Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Hoe creëert een topcoach zijn prestatieklimaat?

Ondernemers kunnen veel leren van sportcoaches wat betreft de manier van leidinggeven en hoe ze een cultuur creëren waarin optimaal gepresteerd kan worden. In zijn boek De succescrisis schetst Toon Gerbrands een mooi voorbeeld over de tien wetten van presteren volgens Louis van Gaal.

Randvoorwaarden
Gerbrands licht toe dat de randvoorwaarden om te presteren aanwezig moeten zijn voordat de tien managementregels van Louis van Gaal resultaat opleveren. Deze randvoorwaarden zijn:

 • Een omgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen.
 • Een resultaatgerichte manier van denken.
 • De visie en doelen moeten bekend zijn.
 • De cultuur moet passen bij de visie.
 • Het moet een organisatie zijn met toppers in de top.

De tien wetten van presteren volgens Louis van Gaal

 1. Zoek mensen met commitment – 100% betrokkenheid.
  Niet de beste spelers winnen, maar het beste team bestaand uit spelers die voor 100% onvoorwaardelijk hun best doen.
 2. Creëer een veilige omgeving – maak daarbij onderscheid tussen de buiten- en binnenwereld.
  De buitenwereld heeft invloed op het gedrag van de mensen in de binnenwereld. Deze druk neemt onder andere toe door social media. De buitenwereld hanteert zijn eigen waarden en normen. Met meer emotie, meningen en kortetermijndenken. De buitenwereld oordeelt op basis van beperkte informatie en hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Dit in tegenstelling tot de binnenwereld.
 3. Werk gestructureerd en stel grenzen – de werkwijze en de daarbij behorende regels en normen moeten altijd gekoppeld zijn aan doel en visie.
  Stel je grenzen en bewaak ze. Je krijgt wat je accepteert. Regels zorgen voor duidelijkheid. Als leider dien je dus altijd het goede voorbeeld te geven.
 4. Het organisatiedoel is altijd belangrijker dan het persoonlijke doel – de volgorde is: club, team, coach, speler.
  Blijf altijd de eisende in plaats van de vragende partij. Hanteer het principe allemaal wel of allemaal niet. Bepaal de verantwoordelijkheden van iedereen en geef ook verantwoordelijkheid aan anderen.
 5. Met presteren kom je op de lange termijn verder dan met resultaten – het beroemde Louis van Gaal-dilemma.
  Hij kan voldoening uit een wedstrijd halen die is verloren wanneer de opdracht strikt is uitgevoerd en het gewenste veldspel tot stand is gekomen. Dit in tegenstelling tot een gewonnen wedstrijd waarbij de spelers opdrachten niet hebben uitgevoerd en het vertoonde spel minder is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste coaches in de topsport zeggen: ik ga voor de punten. De meeste coaches rijden tevreden naar huis na een gewonnen wedstrijd – ook al is die slecht gespeeld. Het Louis van Gaal – dilemma daarentegen legt het fundament voor succes op de lange termijn.
 6. Blijf altijd veranderen, doorselecteren, innoveren en grenzen verleggen – ga er vanuit dat elke nieuw generatie beter is dan de vorige.
  Werk constant aan vernieuwing. Alleen op deze manier kun je de concurrentie achter je laten.
 7. Het totale mens principe – om je doelstellingen te realiseren moet je de mens centraal stellen.
  Iedere speler vraagt om een behandeling op maat, omdat elke mens uniek is. Probeer daarom zowel de positieve als negatieve eigenschappen van de spelers te accepteren. Mensen maken uiteindelijk altijd het verschil in teams en organisaties. Elke speler heeft zijn eigen identiteit. Respecteer deze altijd.
 8. Wat je doet, doe je goed – probeer een `oergevoel` te creëren waarbij je handelen in dienst staat van het doel.
 9. Volharding en vastberadenheid winnen het van genialiteit en talent – doorzettingsvermogen is de crux.
 10. Het is je eigen keuze waar je energie in steekt, het is niet belangrijk wat je overkomt, maar hoe je reageert – leer van je ervaringen. Beproef alles en behoud het goede.
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved