Drie niveaus van relaties die een ondernemer moet begrijpen om op alle fronten top te presteren

Laat me je deze vraag eens stellen: ‘Als alle randvoorwaarden aanwezig zijn, wat maakt dan uiteindelijk het verschil of mensen slecht, goed of top functioneren?’

Dit is een cruciale vraag om te beantwoorden voor iedere ondernemer die zelf en met zijn team optimaal wil presteren. In deze blog licht ik het antwoord op deze vraag uitgebreid toe vanuit een zelf ontwikkeld model: De Relatiecirkels. Dit model is tot stand gekomen door een intens proces van zelfonderzoek en twintig jaar praktijkervaring met zowel voetballers als ondernemers.

Als voetbaltrainer-coach heb ik zeventien jaar samengewerkt met ambitieuze professionals. Ik werkte als jeugdtrainer bij PSV Eindhoven en Helmond Sport. Daarnaast begeleidde ik voetbalprojecten in Japan en China en heb ik daarnaast nog Vierde-, Eerste-, en Hoofdklassers gecoacht in het Nederlandse amateurvoetbal. Hierdoor heb ik veel ervaring op het gebied van leiderschap, groepsprocessen, talentontwikkeling en het creëren van culturen waarin optimaal gepresteerd wordt. Met vallen en opstaan heb ik ervaren wat wel en wat niet werkt.

Visie
In mijn visie spelen relaties zich op drie verschillende niveaus af. Als jij als ondernemer niet weet op welke wijze je deze relaties moet managen, dan wordt optimaal presteren een kansloze missie. Het antwoord op de vraag: ‘Als alle randvoorwaarden aanwezig zijn, wat maakt dan uiteindelijk het verschil of mensen slecht, goed of top functioneren?’, is dat dit altijd bepaald wordt door de kwaliteit van de relaties. Des te hoger de kwaliteit van relaties, des te beter er gepresteerd wordt. Maar wat zijn hoge kwaliteit relaties nou eigenlijk?

In de blog Toprelaties zorgen voor topprestaties gebruik ik de metafoor van de Wifi-verbinding om te illustreren wat relaties van hoge kwaliteit zijn. Als je WiFi-verbinding van topkwaliteit is, dan werken alle programma’s die afhankelijk van deze verbinding zijn ook top. Webpagina’s worden in een oogwenk geopend en video’s worden in de beste kwaliteit gestreamd. Het is toch frustrerend als je ergens met je laptop aan het werken bent en er is een bagger WiFi? Hetzelfde principe geldt voor relaties: de verbinding moet altijd top zijn.

De Relatiecirkels
Het model De Relatiecirkels is tot stand gekomen in mijn zoektocht naar het bevrijden van menselijk potentieel. Als je als ondernemer het beste uit jezelf, uit anderen en uit je team wilt halen is het van essentieel belang dat je inzicht hebt in hoe relaties werken. Om dit begrijpelijk te maken heb ik het model van De Relatiecirkels ontworpen. Dit model helpt je om op een visuele en simpele manier relaties te begrijpen. In het model van De Relatiecirkels spelen relaties zich af op drie verschillende niveaus:

 1. De binnenste cirkel heeft betrekking op de relatie met jezelf.
 2. De middelste cirkel heeft betrekking op de relatie met een ander.
 3. De buitenste cirkel heeft betrekking op relaties op teamniveau.

Om het beste uit jezelf en uit je team te halen moet de verbinding op alle drie de niveaus van topkwaliteit zijn. Daarom is het cruciaal dat een ondernemer inzicht heeft in de drie niveaus waarop relaties zich afspelen. Laten we eens inzoomen op de verschillende cirkels. Te beginnen met de binnenste cirkel: De relatie met jezelf.

De relatie met jezelf
De relatie die je met jezelf hebt is de belangrijkste van allemaal. Deze vormt het fundament van een vruchtbaar leven. Een leven waarin je creatief en productief bent en vol in je kracht staat. De kwaliteit van de relatie met jezelf wordt bepaald door de emoties en de staat van innerlijke vrede die je in dit moment ervaart. In de blog Kwaliteit van leven wordt bepaald door emoties en de staat van innerlijke vrede ga ik dieper in op wat ik bedoel met innerlijke vrede. Maar welke invloed hebben emoties op de relatie die wij met onszelf ervaren?

De emoties die je ervaart bepalen grotendeels de kwaliteit van je leven. Wanneer jij je boos, gefrustreerd of angstig voelt, ervaar je een andere energie dan wanneer jij je opgewekt, enthousiast of geïnspireerd voelt. Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt, wat je sociale status is of hoeveel spullen je bezit. Als je negatieve emoties ervaart, ervaar je op dat moment ook een belabberde levenskwaliteit.

