OKR vs Ongestructureerde doelen

Wat is een ongestructureerd doel?

Een ongestructureerd doel is een doel dat je graag in de toekomst wilt realiseren. Niets meer en niets minder. Vaak zal je in de praktijk overigens zien dat er meerdere doelen nodig zijn om dat ene doel te behalen.

Bij het stellen van ongestructureerde doelen wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende soorten doelen. Alle doelen lijken min of meer gelijkwaardig, terwijl dit zeker niet het geval is. Dat maakt het stellen van doelen op deze manier onoverzichtelijk. Zeker binnen bedrijven waar je met verschillende teams aan vele doelen tegelijkertijd werkt.

OKR maakt wel een verschil in soorten doelen, dat zal ik in dit artikel toelichten. Maar laten we eerst eens kijken naar een doel dat op de ongestructureerde manier gesteld wordt.

Stel je voor dat je wilt afvallen, wat is dan het eerste dat je doet? Je gaat voor jezelf een doel stellen.

Bijvoorbeeld: Ik wil 10 kg afvallen. Vervolgens stel je jezelf nog twee doelen: Je besluit om drie keer per week naar de sportschool te gaan en één keer per week 8 kilometer te gaan hardlopen.

Je hebt nu drie verschillende doelen geformuleerd.

Ook besluit je om jezelf regelmatig te wegen, om zo te controleren of je daadwerkelijk gewicht verliest. Je hebt veel zin om aan je doelen te werken en besluit de voortgang bij te houden met goal-tracking software. Dat ziet er bij de ongestructureerde manier van doelen stellen vaak zo uit (zie linker infographic):

Nu ben je drie maanden verder en de geboekte resultaten zijn weergegeven in de rechter infographic. Word je blij van deze resultaten?

Lijkt me niet, hè? Als je hoofddoel is om 10 kg af te vallen, dan heb je in drie maanden tijd weinig progressie geboekt.

Het probleem bij het stellen van ongestructureerde doelen
In het bovenstaande voorbeeld heb je drie doelen geformuleerd, terwijl er maar één doel is dat er echt toe doet en dat is 10 kg afvallen.

Het wil niet meteen zeggen dat je het gewenste resultaat bereikt als jij drie keer per week naar de sportschool gaat en iedere week gaat hardlopen. Misschien heb je een verkeerd trainingsprogramma of breng je meer tijd in het restaurantje van de sportschool door dan in de gym zelf. Op deze wijze zal je je doel niet snel realiseren.

Het probleem is dat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de verschillende soorten doelen die je hebt geformuleerd. Hierdoor mis je focus en als focus ontbreekt, dan worden zaken onduidelijk, wat altijd leidt tot kwaliteitsverlies.

Nu is bij dit voorbeeld van afvallen het overzicht nog vrij gemakkelijk te behouden, omdat het maar drie verschillende doelen zijn. Maar laten we eens kijken naar de twee onderstaande voorbeelden. Hierin heb ik twee verschillende impactgebieden (klantenservice en marketing) uitgewerkt met ieder zes verschillende doelen.

Zie je dat het overzicht al een stuk complexer wordt? Niet alleen omdat ik drie doelen extra heb toegevoegd, maar ook omdat ik nu doelen weergeef die betrekking hebben op twee verschillende impactgebieden.

Iedere business heeft natuurlijk veel meer impactgebieden. Denk aan: IT, sales, development, financieel, HR, werving & selectie en training & coaching, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wordt het probleem helder voor je? Deze manier van doelen stellen is onoverzichtelijk, waardoor je focus mist op wat echt belangrijk is. Dit komt omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten doelen. OKR maakt dit essentiële onderscheid wel.

Doelen structureren via de OKR-methode
Alle doelen kunnen in het OKR-model onderverdeeld worden in Objectives, Key Results en Initiatives. De Objective weerspiegelt je intentie, het is datgene wat je daadwerkelijk wilt realiseren. Het is geen doel met droge cijfers, maar een toekomstperspectief dat mensen inspireert en motiveert.

Zeg nu zelf, welke van de twee resoneert beter met je: 10 kg afvallen of veel energie hebben en in vorm zijn?

Dat laatste doel motiveert in mijn ogen veel meer om naartoe te werken. Eigenlijk ben je helemaal niet geïnteresseerd in afvallen. Je wilt gewoon fit zijn.

De Key Results zijn je GPS-systeem. Ze vertellen je of je daadwerkelijk dichterbij je Objective komt. Dus een Key Result zou kunnen zijn: 10 kg afvallen. Als je onder in vorm zijn ook een gespierder lichaam verstaat, dan zou je daar nog een Key Result aan toe kunnen voegen. Denk aan: Een toename van 5% in spiermassa.

Key Results zijn dus meetbare doelen.

Het derde element binnen het OKR-model zijn de Initiatives. Oftewel, wat ga je doen om je Objective te behalen? Drie keer per week naar de sportschool en 8 kilometer hardlopen zijn voorbeelden van activiteiten die je dichterbij je doel kunnen brengen. Initiatives zijn doelen die de taken omschrijven.

In het OKR-raamwerk wordt dit als volgt weergeven:

De twee eerder aangehaalde voorbeelden (klantenservice en marketing) zien er in het OKR-raamwerk zo uit:

Zoals je in de bovenstaande infographics kunt zien, maakt het OKR-raamwerk een duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten doelen. Het hoofddoel, de meetbare doelen en de taakgerichte doelen worden heel duidelijk gescheiden en hebben allemaal een uniek functie binnen het OKR-raamwerk. Hiermee onderscheidt OKR zich van het stellen van doelen op de ongestructureerde manier.

De kracht van OKR
Bij OKR’s differentieer je dus tussen waar je wilt zijn (Objective), hoe je je voortgang meet (Key Results) en wat je doet om op je bestemming aan te komen (Initiatives).

Het is belangrijk om te realiseren dat je Initiatives hypotheses zijn. Je weet niet of ze je ook daadwerkelijk dichterbij je doel brengen. Daarom moeten Initiatives altijd gemeten worden via de Key Results. De Key Results zijn je GPS-systeem die dit uiteindelijk allemaal inzichtelijk maken.

Op het moment dat je merkt dat je Key Results niet veranderen, dan weet je dus direct dat je ook niet dichterbij je Objective (hoofddoel) komt. Dit betekent dat je je acties moet evalueren en daar waar nodig is moet bijsturen.

Pak de grip op je bedrijf terug en stel ambitieuze doelen via de OKR-methode. OKR helpt je om de focus te richten op de belangrijkste prioriteiten. Het is daarnaast een tool waarmee je het stellen van doelen overzichtelijk maakt voor je gehele organisatie. Dit komt de betrokkenheid van je medewerkers alleen maar ten goede.

And last but not least: Via OKR kun je supersnel bijsturen en dat maakt je als organisatie enorm flexibel. Key Results liegen namelijk nooit.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link