Verander de manier waarop je naar dingen kijkt en de dingen om je heen zullen ook veranderen

Als jij achter iedere boom een vijand ziet, dan creëer je een wereld van wantrouwen, achterdocht en angst.

Als jij ongeacht de omstandigheden gefocust blijft op het vinden van oplossingen, dan creëer je een wereld waarin je oplossingen vindt.

Als jij het beste in anderen ziet, dan creëer je een wereld waarin je de talenten en het potentieel van de ander ontdekt.

Jouw perceptie is jouw wereld. Hoe je de dingen ziet is hoe de dingen voor jou zijn. Verander de manier waarop je naar dingen kijkt en de dingen om je heen zullen ook veranderen.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link