Focus op waar je naartoe wilt

Focus is de #1 vaardigheid die aan de basis staat van ieder succes. Een vaardigheid is trainbaar, dit betekent dat je er beter in kan worden. De metafoor van ‘het huisje’ is een effectief hulpmiddel dat je hierbij helpt.

Huisje
In een huis heeft iedere kamer zijn eigen functie. Slapen doe je in de slaapkamer, koken in de keuken en spullen die je niet vaak nodig hebt berg je op zolder op. Kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat de keuken belangrijker is dan de slaapkamer? Ik geloof van niet. De waarde van de kamers is afhankelijk van ‘wat’ en ‘wanneer’ je iets wilt doen. Als je wilt koken is op dat moment de keuken de belangrijkste kamer, maar wanneer je wilt slapen uiteraard de slaapkamer. We kunnen de metafoor van het huisje als hulpmiddel gebruiken om dingen in ons leven in het juiste perspectief te zien.

De kamers

 • In de gezondheidskamer draait het om jouw fysieke, emotionele en mentale gezondheid. Zit je niet lekker in je vel of ontbreekt het je aan energie dan heeft dit direct een negatief effect op de kwaliteit van je leven.
 • In de relatiekamer draait het om vruchtbare relaties in zowel je privé als zakelijke omgeving. Relaties die je verwaarloost of die niet lekker lopen eisen op den duur zijn tol.
 • Een duidelijke business identiteit ontwikkelen, waarde creëren voor je klanten en het vormen van een prestatiecultuur zijn onderwerpen die zich afspelen in de business kamer. Ook het zorgen voor voldoende financiële inkomsten om het leven op eigen voorwaarden te kunnen leven is een onderdeel van deze kamer.
 • Voldoende tijd doorbrengen met je familie, regelmatig sporten, lezen of gezellig met vrienden op stap gaan is belangrijk voor je ontspanning. Ontspan je niet of doe je te weinig leuke dingen dan herstel je ook niet. De lifestyle kamer is belangrijk voor balans in je leven.
 • In de zingevingskamer trek je jezelf terug met als doel om tot rust te komen, te mediteren, zaken te evalueren of om bijvoorbeeld een nieuwe koers uit te stippelen. In het leven kom je alleen vooruit als je van tijd tot tijd bereid bent om stil te staan.

Hoe is het met jouw huisje gesteld?
De metafoor van het huisje helpt je zaken in het goede perspectief te zien. Maak eens een paar uur vrij en trek jezelf eens terug in de zingevingskamer. Wees je er bewust van dat alle kamers met elkaar in verbinding staan. Als het in de ene kamer niet goed gaat heeft dit een negatief effect op de andere kamers. De volgende vragen helpen je om jouw huisje nader te onderzoeken:

 1. Welke cijfers (1 – 10) geef je de kamers?
 2. Waar ben je op dit moment erg tevreden over?
 3. Wat is je diepste verlangen van iedere kamer? Waarom?
 4. In welke kamer(s) valt veel winst te behalen?
 5. Is er iets wat je al langere tijd wilt, maar nog niet gerealiseerd hebt?
 6. Welke zaken zou je willen veranderen?
 7. Wat houdt je tegen om deze veranderingen door te voeren?
 8. Wat heb je nodig om een doorbraak te creëren?
 9. Is er een kamer die ‘nu’ om extra aandacht vraagt?
 10. Welke actie ga je ondernemen?

Download worksheet: Focus op waar je naartoe wilt

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link