw er hard genoeg tegenaan en het glas komt in beweging. Zo werkt het met alles in het leven, alleen de weerstand die we moeten overwinnen verandert voortdurend.

Het leven bestaat dus uit zowel passief- als actief momentum. Beide zijn essentieel voor onze levenskwaliteit, de kwaliteit van onze relaties en de doelen die we willen verwezenlijken. Verderop in deze blog licht ik verschillende strategieën toe die je helpen om momentum te creëren. Het is echter eerst van belang om te benadrukken dat momentum subjectief en paradoxaal is.

Momentum is subjectief en paradoxaal
Wat bedoel ik hiermee? Simpel gezegd: wat voor de één werkt, hoeft voor de ander ‘niet per se’ te werken. En wat voor de ene persoon waar is, hoeft voor de ander ‘niet per se’ waar te zijn. Stel je voor dat je twee personen met elkaar vergelijkt. De ene persoon is een echte doener en onderneemt veel actie, terwijl de andere persoon meer een dromer is en weinig actie onderneemt.

De persoon die veel actie onderneemt kan op een gegeven moment vastlopen. Dit omdat hij op den duur opbrandt. Of omdat hij door het harde werken een tunnelvisie heeft ontwikkeld en zich daardoor niet meer bewust is van de omstandigheden. Hierdoor verliest hij zijn focus en dit heeft een negatief effect op het momentum dat hij wil creëren. Heeft het voor deze persoon zin om harder te gaan werken? Natuurlijk niet! Deze persoon is gebaat bij rust, bij zelfreflectie, bij zijn focus opnieuw scherp stellen en eventueel zijn plan van aanpak te evalueren om zo nieuw momentum te creëren.

Voor de dromer die weinig tot geen actie onderneemt geldt een andere wet. Deze persoon heeft peper in zijn reet nodig, oftewel: hij moet daadkrachtig handelen, want alleen op die manier kan deze persoon momentum creëren. Zo kan het dus zijn dat de ene persoon gebaat is bij rust en reflectie, en de ander bij het ondernemen van veel actie. Beide personen creëren dan momentum, maar wel vanuit een geheel andere strategie. Dit betekent dus dat er niet één waarheid is om momentum te creëren. Het verschilt per persoon en het is tevens contextafhankelijk. Dit is paradoxaal, maar dat is het leven nu eenmaal.

Hoe creëer je momentum?

Strategieën die je helpen met het creëren van momentum
Er zijn veel strategieën die je helpen met het creëren van momentum. De strategieën die ik hieronder beschreven heb staan in willekeurige volgorde. Met iedere strategie kan je momentum creëren mits je ze ‘goed’ toepast. Onderzoek welke strategieën met jou resoneren en onderneem direct actie. Strategieën die je helpen met het creëren van momentum zijn:

