Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Durf jij van koers te veranderen?

Als ondernemer is het cruciaal dat je flexibel blijft en snel durft in te spelen op veranderingen.

In veel van mijn blogs licht ik de kracht van focus, toewijding en discipline toe. Over het belang van weerstanden overwinnen en doorzetten om je doelen te bereiken.

Toch is het belangrijk om geen oogkleppen op te hebben en snel en adequaat wijzigingen door te voeren als de situatie hierom vraagt.

Terwijl ik deze blog schrijf zitten we in Nederland (wereld) midden in de coronacrisis. Ontzettend veel bedrijven worden hard geraakt. Ze worden gedwongen om veranderingen door te voeren en om nieuwe businessmodellen te onderzoeken.

Bij deze nieuwe richting hoort ook ‘guts feeling’. Lang niet alles is zeker aan het ondernemerschap. Soms is het gewoon doen, ergens mee starten en gedurende het proces achterhalen of datgene wat je doet een positief effect heeft. Dat is vaak de manier om weer momentum te creëren.

Hou niet star vast aan je (oude) businessmodel. Verander van koers als je voelt dat dit moet gebeuren. Je gaat een tijd van grote onzekerheid tegemoet. Maar ja… dat is hoe het nu eenmaal werkt.

Durf jij van koers te veranderen?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved