Veel ondernemers ontbreekt het aan echte power en dit kun je eraan doen

In deze context doel ik op power als het hebben van een inspirerende visie en deze vervolgens koppelen aan daadkrachtig handelen.

Als jij geen duidelijke visie hebt, dan ben je aan het zwemmen, met als negatieve effect dat het je ontbreekt aan innerlijke zekerheid. Je mist dan de overtuiging en inspiratie om jouw boodschap aan een ander over te dragen. Dit heeft weer een negatief effect op de kracht die je uitstraalt.

Anderzijds creëer je ook geen momentum, als het je ontbreekt aan daadkrachtig handelen. Je zal zien dat projecten niet of nauwelijks van de grond komen. Ook dit heeft een negatief effect op de power die je uitstraalt.

De combinatie van visie en daadkracht is cruciaal voor het ervaren van echte power. Koppel een duidelijk visie aan doelgerichte actie.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link