 1. Zelfreflectie
  De keuzes die je in het leven maakt hebben effect op het momentum dat je creëert. Zelfreflectie is het vermogen om je keuzes te evalueren en waar nodig veranderingen door te voeren. Snel en regelmatig bijsturen is cruciaal voor het creëren van momentum. Pas jij zelfreflectie toe?
 2. Staat van zijn
  Als je weinig tot geen energie hebt, of je voelt je angstig, gefrustreerd of onzeker dan heeft dit een negatief effect op het momentum dat je creëert. Voor het creëren van momentum moet je in een topstaat zijn. In de blog De drie niveaus waarop doorbraken plaatsvinden ga ik dieper in op je staat van zijn. Weet jij hoe je in een topstaat komt?
 3. Langetermijnvisie
  Een prachtige boom wordt niet van de een op de andere dag door de natuur gecreëerd. Jouw meest uitdagende creaties ook niet. Het kost tijd en energie om je doelen te realiseren. Als je voortdurend van koers of activiteit wisselt creëer je nauwelijks momentum. Heb jij al een langetermijnvisie ontwikkeld?
 4. Focus
  Als het je aan focus ontbreekt dan creëer je weinig tot geen momentum. Wat gebeurt er met de zonnestralen die door een vergrootglas gaan? Alle zonnestralen worden gericht op één punt. Dat creëert impact. Zo werkt het ook met onze focus. Focus jezelf en je creëert momentum. Heb jij jouw focus scherp?
 5. Commitment
  Een commitment is een verhaal waar je in gelooft. Je commitment is de drive die je helpt om de meest heftige weerstand te overwinnen. Onderzoek ‘waarom’ je doet wat je doet. Je ‘waarom’ is het innerlijke vuur dat je helpt om het onmogelijke mogelijk te maken. Het is de geboorteplaats van momentum. Ben jij gecommitteerd aan een doel?
 6. Effectieve strategieën
  Met een schroevendraaier een spijker in de muur slaan werkt niet. Hoe gecommitteerd je ook bent, met een ineffectieve strategie creëer je geen momentum. Het is dus zaak om effectieve strategieën toe te passen en dat doe je op een snelle manier door te leren van rolmodellen. Dit heeft een positief effect op het momentum. Pas jij strategieën toe die effectief zijn?
 7. Massaal actie ondernemen
  Actie ondernemen is actief momentum creëren. Hoe meer actie je onderneemt, des te groter het momentum is dat ontstaat. Het is het principe van ‘niet lullen maar poetsen’. Onderneem jij massaal actie?
 8. Timing
  Kan een fantastisch idee volledig mislukken door een verkeerde timing? Yep. Als je je tuin wilt opfleuren met mooie bloemen en je zaait de bloemzaadjes midden in de winter, dan gaat dat niet werken. Timing is cruciaal voor het creëren van momentum. Heb jij een goed gevoel voor timing?
 9. Samenwerken met specialisten
  Specialisten kunnen met hun expertise een enorme bijdrage leveren aan het creëren van momentum. Specialisten zijn speciale eenheden en kennen het klappen van de zweep. Huur specialisten in en er ontstaat momentum. Werk jij samen met zulke specialisten?
 10. Voorbereiding
  Optimaal voorbereid zijn is een kunst op zich. Topsporters zijn 90% van hun tijd bezig met hun voorbereiding (plannen en trainen) en 10% met het daadwerkelijk presteren in een wedstrijd. Voorbereiding is het halve werk en dus cruciaal om optimaal te kunnen presteren en daarmee ook onmisbaar voor het momentum dat tijdens de wedstrijd gecreëerd wordt. Ben jij altijd op en top voorbereid?
 11. Tijd
  Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Processen en ideeën hebben rijpingstijd nodig. Soms loop je vast in een project. Geef het project dan de ruimte en laat het even met rust. Je onderbewustzijn stopt niet met het zoeken naar oplossingen. Geef dingen de tijd en nieuwe ideeën openbaren zich vanzelf. Dit is essentieel voor momentum. Geef jij zaken voldoende tijd?
 12. Loslaten
  Als je altijd alles wilt controleren, dan heeft de energie geen ruimte om vrij te kunnen stromen. Vaak zie je dat wanneer mensen ergens heel hard voor werken, ze uiteindelijk verkrampen. Ze kunnen bepaalde zaken niet loslaten en dit heeft een negatief effect op het momentum. Momentum ontstaat ook doordat je zaken loslaat. Ben jij goed in dingen loslaten?
 13. Meditatie
  Als we mediteren dan komen onze gedachten tot rust. Het voordeel hiervan is dat je je innerlijk rustig gaat voelen. Dit heeft direct een effect op je levenskwaliteit, maar ook op het momentum dat je creëert. Als je innerlijk rustig bent dan stroomt de energie optimaal en word je creatief. Dit heeft een geweldig positief effect op je momentum. Mediteer jij?
 14. Mini stapjes
  Het zijn uiteindelijk de kleine mini stapjes die het momentum creëren. Deze mini stapjes zijn de kracht achter ieder succes. Hoe groot de weerstand ook is en hoe moeilijk bepaalde fases in het leven ook kunnen zijn. Blijf mini stapjes voorwaarts maken. Dat is het hele idee van het +1 Concept. Zet jij iedere dag een aantal mini stapjes richting jouw doel?

Deze 14 strategieën gaan je helpen met het creëren van momentum. Als het je ontbreekt aan momentum of je merkt dat je momentum verliest, onderzoek dan direct waar het probleem zit. De uitdaging is om zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Als je daar hulp bij nodig hebt boek dan een coachsessie en ik help je snel weer op weg met het creëren van momentum.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link