Drie kernvragen die je helpen bij het lanceren van een nieuw project

Zie iedere onderneming als een puzzel met vele kleine puzzelstukjes. Ieder puzzelstukje is een ‘klein projectje’ dat onderdeel uitmaakt van een groter project. De uitdaging is om een puzzelstukje te ontwerpen, ze individueel werkend te krijgen en effectief te laten functioneren binnen een groter geheel. Vergelijk dit met het schrijven van een boek. Het boek is het grote project, een hoofdstuk is een kleiner onderdeel van het project en een paragraaf is als mini-project onderdeel van een hoofdstuk. Zo werkt ondernemen ook. Als ondernemer sta je voor de uitdaging om projecten ‘werkend’ te krijgen. Het laten slagen van een project kunnen we beïnvloeden door van tevoren goed na te denken over drie kernvragen. Deze kernvragen heb ik toegelicht met een aantal subvragen. De hoofdvragen zijn leidend en de subvragen fungeren als extra stimulans om je denken in een bepaalde richting te sturen. Start je met een nieuw project of wil je een bestaand project nieuw leven inblazen? Begin dan met het beantwoorden van de onderstaande drie kernvragen:

  1. Waar is het voor?
    Welke problemen lost het op? Welke ambities helpt het te verwezenlijken? Wat is het doel? Hoe weet je dat het werkt?
  2. Voor wie is het?
    Wie wil je met je project helpen? Waarom specifiek deze doelgroep? Voor wie is jouw product of dienst?
  3. Wat is je belofte?
    Welke afspraak kom je na? Welke transformatie treedt er op nadat men gebruik heeft gemaakt van je product? Welke verandering vindt er plaats van ‘wat’ naar ‘wat’?
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link