Duidelijkheid creëren in communicatie

Als ik ondernemers en leiders help bij het bouwen van een prestatiecultuur dan is de eerste stap altijd: duidelijkheid creëren.

Laatst vroeg ik een ondernemer wat de missie van zijn bedrijf is. Hij vertelde me vervolgens over de dromen en ambities die hij wilde realiseren. Niets mis mee. Maar dit wil wel zeggen dat hij een andere betekenis geeft aan het woord ‘missie’ dan ik. Met missie doel ik op de belofte die jij je klanten doet. Een missie zie ik als een permanente opdracht.

In onze communicatie slaan we vaak de plank mis doordat we allerlei aannames doen. Als je zaken niet verduidelijkt, dan loopt de communicatie vanaf het eerste moment verkeerd. Dit is het begin van onduidelijkheid en onduidelijkheid is asociaal.

Miscommunicaties ontstaan wanneer woorden anders worden geïnterpreteerd dan ze zijn bedoeld. Dit is niet erg. Dit gebeurt nou eenmaal. Het is daarom belangrijk om specifieke termen toe te lichten voordat je verder gaat met communiceren. Zo kan er ook geen onduidelijkheid ontstaan in de communicatie.

Ik vertelde de ondernemer mijn interpretatie van het woord missie, zodat hij kon toelichten welke belofte hij zijn klanten doet.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link