Kies eerst de beste strategie, focus daarna op hard werken

Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief van James Clear, de auteur van de bestseller Atomic Habits. In deze nieuwsbrief editie (10 december 2020) deelde Clear een mooi inzicht dat me triggerde.

Dit is het inzicht:

"Before you begin, think as if you are a lazy person. Imagine the competition will work harder. Your only chance is a better strategy.

After you begin, work as if you are a dumb person. Imagine the competition is smarter and more talented. Your only chance is to outwork them."

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link