Jij bent verantwoordelijk voor je eigen feedback

Een aantal jaren geleden benaderde een horecaondernemer mij met de hulpvraag om hem te helpen de communicatie binnen zijn team te verbeteren. Een van de eerste dingen die ik aan hem vroeg was om zijn medewerkers oprechte feedback te vragen over zijn functioneren. Lang verhaal kort: hij was een leuke vent om voor te werken, betaalde zijn personeel goed, maar als het druk in de zaak werd dan veranderde hij als persoon. Hij ervaarde in zulke situaties stress en dit had als gevolg dat hij kribbig en kortaf werd in zijn communicatie.

Toen ik de feedback met hem besprak, gaf hij aan zich hier nooit bewust van te zijn geweest. Achteraf herkende hij het gedrag wel nadat zijn medewerkers hem hier op attendeerden. Ik heb hem vervolgens geholpen met het veranderen van zijn gedrag, wat binnen een korte tijd resulteerde in een positief effect op de werksfeer.

Goede feedback is goud waard. Het helpt je bij het blootleggen van je blinde vlekken en geeft je waardevolle inzichten. Bewust worden van je blinde vlekken en weten welke veranderingen door te voeren is cruciaal om prestaties te verbeteren. Blinde vlekken kunnen zowel positief als negatief zijn. Soms zijn mensen zich gewoon niet bewust van het feit dat ze ergens ontzettend goed in zijn en hiermee veel waarde kunnen creëren. Anderzijds zijn mensen zich vaak ook weer niet bewust van gedragingen die een negatieve impact op anderen hebben.

Daarom is het van tijd tot tijd zinvol om je eigen functioneren scherp onder de loep te nemen. Dat kan door een coaching, maar ook al door simpelweg feedback te vragen aan je medewerkers. Onderstaande vragen helpen je met het verzamelen van feedback over jezelf.

Feedback vragen:

  1. Welke persoonlijke eigenschappen van mij waardeer je het meest?
  2. Hoe is het om met mij samen te werken?
  3. Wat denk je dat voor mij valkuilen zijn en waar ik op moet letten?
  4. Welke kennis, talenten en vaardigheden waardeer je het meest aan mij?
  5. Hoe zou je mij in drie woorden omschrijven?
  6. Waar zou je me nog graag op willen attenderen?

Waarschijnlijk is het handiger om je medewerkers/collega’s een digitaal formulier in te laten vullen. Deze kun je hier downloaden: Feedback formulier. Medewerkers kunnen elkaar natuurlijk ook onderling feedback geven. Zorg er dan wel voor dat je dit proces goed begeleidt.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link