Mensen evalueren je in seconden, maar wat evalueren ze precies?

Harvard Business School professor Amy Cuddy bestudeert al ruim 15 jaar eerste indrukken. Cuddy beweert dat ze bepaalde patronen heeft ontdekt in deze interacties.

We vormen allemaal supersnel een beeld van een ander persoon. Dit gebeurt al in de eerste luttele seconden dat je iemand waarneemt. Maar wat evalueren we dan precies?

Volgens Cuddy beantwoorden we allereerst de volgende twee vragen:

  1. Kan ik deze persoon vertrouwen?
  2. Respecteer ik deze persoon?

Vertrouwen heeft te maken met je uitstraling en je geloofwaardigheid. Respect heeft daarentegen te maken met het beeld dat anderen van je competenties hebben.

Volgens Cuddy zijn de meeste mensen van mening dat binnen een bedrijfscontext competentie een belangrijkere factor is dan vertrouwen. Mensen willen als slim, talentvol en capabel gezien worden.

Toch beoordelen mensen je in eerste instantie op de betrouwbaarheid die je uitstraalt. Dit is een onbewust proces. Vanuit een evolutionair perspectief is het cruciaal om allereerst te achterhalen of de ander gevaarlijk is of niet.

Voor holbewoners was het belangrijk om snel te kunnen beoordelen of een ander kwade bedoelingen had of niet. Pas als de ander als ongevaarlijk was bestempeld, kon er over worden gegaan op een keuring van zijn competenties, zoals het maken van een goed vuurtje.

Hoewel competentie een belangrijk meetcriterium vormt voor het beoordelen van een ander, zegt Cuddy dat het pas wordt geëvalueerd nadat vertrouwen is gevestigd.

Hoe wek jij vertrouwen bij anderen?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link