Wanneer is er sprake van succes?

Dit is een geweldige vraag, maar geen gemakkelijke om te beantwoorden. Als ik jou nu vraag: Wanneer is er binnen jouw business sprake van succes? Wat zeg je dan? Heb je dat antwoord scherp voor ogen?

Mijn ervaring is dat de meeste ondernemers deze vraag niet kunnen beantwoorden. Het is namelijk een hele uitdaging om te bepalen wanneer er binnen je business sprake is van succes.

Wat is succes:

  • je missie bereiken?
  • je visie naleven?
  • je omzetdoelen realiseren?
  • waardering van je klanten krijgen?

Het goed kunnen verwoorden van wanneer er sprake van succes is, is cruciaal voor je business. Hoe wil je anders een effectieve strategie uitrollen? Of hoe weet je anders welke specialisten je moet inhuren? Of welke marketingstrategie te volgen? Dan wel welke klanten je wilt aantrekken?

Maar ook voor medewerkers is het belangrijk om te weten wanneer er sprake is van succes. Hoe kunnen zij optimaal betrokken zijn en doelgericht werken als ze niet weten wat succes is?

Het niet kunnen definiëren wat succes is, is niet bevorderlijk voor de groei van je business.

Ook ikzelf heb lang gestoeid met deze vraag, maar daar kwam geleidelijk verandering in toen ik kennismaakte met de OKR-methode.

In 2019 kwam ik voor het eerst in aanraking met OKR. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Na wat Googlen, een aantal diepgaande artikelen lezen en diverse YouTube filmpjes bekijken, werd ik enthousiast over deze goal-setting methode.

Ik maakte veel aantekeningen en besloot om een blog te wijden aan OKR. Maar iedere keer als ik begon te schrijven, dan liep ik tegen dingen aan waar ik geen antwoord op had. Dat betekende dan weer dat ik mezelf keer op keer moest verdiepen in de materie.

Ik begon in te zien dat de OKR-methode een simpel concept is om te begrijpen, maar het een hele uitdaging is om deze methode te implementeren binnen je business.

In 2019 publiceerde ik uiteindelijk geen blog over OKR, omdat ik mezelf toen nog niet in staat achtte om er een kwalitatief goed artikel over te schrijven. Ik begreep de materie gewoon niet goed genoeg. Ik kwam tot de conclusie dat ik eerst nog een flinke verdiepingsslag moest maken voordat ik de OKR-methode serieus binnen mijn business kon implementeren.

Ik besloot toen om niet zomaar een paar blogs aan OKR te wijden, maar om mijn complete visie met betrekking tot deze methode grondig uit te werken.

De beste manier waarop ik leer, is door dingen in de praktijk te brengen. Ik heb in 2020 dan ook volop geëxperimenteerd met de OKR-methode binnen mijn eigen business. Ik moet eerlijk zeggen dat dit geen gemakkelijk proces was en dat het verre van vlotjes verliep.

Maar keer op keer heb ik verbeteringen doorgevoerd en mijn visie ontwikkelde zich stapje voor stapje.

Het resultaat van datgene wat ik geleerd heb, zie je op deze pagina. Ik heb met een team van twee tekstschrijvers, een designer en een WordPress specialist bijna vier maanden aan deze pagina gewerkt. De pagina wordt voortdurend geüpdatet, omdat we steeds weer tot nieuwe inzichten komen over hoe we nog een betere invulling kunnen geven aan de OKR-methode.

Wat me trouwens tijdens mijn intensieve OKR-onderzoek is opgevallen, is dat ik geen OKR-specialist of consultant op het internet ben tegengekomen met precies dezelfde visie over OKR. In grote lijnen zeggen ze allemaal hetzelfde, maar iedereen geeft op zijn eigen manier invulling aan de details.

Over de invulling van de details heb ik zelf ook goed moeten nadenken. Ik geloof in resultaatgerichte Key Results, impactvolle Objectives en het creëren van een Ultieme OKR. Maar ook hoe je het check-in proces faciliteert is cruciaal voor een succesvolle OKR-implementatie.

Ik heb enorm veel geleerd en de belangrijkste winst is dat ik nu op een gestructureerde manier ambitieuze doelen kan stellen en meten en daar met anderen helder over kan communiceren.

Uit ervaring weet ik nu dat het een hele uitdaging is om te starten met OKR en dat dit niet over één nacht ijs gaat. Ik heb een checklist Is OKR geschikt voor mijn business? geschreven met daarin 7 vragen die je helpen te bepalen of jouw business geschikt is voor OKR. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

Ik hoop dat jij en je medewerkers waardevolle inzichten uit deze OKR-handleiding halen en dat je snel wegwijs wordt in de wereld van OKR.

Ronnie Couwenberg

Ik word gedreven om ondernemers te helpen met het tot leven brengen van fantastische creaties.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link