Deze belabberde kwaliteit energie veroorzaak je zelf. Dit is misschien confronterend voor je, maar jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw gevoelswereld. Ongeacht de omstandigheden waar je mee geconfronteerd wordt. Niemand, maar dan ook niemand is verantwoordelijk voor jouw emoties, behalve jijzelf.

Er zijn tig emoties die je kunt ervaren die een negatief effect op de kwaliteit van je energie hebben. En deze emoties hebben dus ook een negatief effect op de relatie die je met jezelf hebt. Je energieniveau is van een belabberde kwaliteit wanneer:

 • je weinig zelfvertrouwen of eigenwaarde hebt.
 • je niet zelfbewust bent.
 • je niet met tegenslagen om kunt gaan.
 • je niet gefocust bent.
 • je geen discipline hebt.
 • je bang voor de toekomst bent.
 • je een schuldgevoel ervaart.
 • je niet weet wie je bent.
 • je anderen bekritiseert.
 • je niet durft op te komen voor je mening.
 • je een fout niet durft toe te geven.

Draai de bovenstaande stellingen om en je ervaart een toprelatie met jezelf. Wil dit dan zeggen dat je nooit meer negatieve emoties ervaart? Natuurlijk niet. Die ervaren we allemaal. Alleen verschilt het per persoon hoelang je daarin blijft hangen. Als jij de juiste mentale vaardigheden hebt ontwikkeld, dan kun je snel bijsturen om de kwaliteit van de relatie met jezelf positief te beïnvloeden.

Een toprelatie met jezelf uit zich in een goede balans tussen hoofd en hart. Het hart is passie, emotie, verbinding en inspiratie. Het hoofd zet deze inspiratie om in concrete actie door te plannen, organiseren, communiceren en doelgerichte stappen te ondernemen. Mensen die vanuit hun hart leven zijn gepassioneerd, maar ook erg emotioneel. Ze laten zich voortdurend leiden door hun emoties. Leef je vanuit je hoofd, dan beredeneer je alles. Je mist dan emotionele daadkracht, passie en hartstocht. Als je vanuit je hoofd leeft, dan besteed je weinig tot geen aandacht aan je gevoelens. Dit creëert grote problemen. Niets is zo funest voor de kwaliteit van je leven als wanneer je niet bewust van je gevoelens bent. Een goede balans tussen hoofd en hart is cruciaal.

Als je nu denkt: ik wil graag veranderingen in mijn leven doorvoeren, maar ik weet niet precies hoe, lees dan de blog over Drie niveaus waarop doorbraken plaatsvinden eens. Hier ga ik dieper in op hoe je de relatie met jezelf optimaal beïnvloedt. Alleen als de relatie met jezelf top is ervaar je een geweldige levenskwaliteit. Alleen dan ben je in staat om een toprelatie met de ander tot stand brengen. Dat brengt ons bij het volgende niveau van De Relatiecirkels.

De relatie met een ander
Als je een toprelatie met een ander wilt creëren dan moet je beschikken over emotionele intelligentie. Vaardigheden zoals het stellen van de juiste vragen, oprechte aandacht voor de ander hebben en empatisch luisteren mogen niet ontbreken in je toolbox.

Maar hoe belangrijk al deze emotionele vaardigheden ook zijn, een echte verbinding met een ander maken begint bij je mindset. Het begint met het beantwoorden van deze simpele vraag: Ben jij oprecht geïnteresseerd in andere mensen? Het antwoord op deze vraag vormt het fundament voor de kwaliteit van je relatie met de ander. Hoe kun je een kwalitatief goede relatie met een ander tot stand brengen als je niet oprecht in de ander geïnteresseerd bent? Dit is onmogelijk!

Toon oprechte interesse in anderen, onderzoek wat ze drijft, wat ze willen creëren en met welke problemen ze geconfronteerd worden. Breng hun voorkeursgedrag in kaart om je communicatie daarop af te stemmen. Het daadwerkelijk interesse tonen in de ander vormt het fundament van de kwaliteit van de relatie die je met de ander hebt. Coaches, ondernemers en leiders die het beste uit anderen halen beschikken over vaardigheden die een emotionele connectie tot stand brengen. Deze vaardigheden zijn onmisbaar als je echt een topkwaliteit relatie met de ander wilt hebben.

Alleen als jij een toprelatie met jezelf hebt én met een ander weet te creëren, is het fundament aanwezig om een cultuur met hoge kwaliteit relaties op te bouwen. Dit vormt tevens het fundament waarop relaties binnen een team worden gebouwd. We zijn nu aanbeland bij het derde niveau van De Relatiecirkels.

