Drie eigenschappen van een effectieve leider

Een effectieve leider:

  1. Geeft richting
    Missie en visie worden op een inspirerende wijze overgedragen. Doelen worden gesteld, rollen verdeeld en verantwoordelijkheden gedelegeerd.
  2. Faciliteert
    Voorwaarden worden gecreëerd waardoor het voor anderen mogelijk wordt om optimaal te presteren.
  3. Bewaakt
    Als er van koers of een gestelde norm wordt afgeweken, dan wordt er direct bijgestuurd.

Ronnie couwenberg

Ronnie Couwenberg is Pitch Trainer/Coach voor ondernemers, voetbalcoaches en prestatieteams die willen winnen. Hij ontwikkelde hiervoor de ‘Pitchen om te Winnen’ methode. Een unieke aanpak die zich focust op het vinden van duidelijkheid, het creëren van emotionele connectie en het overtuigend overbrengen van je boodschap.

Download De Pitch-kaart

Winnend pitchen begint met het vinden van duidelijkheid
Contact
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram