De ontwikkeling van een conflict

Als ondernemer/leider is het cruciaal dat je leert om conflicten snel te herkennen en ze vervolgens te managen. Herken je ze niet, grijp je te laat in of weet je niet hoe je ermee om moet gaan dan hebben conflicten een destructieve impact op relaties, teamprocessen en prestaties.

Wat is een conflict en hoe ontstaan ze?

Een conflict ontstaat wanneer mensen niet vanuit hetzelfde perspectief naar een situatie kijken en verschillende interpretaties hebben over mensen en omstandigheden. Conflicten ontstaan omdat er geen doelen zijn, plotseling nieuwe doelen bedacht worden en wanneer doelen vaag omschreven zijn. Maar conflicten ontstaan ook als er onduidelijkheid is over taken, rollen, bevoegdheden en wanneer het persoonlijke doel niet overeenkomt met het organisatiedoel.

De ontwikkeling van een conflict.
Toon Gerbrands schets in zijn boek De succescrisis een duidelijke infographic over hoe een conflict zich ontwikkeld.

ontwikkelingprobleem

Gerbrands licht toe:

Een conflict kent een prefase, groeifase en een crisisfase. De kunst is om problemen en incidenten in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, door grenzen te stellen, normen te hanteren, zaken de kop in te drukken en situaties bespreekbaar te maken. Deze aanpak zorgt ervoor dat het probleem niet kan groeien. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk deze fase is. Topcoaches kennen dit principe en pakken kleine incidenten direct aan. Als dat niet gebeurt groeit het conflict en kan dit leiden tot een point of no return waar rigoureuze maatregelen met grote gevolgen moeten worden getroffen. Hoe eerder je dus kunt ingrijpen, hoe beter. En laat je daarbij nooit leiden door angsten. Vergeet de normen van de ‘buitenwereld’; iedere omgeving heeft zijn eigen wetten, regels en afspraken. Probeer een conflict positief te benaderen, als je het oplost, is er meestal sprake van groei en verbetering.

Ga er binnen je team nooit vanuit dat iedereen het in grote lijnen wel met elkaar eens is. Samenwerking tussen mensen blijkt in de praktijk vaak de ultieme vorm te zijn van jezelf verschuilen. Heel veel mensen leunen op andere leden van het team of vinden dat de schuld ergens anders ligt. Daarom is het zo belangrijk om exact per persoon vast te stellen welke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en doelen iemand heeft. Dat maakt de kans op verschuilen veel minder groot. In de prefase moet dit zo snel mogelijk duidelijk worden.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link