De relaties binnen je team
Het is al een hele uitdaging om een toprelatie met jezelf of met een ander tot stand te brengen. Maar een cultuur creëren waarin de relaties binnen jouw team van topkwaliteit zijn is weer een totaal andere uitdaging.

Dit alles vraagt veel ervaring, expertise en specifieke vaardigheden van een ondernemer. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, hebben allemaal andere behoeften en ieders emotionele staat verandert voortdurend. Daarnaast ontwikkelt een team zich via verschillende fasen, die jij als leider moet begrijpen om deze te kunnen managen. Waar begin je nu? Om een topcultuur te creëren zijn de volgende drie criteria van cruciaal belang:

 1. Zorg voor de juiste randvoorwaarden
  Je kunt coachen, trainen en producten ontwikkelen wat je wilt. Als de juiste randvoorwaarden om te presteren niet aanwezig zijn dan kan je met je team geen stappen voorwaarts zetten. Voorbeelden van randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan binnen een goed functionerende teamcultuur zijn:
  • een omgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen.
  • een resultaatgerichte manier van denken.
  • de visie en doelen moeten bekend zijn.
  • een organisatie met toppers in de top.
  • een cultuur die past bij de visie.
 2. Creëer duidelijkheid
  Onduidelijkheid is asociaal schreef ik eerder. We hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid. Als er onduidelijkheid is dan wordt optimaal presteren een kansloze missie. Duidelijkheid neemt twijfel weg en als twijfel verdwijnt, dan verdwijnt ook de onzekerheid bij je teamleden. Onzekerheid is de grootste beperkende factor wanneer je een cultuur wilt creëren waarin de relaties van topkwaliteit zijn. In de blog Zes cruciale principes voor het creëren van een prestatiecultuur behandel ik zes principes die essentieel zijn om duidelijkheid te scheppen over de manier waarop je team gaat samenwerken. Doe geen concessies aan deze principes. Ga voor absolute duidelijkheid, dat is cruciaal om succesvol met elkaar samen te werken.
 3. Manage conflicten
  Het volgende wat een ondernemer feilloos moet beheersen is het herkennen en het managen van conflicten. Conflicten zijn er altijd en overal, dat is een natuurlijk proces. Alleen de manier waarop conflicten gemanaged worden verschilt per ondernemer en dat is bepalend voor de kwaliteit van de relaties. Topleiders zijn meesters in conflict management. Het is een onmisbare skill en cruciaal voor het creëren van hoge kwaliteit relaties binnen je team.

Om toprelaties binnen je team tot stand te brengen moeten de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn en mag er geen onduidelijkheid bestaan over wat je wilt bereiken en hoe je gezamenlijk naar dit doel toe wilt werken. Daarnaast moeten conflicten effectief gemanaged worden. Dat zijn drie eigenschappen die een ondernemer moet beheersen wil hij of zij een cultuur creëren waarin optimaal gepresteerd wordt.

Conclusie
De kracht van een een team wordt uiteindelijk bepaald door de manier waarop mensen met elkaar samenwerken. Voor iedere ondernemer, leider of sportcoach is het essentieel om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze relaties zo hoog mogelijk is. Dit is een on-going proces.

‘Relaties worden vanzelf beroerder, daar hoef je niets voor te doen’, zeg ik altijd. Dat geldt zowel in business als op privé vlak. Investeer voortdurend in de kwaliteit van de relaties en begin bij jezelf. Jij en ik hebben via onze hersenen de beschikking over het meest geavanceerde software systeem op deze planeet. Niemand van ons krijgt bij zijn geboorte een handleiding om het beste uit zichzelf te halen. Het is een proces van vallen en opstaan en voortdurend leren. Als jij niet ontdekt hoe jouw software werkt, dan wordt het zo goed als onmogelijk om een toprelatie met jezelf tot stand te brengen. Je gaat dan een belabberde levenskwaliteit ervaren, laat staan dat daar iets vruchtbaar uit voortkomt.

Vergeet niet dat je alleen een toprelatie met de ander tot stand kunt brengen als je zelf krachtig in je vel zit. Benader de ander altijd vanuit oprechte interesse, dat is de belangrijkste bouwsteen om een kwalitatief goede relatie met de ander te creëren. Alleen dan ontstaat er een emotionele connectie. Vervolgens is het de uitdaging om een cultuur te creëren waarin plezier en presteren hand in hand gaan. Want een cultuur zonder humor, fun en plezier is een dode cultuur. Daar zit geen leven in. Wie wil daar nu deel van uitmaken?

Op welk niveau van de relatiecirkels is voor jou de meeste winst te boeken?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link