We klagen niet over dingen die we niet kunnen veranderen

Tijdens een workshop stel ik regelmatig de vraag: Zijn er hier ook mensen die wel eens geklaagd hebben in hun leven? Je hoort dan altijd gelach.

Natuurlijk heeft iedereen wel eens geklaagd in zijn leven. Maar is het je misschien ook opgevallen dat we nooit klagen over de dingen die we niet kunnen veranderen?

Als je van een trapje gevallen bent, word je dan boos op de zwaartekracht? Of komt het dan in je op om een rechtszaak aan te spannen tegen deze zwaartekracht? Natuurlijk niet. We klagen alleen maar over zaken die onderhevig zijn aan verandering.

Maar waarom klagen we dan?

Klagen is het uiten van je frustraties.

Klagen heeft een negatieve impact op je energie. Je geeft namelijk bewust voeding aan zaken die je frustreren en irriteren. Daar komt niets, maar dan ook werkelijk niets goeds uit voort. Klagen veroorzaakt stress. Je ziet die betere toekomst, hoe het allemaal anders en beter moet, maar je weet niet wat te doen.

Waarom zou je anders klagen?

Mijn definitie van klagen is: een betere toekomst zien, maar niet weten hoe je daar moet komen.

Als je de kwaliteit van je leven wilt verbeteren, productiever wilt zijn en optimaal wilt presteren dan moet je stoppen met klagen. Waar het om draait is dat je verantwoordelijkheid neemt voor de situatie die je graag anders zou willen zien, en dat je vervolgens massaal actie onderneemt om die situatie te veranderen. Dat is de enige manier om de kwaliteit van je leven te verbeteren of positieve veranderingen binnen je business door te voeren.

Om je klaagpatroon te doorbreken moet je je eerst bewust worden van datgene waar je over klaagt. Als je niet precies weet waar je geklaag uit voortkomt, onderzoek dan eerst eens waar je stress van krijgt. Want daar ligt bijna altijd de fundering van jouw klaagpatroon.

Stel jezelf deze vragen eens:

  1. Wat zijn je meest stressvolle gedachten?
  2. Waarover klaag je?
  3. Wil je je klaagpatroon doorbreken?
  4. Als je antwoord bij de vorige vraag ‘ja’ is, wat ga je dan doen om je klaagpatroon te doorbreken?
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link