Van ruilen komt (soms) huilen

Heb je vroeger wel eens iets geruild op school waarvan je even later dacht…’shit’…waarom? Of was jij juist degene die dacht … ‘Yes’.

Op de arbeidsmarkt ruilen we ook voortdurend. Tijd, geld, producten en diensten, maar ook creatieve vermogens en vaardigheden.

Een belabberde manier van ruilen is de ruil die alleen maar gericht is op de transactie. Je ruilt dan tijd tegen geld. 30-40-50 uur per week van ‘jouw kostbare tijd’ ruil je voor een x aantal euro's. Heb je hier ooit iemand gelukkig van zien worden?

Bij de beste ruil gaat het niet alléén maar om de transactie, maar ook om een ‘echte’ bijdrage te kunnen leveren. Een bijdrage waarin jij met jouw unieke talenten en creatieve vermogen waarde toevoegt. Dat is de beste ruil omdat het je spirit in vuur en vlam zet.

De ruil die alleen maar op de transactie gericht is leidt rechtstreeks naar een ‘onbevredigend gevoel’. Overleven is je enige doel. De ruil waarin jij daadwerkelijk je creativiteit kwijt kunt is een uitwisseling van ‘pure energie’ en staat aan de basis van ieder succes en vormt het fundament van een gelukkig leven.

Ieder moment mag je opnieuw beslissen wat je wilt ruilen. Dat is de kracht die we tot onze beschikking hebben. Verandering doorvoeren vraagt wel om moedige keuzes. Ben jij nog gelukkig met datgene wat je ruilt?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link