Zou je jouw bedrijf als een High Performance Organisatie omschrijven?

Het antwoord op de vraag is:

  1. Ja.
  2. Nee.
  3. Nog niet, maar we zijn op de goede weg.

In een High Performance Organisatie zijn je medewerkers betrokken om het allerbeste uit henzelf, de ander en uit de organisatie te halen. High performance wordt bepaald door de cultuur die er binnen je bedrijf heerst.

Maar wat is nu precies een organisatiecultuur?

Een team of organisatiecultuur is een set van gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, en gedragingen die een team karakteriseert en het beste te definiëren is als:

De manier waarop we de dingen hier doen!

Een fantastische cultuur trekt geweldige mensen aan en helpt ze om hun beste werk te leveren. Cultuur heeft invloed op het gedrag van je medewerkers en dit resulteert in positieve of negatieve resultaten.

Een cultuur definieert de grens tussen de ene en de andere organisatie en creëert daarnaast een gevoel van identiteit voor je medewerkers.

Vergeet nooit dat je alleen iets aan je missie, visie en de beste strategieën hebt als mensen volgens bepaalde richtlijnen en afspraken handelen en samenwerken. De vraag is niet of er binnen jouw organisatie een cultuur aanwezig is maar wat voor cultuur.

Welke cultuur is er binnen jouw organisatie?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link