Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Leiders moeten inspireren niet motiveren

Motiveren komt van het Latijnse woord movere. Het betekent letterlijk bewegen. Motiveren betekent in beweging komen. Inspiratie is een samenstelling van de Latijnse woorden In en Spiritus. Dit betekent inblazing in de geest.

Als leider is het belangrijk dat je met behulp van jouw visie zaadjes plant in de geest van anderen (inspireert), waardoor ze vanuit eigen beweegredenen in actie komen. Als leider kun je geen beweging veroorzaken als een ander daar niet voor openstaat.

Motiveren is een duwende kracht, kost energie en heeft een ‘tijdelijke’ houdbaarheidsdatum. Inspiratie levert daarentegen energie op en is een kracht waar mensen zich door aangetrokken voelen.

Ben jij een leider die mensen motiveert of inspireert?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved