Manage je focus, niet je tijd

Laatst was ik met een ondernemer in gesprek. Tijdens dit gesprek kwam hij tot de conclusie dat hij meer reflectiemomenten gedurende de week voor zichzelf wilde inbouwen.

Het probleem volgens hem was dat zijn agenda zo vol zat, dat hij moeite had om reflectietijd vrij te maken. Hij vond het zelfs lastig om daar vijf tot tien minuten voor te vinden.

Na een paar minuten geluisterd te hebben naar zijn verhaal, stelde ik hem de vraag: Waar wil je tijdens de reflectiemomenten over nadenken?

Het was even stil.

Vervolgens antwoordde hij: “Ik wil over de missie van mijn business en mijn belangrijkste doelen nadenken.”

Ik stelde hem vervolgens de vraag: Hoeveel taken kun je op dit moment opnoemen die belangrijker zijn, dan na te denken over deze vraag?

“Ik moet moet morgen alleen een presentatie voor een klant voorbereiden”, was zijn antwoord.

Mooi zei ik, dat betekent dus dat je alle tijd hebt om na te denken over deze ene vraag. Direct antwoordde hij lachend: “Ja, dat klopt, 23 uur zelfs.”

Als we naar onze agenda kijken om ergens een gaatje te prikken voor een reflectiemoment, dan heb je een verkeerde focus. Je bent dan tijd aan het managen! Waar het om gaat is dat je je focus managet. En als je je focus scherp hebt, dan wordt automatisch duidelijk waar je je tijd aan moet besteden.

Dus zorg er altijd voor dat je je focus managet en nooit je tijd. Focus brengt je business naar een volgend niveau, het managen van je tijd niet!

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link