De geschiedenis van OKR

Om de geschiedenis van de OKR-methode te begrijpen, moeten we terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Schrijver, innovator en managementconsultant Peter Drucker kwam toen met de eerste goal-setting methode op de proppen: MBO (Management By Objectives).

Met dit goal-setting model maakte hij het mogelijk om op een systematische manier bedrijfsdoelen te stellen en te evalueren. MBO vormde het startschot voor de ontwikkeling van tal van andere goal-setting methodes, waaronder:

  • OGSM
  • S.M.A.R.T.
  • en, last but not least: OKR.

De OKR-methode is bedacht door Andy Grove. Hij werd in 1968 aangesteld als eerste werknemer van het computerbedrijf Intel, waar hij in de loop der jaren allerlei hoge functies bekleedde. Grove was dan ook een belangrijke schakel in de successen die dit bedrijf heeft geboekt.

Aan de basis van deze bedrijfssuccessen lag onder andere de toepassing van de OKR-methode. Grove borduurde met deze methode voort op de ideeën van Drucker, maar gaf aan zijn model we een eigen draai.

Zo worden doelstellingen bij de MBO-methode alleen van bovenaf vastgesteld (management), terwijl bij de OKR-methode medewerkers ook hun inbreng hebben. Daarnaast introduceerde hij de eenheid Key Results. Dit zorgde voor een verbetering van:

  • de meetbaarheid van het evaluatieproces.
  • de transparantie van het evaluatieproces.

In 1983 schreef Grove zijn OKR-methode op in het boek High Output Management.

De grote doorbraak van de OKR-methode is echter te danken aan John Doerr, die in 1974 bij Intel in dienst trad en daar leerde werken met OKR’s. Een aantal jaren later (1980) vertrok Doerr. Hij verruilde toen Intel voor investeringsbedrijf Kleiner Perkins.

In 1999 investeerde diezelfde Doerr in het toen nog relatief kleine bedrijf Google, waar hij er eigenhandig voor zorgde dat Google de OKR-methode in haar bedrijfsvoering ging toepassen. De rest is geschiedenis.

Sindsdien zijn er talloze grote bedrijven die, al dan niet in aangepaste vorm, de OKR-methode gebruiken.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link