Drie eigenschappen van een effectieve leider

Een effectieve leider:

  1. Geeft richting
    Missie en visie worden op een inspirerende wijze overgedragen. Doelen worden gesteld, rollen verdeeld en verantwoordelijkheden gedelegeerd.
  2. Faciliteert
    Voorwaarden worden gecreëerd waardoor het voor anderen mogelijk wordt om optimaal te presteren.
  3. Bewaakt
    Als er van koers of een gestelde norm wordt afgeweken, dan wordt er direct bijgestuurd.
©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link