Individuele gesprekken ‘kunnen’ schadelijk voor je teamprestaties zijn

Veel ondernemers struggelen met hun team en hebben moeite om de vinger op de zere plek te leggen. Dit komt doordat ze zelf vaak onderdeel van het probleem zijn. De hoofdoorzaak waardoor een team niet lekker functioneert heeft te maken met onduidelijkheid over: doelen, verantwoordelijkheden en omgangsnormen. Wie is hier verantwoordelijk voor? Uiteraard de ondernemer. Hij is 100% verantwoordelijk voor de cultuur binnen zijn organisatie. Als er een baggercultuur heerst, dan zie je dit direct terug in de manier waarop er leiding gegeven wordt. Veelal ontbreekt het aan emotionele intelligentie, effectieve communicatie en daadkrachtig leiderschap.

Twee manieren van communiceren
Er zijn twee manieren waarop je met teamleden kunt communiceren: door persoonlijke gesprekken te voeren en team meetings te houden. Het is cruciaal om te weten wanneer en waarom je voor welke communicatievorm kiest. Individuele gesprekken zijn bijvoorbeeld geschikt om:

  • een hechte relatie met de ander op te bouwen
  • een ander te coachen in zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsproces
  • te klankborden over zakelijke- of privé uitdagingen
  • ambities te bespreken

Maar individuele gesprekken kunnen ook zorgen voor onduidelijkheid binnen het team. Deze onduidelijkheid leidt tot miscommunicatie en hier vloeien ‘altijd’ conflicten uit voort. Dit is funest voor teamprestaties. Laat ik een voorbeeld schetsen vanuit mijn vroegere ervaring als voetbaltrainer.

Onduidelijkheid en miscommunicatie
Als een voetballer een afgesproken taak binnen het teamplan niét uitvoert, dan kies je nooit voor een individueel gesprek. Waarom niet? Omdat dit onduidelijkheid creëert binnen het team. Zodra de desbetreffende speler het kantoor van de trainer verlaat en zich voegt bij de andere spelers in de kleedkamer stellen deze hem maar één vraag: 'Hoe was je gesprek met de trainer?' Waarschijnlijk haalt de speler dan zijn schouders op en zegt hij iets in de trant van: 'Het ging wel, het was oke.' Dit is de geboorte van onduidelijkheid. Voetballers (en jouw medewerkers) voelen intuïtief aan dat dit antwoord niet klopt en gaan vervolgens onderling met elkaar speculeren wat er gezegd zou kunnen zijn. Door deze onduidelijkheid komt er een roddelcultuur op gang en dit is funest voor je teamprestaties.

In business werkt dit precies hetzelfde. Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de ontstane situatie omdat je de verkeerde vorm van communiceren hebt gekozen. Je hebt voor een individueel gesprek gekozen in plaats van zaken binnen het team te bespreken. Doelen, verantwoordelijkheden en het bewaken van normen zijn namelijk zaken die je altijd binnen het team moet bespreken.

Ondernemers zijn bang
Om onduidelijkheid te voorkomen kies je er dus voor om medewerkers ‘individueel’ op hun gedrag en verantwoordelijkheden ‘binnen het team’ aan te spreken. Vaak zijn ondernemers bang voor deze openlijke manier van communiceren. Ze denken dat zodra medewerkers binnen een groep aangesproken worden op hun gedrag en verantwoordelijkheden dit kwetsend is. Maar het tegendeel is waar. Kraakheldere communicatie is de meest respectvolle manier om met elkaar om te gaan. Prestatieteams zijn er niet voor de fun. Die zijn er om te presteren en fun maakt daar weer onderdeel vanuit. Ook leeft veelal het idee dat je je medewerkers alleen moet aanspreken wanneer dingen niet goed gaan, terwijl het juist cruciaal is om een cultuur te creëren waarin je zowel zaken benoemt die goed gaan als zaken die beter moeten. Dat is de essentie van een prestatiecultuur.

Daadkrachtige leiders
Topcoaches en topondernemers herkennen de ontwikkeling van een conflict en maken gedrag en verantwoordelijkheden binnen het team direct bespreekbaar. Zo wordt de onduidelijkheid die schadelijk is voor het groepsproces en de prestaties direct de kop ingedrukt. Vergeet nooit dat een team maar een doel heeft: streven naar het realiseren van een gemeenschappelijk belang. Team meetings zijn de effectiefste manier om teamprestaties met lichtsnelheid te verbeteren. Mensen kunnen zich simpelweg niet verschuilen voor hun verantwoordelijkheden.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link