Dagelijkse feedback is de norm voor teams die top willen presteren

Optimaal presteren gaat hand in hand met het geven van feedback. In een topsportklimaat wordt zowel datgene benoemd wat ‘goed gaat’ maar ook wat ‘beter moet’. Topsport en ‘high performance teams’ in business werken vanuit gemeenschappelijke doelen en dus vanuit een eis situatie. Dagelijkse feedback op topsportniveau is de norm.

Hoe geven jullie elkaar binnen je team feedback?

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link