Waar en wat voel je?

Emoties negeren en niet voelen is schadelijker dan schadelijk. Dit maak ik continu mee bij ondernemers, artiesten en topsporters die ik coach. Er is iets gebeurd in hun leven wat nog steeds een ‘negatieve’ impact op hen heeft. Een liefdesrelatie die naar de klote is, een zware blessure of een belangrijke business deal die door de neus geboord is. Wat het ook is, de gebeurtenis brengt een shitload aan negatieve emoties met zich mee.

Van tijd tot tijd ervaren we deze emoties allemaal wel eens. Dat is onderdeel van het leven. De manier waarop we met deze emoties omgaan kan echter enorme verschillen in onze levenskwaliteit veroorzaken. Als ik zie dat mensen vastlopen dan heeft dit 100% te maken met het feit dat ze vastzitten in een emotioneel patroon. Dit probleem ontstaat doordat ze de focus op de gebeurtenis leggen (dat wat hen is overkomen) en niet op de emoties die ze nu ervaren.

Als je gevoelens gaat onderdrukken, wegstoppen of er geen bewuste aandacht aan geeft dan worden ze sterker. Dan nemen ze in kracht toe, met alle gevolgen van dien. De kortste weg naar vooruitgang is om ervoor te zorgen dat de energie binnenin je weer gaat stromen. Dat kan alleen als je je bewust bent van wat er in je lichaam gebeurt. Voel bewust wat er speelt. Loop voor geen enkele emotie weg. De kortste weg naar progressie is dwars door de shitload aan emoties heen.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link