Drie hele belangrijke woorden: Snappen, onthouden en doorvertellen

Laatst luisterde ik naar een podcast van Gerhard te Velde waarin Jos Burgers werd geïnterviewd. Jos vind ik een sympathieke man die altijd mooie inzichten deelt.

Een paar jaar geleden heb ik een interessante presentatie van hem bijgewoond. Na de presentatie benaderde ik hem om hem te bedanken voor de inzichten. Ik vroeg of hij ook nog even tijd had om wat vragen te beantwoorden.

Jos antwoordde dat hij een andere afspraak had en dus geen tijd had, maar dat ik hem volgende week wel kon bellen. Dat vond ik een mooi gebaar en daar heb ik dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Ik heb hem een weekje later gebeld en anderhalf uur met hem aan de lijn gehangen.

Het was een boeiend gesprek, waarin Jos veel waardevolle tips deelde over sales en marketing. Maar even terug naar wat Jos in de podcast benoemde. Hij stipte drie woorden aan die heel belangrijk zijn voor marketing en sales:

Snappen, onthouden en doorvertellen.

Snappen
Jos geeft aan dat het belangrijk is dat mensen snappen wat je doet. Als ze niet begrijpen wat je doet, dan kopen ze ook niks van je.

Onthouden
Als mensen snappen wat je doet, maar ze het een week later alweer vergeten zijn, dan heb je ook een probleem. Mensen begrijpen het, maar onthouden het niet. Wellicht dat je verhaal dan te saai is.

Doorvertellen
Het derde belangrijke punt is doorvertellen. Mensen moeten het waardevol vinden om jouw product, dienst of verhaal door te vertellen aan anderen.

Samenvattend
Mooie inzichten van Jos. Dus samenvattend: Zorg er altijd voor dat je op een simpele manier kunt uitleggen wat je precies doet. Koppel daarnaast een verhaal of inzicht aan je boodschap, zodat mensen het makkelijker kunnen onthouden. Een message map helpt je hierbij.

Als je waarde creëert en mensen snappen wat je doet én ze kunnen dat onthouden, dan zullen ze het ongetwijfeld doorvertellen. De meest krachtige marketing op deze planeet blijft toch echt mond tot mond-reclame.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link