Het leven is paradoxaal

Een van de dingen die me vroeger frustreerde is dat situaties meerdere waarheden in zich kunnen dragen. Ik begreep daar toen helemaal niets van. Later ging ik inzien dat het leven vaak paradoxaal is. Een paradox draagt een tegenstelling in zich waar op de één of andere manier toch een vorm van logica in zit.

Zo weten we allemaal dat wanneer je een uitdagend doel wilt realiseren, je je focus moet sturen en de nodige arbeid moet verzetten. Maar als we vastlopen in het proces om ons doel te bereiken, helpt het niet altijd om méér arbeid te verzetten. Soms komen de beste oplossingen naar je toe als je het project even met rust laat. In dit geval is minder dus meer. Einstein zei hierover 'Ik denk 99 keer en vind niets. Ik stop met denken, zwem in een oceaan van stilte en de ideeën komen vanzelf naar me toe.'

Paradoxen dagen ons uit om anders naar een situatie te kijken. In deze drie paradoxen zit een diepe waarheid:

  • Je komt in het leven alleen vooruit als je van tijd tot tijd bereid bent om stil te staan.
  • Alleen als je jezelf accepteert zoals je bent, ben je in staat om te veranderen.
  • Om echt iets los te kunnen laten, moeten we het eerst even vastpakken.
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link