Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Hoe gebruik jij het woord visie?

Mijn ervaring is dat de term visie op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. In de samenwerking met anderen kan dit tot onduidelijkheid leiden.

Als we het hebben over de identiteit van een onderneming, dan hoor je vaak de begrippen missie en visie terugkomen.

Maar wat is het verschil tussen een missie en een visie?

Een missie wordt veelal als een overkoepelend doel omschreven. Een moonshot of je stip aan de horizon.

Terwijl een visie iets kan zeggen over:

  • De toekomst
    Wanneer is er sprake van succes? Hoe weten we dat onze missie succesvol in de praktijk wordt toegepast?

  • De strategie
    Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit doen? Wanneer gaan we dit doen?

Wat je ziet is dat het woord visie zowel naar de toekomst kan verwijzen als naar de strategie. Visie betekent zien. Wat zie je als je naar de toekomst kijkt en wat zie je dat er nu moet gebeuren. Maar ook je missie wordt gezien! Je kunt geen missie hebben als je geen visie hebt.

Zorg dat je in de communicatie met je klanten en medewerkers duidelijkheid creëert over hoe je het begrip visie interpreteert. Anders is de een over de toekomst aan het praten, terwijl de ander denkt aan strategie...

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved