Wat is DiSC?

Wat is jouw communicatiestijl?
Ben jij meer taak- of mensgericht? Neig je meer naar extravert of naar introvert? Vind je veranderingen moeilijk of word je er juist door gedreven? DiSC brengt voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart en helpt om gedrag bespreekbaar te maken. Het onderstaande filmpje verduidelijkt de verschillende DiSC Stijlen.

DiSC kent vier basisstijlen.
Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken gegroepeerd kunnen worden in vier verschillende stijlen: Dominantie (D), Invloed (i), Stabiliteit (S) en Consciëntieus (C). Mensen met een vergelijkbare stijl vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor deze stijl. Er is geen beste of slechtste stijl. Alle vier de stijlen hebben sterke en zwakke kanten bij overmatig gebruik. Mensen zijn vaak een mix van meerdere stijlen. Hieronder deel ik de belangrijkste kenmerken van iedere stijl:

D-Stijl
Mensen met een D-Stijl nemen graag het initiatief en zijn bijzonder geschikt als kartrekker. Ze zijn resultaatgericht, vragen veel van zichzelf en van anderen. Ze zijn direct in de communicatie en aarzelen niet om te zeggen waar het op staat. Ze zijn doelgericht, snelle beslissers, ondernemend en schakelen snel.

 • Prioriteiten: Het verkrijgen van directe resultaten, het ondernemen van actie, zichzelf en anderen uitdagen.
 • Gemotiveerd door: Kracht, autoriteit, competitie, winnen, succes.
 • Angsten: Verlies van controle, gebruikt worden door anderen.
 • Eigenschappen: Zelfvertrouwen, directheid, besluitvaardigheid en risico nemen.
 • Beperkingen: Houdt weinig rekening met anderen, ongeduldig, ongevoelig.

I-Stijl
Mensen met een I-stijl maken makkelijk contact met anderen en zijn goede praters. Ze zijn levendig, positief ingesteld, spontaan, enthousiast en gemakkelijk in staat anderen te inspireren of mee te nemen in hun boodschap. Praten en sparren kunnen ze goed en ze staan met hun verhalen graag in de belangstelling.

 • Prioriteiten: Contacten leggen, ondernemen van actie, enthousiasme, aanmoedigen tot samenwerken.
 • Gemotiveerd door: Sociale erkenning, groepsactiviteiten, vriendelijke relaties, complimenten.
 • Angsten: Sociale afwijzing, afkeuring, verlies aan invloed, genegeerd worden.
 • Eigenschappen: Enthousiasme, charme, sociaal, optimisme, spraakzaamheid.
 • Beperkingen: Impulsief, ongeorganiseerd, maakt weinig af, emotioneel.

S-Stijl
Mensen met een S-stijl zijn vriendelijk, loyaal, empathisch en begripvol. Het zijn echte teamplayers, zijn ondersteunend, doen onopvallend hun werk en werken graag samen met anderen. Ze zijn attentvol en hechten veel waarde aan stabiele relaties. Conflicten vinden ze vervelend, ze zijn gericht op harmonie.

 • Prioriteiten: Ondersteuning bieden, behouden van stabiliteit, samenwerking.
 • Gemotiveerd door: Stabiele omgeving, oprechte waardering, samenwerking, mogelijkheden om te helpen.
 • Angsten: Verlies van stabiliteit, verandering, conflicten, verlies van harmonie.
 • Eigenschappen: Geduld, teamspeler, rustige benadering, goede luisteraar, bescheiden.
 • Beperkingen: Overdreven meegaand, neiging om verandering te ontwijken, besluiteloosheid.

C-Stijl
Mensen met een C-stijl zijn praktisch, rationeel ingesteld en hebben behoefte aan controle. Ze hebben een neusje om fouten op te sporen, werken gestructureerd, ordelijk en systematisch. Details ontsnappen niet snel aan hun aandacht en ze passen ook prima in beroepen waar een grote mate van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid wordt vereist.

 • Prioriteiten: Nauwkeurig handelen, verbeteren van kwaliteit en het accepteren van uitdagingen.
 • Gemotiveerd door: Mogelijkheden om kennis in te zetten ten behoeve van kwaliteit en nauwkeurigheid.
 • Angsten: Kritiek op werk, het maken van fouten.
 • Eigenschappen: Precisie, analytisch, sceptisch, gereserveerd, zorgvuldigheid.
 • Beperkingen: Neiging tot over-analyse en daardoor uitstellen beslissingen, isoleert zichzelf.

Hulpmiddel
Wees je er bewust van dat DiSC een hulpmiddel is en nooit een doel op zich. Het helpt je om voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart te brengen en gedrag bespreekbaar te maken. Bekijk en download diverse voorbeeldprofielen. Wil je meer inzicht in je eigen gedragsvoorkeur en tegelijkertijd beter leren omgaan met mensen die een andere gedragsstijl hebben? Het Workplace Profile helpt je hierbij. Werk je intensief met je collega of business partner samen en willen jullie de communicatie nog beter op elkaar afstemmen? Dan is het mogelijk om twee workplace profielen te combineren tot een ‘comparison report’. Een comparison report is een op maat gemaakt rapport om effectief met de ander samen te werken. In deze twee voorbeelden krijgen Tea en Paul allebei een profiel op maat om effectief met de ander samen te werken. Paul die samenwerkt met Tea en Tea die samenwerkt met Paul. Om inzicht te krijgen in teamculturen kunnen ‘Workplace Profiles’ gecombineerd worden tot een Group Culture Report. Zo ontstaat direct een duidelijk beeld van de groepscultuur en het dominante voorkeursgedrag van de groep. Ook is het mogelijk om een Team View overzicht te genereren om snel het voorkeursgedrag van ieder individu te herkennen. Dit is handig om snel te schakelen tussen diverse teamleden en de communicatie op elkaar af te stemmen.

Aan de slag
Wil je als ondernemer of leider inzicht in je eigen voorkeursgedrag krijgen om nog effectiever te communiceren? Neem je een nieuwe werknemer aan en gebruik je het DiSC profiel als een leidraad voor het sollicitatiegesprek? Wil je hulp bij de ontwikkeling van je team of bij het creëren van een prestatiecultuur? DiSC geeft je essentiële inzichten.

 

 

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link