Succes is een teamsport

Eén van de grootste uitdagingen waar iedere MKB-ondernemer (leider) mee geconfronteerd wordt, is om teamleden effectief met elkaar te laten samenwerken.

Waarom dit zo moeilijk is?

Nou... mensen zijn allemaal verschillend, hebben unieke behoeften en hun emotionele staat verandert ook voortdurend. Dit vraagt van jou als leidinggevende om een bepaalde skillset waarmee je je team goed kunt managen.

Daarnaast ontwikkelt een team zich via verschillende fases. Inzicht in deze fases is essentieel om effectief leiding te kunnen geven. Dit alles vraagt om veel ervaring, expertise en specifieke vaardigheden.

Als je nu inzoomt op het functioneren van jouw team, tegen welke uitdagingen loop je dan aan?

  • Er zijn onduidelijkheden over de doelen, rollen en taakverdeling.
  • De kwaliteit van de onderlinge relaties zijn van een belabberd niveau.
  • Het team werkt niet goed samen.
  • Je hebt als leider geen grip op je team (meer).
  • Je vindt het lastig om met bepaalde teamleden om te gaan.
  • Teams zijn gefuseerd en de samenwerking loopt nog voor geen ene meter.
  • Er is geen prestatiecultuur aanwezig.

Heb je een idee waar je vastloopt?

Welke actie ga je ondernemen?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link