Is OKR geschikt voor mijn business?

Niet ieder bedrijf is geschikt om met OKR’s te werken. Daarom heb ik een checklist voor je samengesteld met daarop 8 vragen die je helpen om te achterhalen of jouw business geschikt is voor het implementeren van de OKR-methode.

Checklist: Is OKR geschikt voor mijn business?

Als je de onderstaande 8 vragen allemaal met ja kunt beantwoorden, dan is jouw business geschikt voor het werken met de OKR-methode.

 1. Heb je groeiambities?
  Simpel gezegd is OKR een innovatie- en verbetermethode die je helpt met het verleggen van grenzen. OKR heeft een hekel aan de status quo. Als je OKR binnen je business wilt implementeren dan moeten er groeiambities zijn.
 2. Staat het leiderschapsteam 100% achter de OKR-implementatie?
  OKR is een methode die alleen succesvol geïmplementeerd kan worden als het leiderschapsteam volledig achter de methode staat. OKR werkt top-down en vervolgens bottom-up. Maar als er geen top is die achter de OKR-methode staat, dan ontbreekt het draagvlak voor een succesvolle implementatie.
 3. Heeft jouw bedrijf een heldere missie?
  Om te kunnen groeien heb je een duidelijke stip aan de horizon nodig. OKR fungeert als zo'n groeiversneller. Medewerkers gaan namelijk de status quo uitdagen als ze met OKR’s gaan werken. Hierdoor bevinden ze zich regelmatig op onbekend terrein. Als het bedrijf dan geen heldere missie heeft, raak je zomaar de weg kwijt. Je missie is het baken dat je op koers houdt.
 4. Wil je tijd, geld en energie vrijmaken om OKR te implementeren?
  OKR is eerst zaaien en daarna oogsten. Voordat je resultaten ziet, zal je eerst moeten investeren. Vergelijk het met het schrijven van een boek. Vaak zitten er maanden of zelfs jaren tussen het begin van het schrijfproces en de verkoop van het eerste exemplaar. Ben je ervan bewust dat OKR geen quick fix is.
 5. Ben je bereid een OKR-ambassadeur aan te stellen?
  Je hebt binnen je business iemand nodig die de OKR-motor is. Hij of zij is bekend met de OKR-methode, beantwoordt vragen van medewerkers en bewaakt het OKR-proces. Als je niemand binnen je organisatie hebt of wilt aanstellen, huur dan een externe OKR-specialist in die je hierbij ondersteunt.
 6. Werk je binnen jouw business met KPI’s?
  Alleen als je werkt met duidelijk KPI’s heeft het zin om OKR te implementeren. Waar ga je anders op sturen? OKR zijn strech-doelen en deze bouwen verder op business as usual-doelen. Je gaat ook geen marathon lopen zonder een goede basisconditie. KPI’s zijn de basis waarop OKR’s kunnen floreren.
 7. Ben je bereid om transparant te zijn over je doelen?
  OKR is een open systeem. De kracht hiervan is dat het voor iedereen kraakhelder is welke koers het bedrijf vaart. Dit creëert focus en betrokkenheid. Alle OKR’s van zowel het management als de afzonderlijk teams zijn inzichtelijk voor alle medewerkers.
 8. Heb je een resultaatgerichte bedrijfscultuur?
  OKR is een methode die je gaat helpen met het verleggen van grenzen door ambitieuze doelen te stellen en de voortgang daarvan te meten. Medewerkers hebben dus een resultaatgerichte manier van denken nodig. Er moet bovendien een gezonde honger aanwezig zijn om verbeteringen door te voeren en grenzen te verleggen.

Als je de 8 vragen met ja kunt beantwoorden, dan is je bedrijf geschikt om te werken met de OKR-methode. Ik adviseer je om vervolgens dit artikel: 14 vragen die je helpen om succesvol te starten met de OKR-methode, als leidraad te nemen. De 14 vragen kun je downloaden op de OKR-pagina, direct bovenaan in de header. Op deze pagina vind je trouwens nog veel meer info over het werken met OKR’s.

Heb je één of meerdere vragen van de checklist met nee beantwoord? Zorg er dan eerst voor dat die vragen een ja worden voordat je start met de OKR-implementatie. Anders is OKR gedoemd te mislukken.

Heb je vragen?
Plan dan een afspraak (zoom call) met me in om een half uur te brainstormen. Dit doen we met als doel om te achterhalen of OKR geschikt is voor jouw business. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kijken we naar hoe je OKR het beste binnen jouw business kunt uitrollen.

Ik wens jou en je team veel succes met het implementeren van de OKR-methode binnen jouw business.

Ronnie Couwenberg

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link