Wat zijn de voordelen van OKR?

OKR is een methode om stretch-doelen te formuleren.

Hoewel het een flinke uitdaging kan zijn om effectief met OKR’s te werken, kent de methode vele voordelen die een positieve impact op de groei van je business hebben…

Als je wilt weten hoe je het beste kunt starten met het implementeren van OKR’s binnen je business, download dan 14 vragen die je helpen om succesvol te starten met de OKR-methode. Deze vragen kun je downloaden op de OKR-pagina, bovenaan in de header.

Dit zijn de 10 belangrijkste voordelen van OKR in willekeurige volgorde:

 1. Iedereen spreekt dezelfde taal Een van de belangrijkste voordelen van de OKR-methode is dat het je een gemeenschappelijke taal aanreikt, waardoor je effectief met collega’s over doelen kunt communiceren. Veel bedrijven werken niet effectief, omdat ze geen duidelijke terminologie gebruiken waarmee ze over doelen communiceren. OKR, met zijn eigen terminologie, lost dit probleem op.

 2. Je hebt een duidelijke visie voor zowel de lange als de korte termijn OKR is een methode die zowel met lange- als kortetermijndoelen werkt. Met de langetermijndoelen creëer je een duidelijke stip aan de horizon, wat houvast biedt en richting geeft aan toekomstambities.

  Door ook met kortetermijndoelen te werken, toets je heel snel of bepaalde projecten en taken ook de gewenste resultaten opleveren. Dit maakt dat je enorm flexibel bent om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt.

 3. Je creëert een laserfocus OKR is bedoeld om impact te creëren en impact wordt gecreëerd door gefocust te zijn. OKR dwingt je om na te denken over je belangrijkste prioriteiten, zodat je te allen tijde werkt aan datgene wat er werkelijk toe doet.

  Dit is trouwens een geweldige vraag om aan jezelf en je managementteam te stellen:

  Als jouw business op elk onderdeel hetzelfde blijft presteren, wat is dan dat ene onderdeel waar een succesvolle transformatie de grootste impact zal hebben?

 4. Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende soorten doelen OKR maakt een verschil tussen drie verschillende soorten doelen: het hoofddoel, de meetbare doelen en de taakgerichte doelen. Het grote voordeel van dit onderscheid is dat je differentieert tussen wat je uiteindelijke doel is (Objective), hoe je de voortgang van dit doel meet (Key Results) en welke actie je onderneemt om je uiteindelijke doel te behalen (Initiatives). In het artikel OKR vs Ongestructureerde doelen ga ik dieper in op deze drie verschillende type doelen.

 5. De voortgang is goed te monitoren Het acroniem OKR staat voor Objectives en Key Results. Key Results zijn kwantificeerbaar omschreven en dus meetbaar. Dit geeft je hele concrete data over de voortgang van je Objective. Hierdoor weet je direct of je met een project wel of niet op koers ligt, omdat de data nooit liegt. Key Results geven je de mogelijkheid om voortdurend met elkaar in discussie te gaan over welke initiatieven wel werken en welke niet.

 6. Doelen worden met elkaar uitgelijnd Bij de OKR-methode worden doelen zowel verticaal als horizontaal met elkaar uitgelijnd. Verticale uitlijning betekent dat het management Strategische OKR’s formuleert waar de teams hun doelen door middel van Tactische OKR’s op afstemmen. Dit is top-down en bottom-up communicatie. Oftewel: verticale communicatie.

  Maar de teams stemmen onderling ook hun OKR’s met elkaar af. Als het development team een nieuw product ontwikkelt, dan stemmen marketing en sales daar ook hun OKR op af. Dit is horizontale communicatie. Met het verticaal en horizontaal uitlijnen van OKR’s werkt iedereen aan dezelfde prioriteiten.

 7. Transparantie Uit onderzoeken blijkt dat gemiddeld zo’n 60% van de werknemers niet precies weet wat de belangrijkste doelen zijn van het bedrijf waar ze werken. Bij OKR is dit niet het geval. OKR is een transparante methode, waarbij iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van wat de belangrijkste prioriteiten zijn en wanneer er dus sprake is van succes. Transparantie zorgt voor betrokkenheid.

 8. Grenzen worden verlegd OKR is een methode die werkt met stretch-doelen. Dit betekent dat de lat hoog wordt gelegd en dat er van medewerkers wordt verwacht dat ze grensverleggend denken en handelen. Het grote voordeel hiervan is dat je medewerkers uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen en hun potentieel te bevrijden. Dit heeft als effect dat de creativiteit volop stroomt, zaken enorm worden verbeterd en nieuwe innovaties tot leven komen.

 9. Verantwoordelijkheid, optimale betrokkenheid en tijdwinst Verouderde managementmethodes maken ook wel gebruik van zogenoemde waterval-doelen. Dit betekent dat het management van een bedrijf doelen stelt, daarna doelen formuleert voor de laag daaronder, bestaande uit de verschillende afdelingshoofden. Vervolgens stellen deze afdelingshoofden dan weer de doelen voor de teams.

  Deze vorm van doelen stellen duurt niet alleen lang, maar medewerkers voelen zich hierdoor ook minder betrokken bij het bedrijf, omdat ze niet mee mogen denken over hoe ze bepaalde doelen willen realiseren.Bij de OKR-methode bepaalt het management een duidelijke koers door het formuleren van de Ultieme en Strategische OKR’s. De teams krijgen vervolgens zelf de vrijheid om hun doelen door middel van Tactische OKR’s zo goed mogelijk op de de Strategische OKR’s af te stemmen.

  Hierdoor worden de teams en medewerkers dus direct betrokken bij het stellen van doelen. Dit creëert autonomie en verantwoordelijkheid, wat weer een positief effect heeft op de snelheid waarmee doelen worden gesteld en op het betrokkenheidsgevoel van de medewerkers.
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link