Drie topvragen die je helpen om een vruchtbaar leven te leiden

  1. Wie ben ik?
    Dit is een essentiële vraag om jezelf te stellen. Hoe kun je nou je beste leven leiden als je niet eens weet wie je bent? Het achterhalen wie je bent, vraagt om zelfonderzoek. Dit zijn een aantal blogs die je mogelijk op weg helpen:
  2. Wat drijft me?
    Dit is de manifesterende kracht achter iedere creatie. Als je weet wat je drijft, dan ben je gecommitteerd om bergen werk te verzetten en alle weerstand te overwinnen die op je pad komt. Deze twee blogs helpen je te onderzoeken wat je drijft:
  3. Waar wil ik naartoe?
    Een onderdeel van een vruchtbaar leven is dat je jezelf doelen stelt. Deze geven richting aan al alle keuzes die je maakt. Deze drie blogs helpen je daarbij:
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link