Wat is OKR?

OKR is een afkorting voor “Objectives and Key Results”, een goal-setting methode die vooral bekend is geworden door de successen die Google eraan te danken heeft.

OKR is een effectief hulpmiddel voor bedrijven die ambitieuze doelen nastreven. De kracht van deze methode zit hem in zijn doelgerichtheid, transparantie, meetbaarheid en het creëren van zogenaamde stretch-doelen.

Dit zijn doelen die lastig te behalen zijn, maar je uitdagen om zover mogelijk te komen. Vaak wordt 70% voltooien van een stretch-doel als een succes beschouwd.

De OKR-methode helpt je om een koppeling te maken tussen strategie en uitvoering. Door de heldere uitlijning van doelen – die tevens voor de gehele organisatie begrijpelijk en inzichtelijk zijn – is OKR dé goal-setting methode om optimale betrokkenheid te creëren binnen je bedrijf.

De volgende metafoor geeft het verschil tussen Objectives en Key Results mooi weer.

Als je met je auto op reis gaat dan heb je een duidelijke bestemming (doel) nodig. Want als je niet weet waar je naartoe wil, dan maakt het ook niet uit welke keuzes je maakt. In business geldt precies hetzelfde: iedere reis begint met het kiezen van een bestemming waar je naartoe wilt. Deze bestemming is je Objective.

Tijdens je reis is het ook belangrijk om te weten of je op koers ligt en hoe ver je nog van je doel verwijderd bent. Hier gebruiken we in de auto een GPS voor. Bij de OKR-methode zijn dat je Key Results. Net zoals een GPS houden Key Results je op koers om je Objective te realiseren. De OKR-methode is gedurende de jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Vele bedrijven gebruiken vandaag de dag ook Initiatives om hun OKR’s te realiseren.

Initiatives beantwoorden de vraag: Wat doe ik om mijn doel te realiseren?

Het zijn de projecten en taken die ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk op je bestemming aankomt. In de onderstaande infographic worden de verschillende eenheden nog eens kort samengevat. Op de pagina voorbeeld OKR’s staan voor je beeldvorming diverse voorbeelden van OKR’s uitgewerkt.

Objective

Wat is ons doel?
Een Objective is een statement dat inspireert en richting bepaalt. Vergelijk een Objective met de bestemming op een landkaart.

Key Result

Hoe meten we de vooruitgang?
Een Key Result meet de progressie. Het geeft aan hoe ver je van je doel bent verwijderd en functioneert als een GPS.

Initiative

Wat doen we om ons doel te realiseren?
Een Initiative is de actie die je onderneemt om je bestemming te bereiken. Het zijn de projecten en taken die je naar je doel leiden.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link