Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Hoe zou jij jezelf omschrijven aan de hand van een metafoor?

Soms kan het in de communicatie helpen om aan de hand van een metafoor duidelijk te maken wat je doet. Bij een metafoor kan de ander zich gemakkelijk een beeld vormen, waardoor zaken snel inzichtelijk worden.

Ze vragen mij wel eens: “Wat doe je nou precies tijdens die coaching van je?”

Als ik dit via een metafoor toelicht zeg ik: “Ik ploeg de grond om en zaai nieuwe zaadjes.”

Mensen laten zich door mij coachen omdat ze een bepaalde transformatie willen realiseren.

Dit betekent dat we diep in de geest moeten graven om te onderzoeken welke patronen doorbroken moeten worden. Mijn rol is dan spiegelen, confronteren en scherpe vragen stellen waardoor de pijn wordt blootgelegd van de coachee. Dit is echt een ploegproces. Zie het als als een akker die van tijd tot tijd wordt omgeploegd, zodat de grond er weer losjes en vruchtbaar bij komt te liggen.

Ook onze geest moet loskomen van oude denkpatronen (mits je transformaties wilt realiseren). Want alleen dan hebben nieuwe ideeën en initiatieven kans van slagen.

Ik ploeg en zaai graag!

Hoe zou jij jezelf omschrijven aan de hand van een metafoor?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved