Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Creëer jij stinkende wonden binnen je bedrijf?

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, luidt het spreekwoord.

Met de zachte heelmeester wordt in deze context een ongediplomeerde arts bedoeld. Tot in de negentiende eeuw waren er naast artsen ook heelmeesters. Zij behandelden voornamelijk wonden, breuken en gezwellen.

Vanuit de officiële geneeskunst werd er op hen neergekeken. De reden hiervoor was dat ze doorgaans over veel minder kennis beschikten dan echte dokters.

Kennelijk kwam het ook nogal vaak voor dat een heelmeester de wond niet direct grondig behandelde.

En wat gebeurt er met zo’n wond die niet direct goed behandeld wordt?

Die gaat ontsteken en daardoor stinken...

Een ‘zachte’ behandeling van de heelmeester was op zo’n moment minder pijnlijk voor de patiënt, maar veroorzaakte later juist veel meer pijn.

Hier komt het spreekwoord: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, vandaan.

Ik maak het ook regelmatig mee bij de ondernemers die ik coach. Ze kiezen voor een zachte aanpak. Ze spreken medewerkers niet aan op niet nagekomen afspraken, of durven geen daadkrachtige keuzes te maken om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Dit creëert op den duur stinkende wonden binnen je bedrijf.
Wie denk je hier een plezier mee te doen?

Neem geen halve bak beslissingen. Als je iemand ‘slecht nieuws’ moet vertellen doe dat dan met respect voor de persoon, maar draai er niet omheen. En als je de visie binnen je bedrijf wilt veranderen, verander dan met daadkracht van koers!

Doe je dit niet, dan krijg je later de rekening gepresenteerd.

Denk eens na over welke veranderingen je wilt doorvoeren. En onderneem dan zo snel mogelijk ‘daadkrachtige actie’.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved