Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

Controleer je focus, controleer je energie

Als ik één ding zou moeten benoemen wat je direct kunt veranderen met een enorm positief effect op de kwaliteit van je leven, dan is dat je focuspatroon.

Focus is energie en als jij je aandacht niet controleert, dan controleer je niet waar je jouw energie naartoe stuurt.

Vergelijk je focus met water. Net zoals water is jouw energie ook neutraal. Voor water maakt het niet uit of je dit geeft aan een bloem of aan onkruid. Water geeft gewoon energie aan datgene waar het naartoe stroomt.

Zo werkt het ook met je focus. Voor jouw focus maakt het niet uit of jij deze energie stuurt naar zaken die een positief of een negatief effect op je leven hebben. Daar waar jij je aandacht op richt, daar stuur je energie naartoe en daar gaan dingen groeien.

Groei betekent dat dingen sterker worden. Het laatste wat je wilt is dat bepaalde dingen sterker worden die een negatief effect hebben op de kwaliteit van je leven. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van je focuspatroon.

Hoe word je jezelf bewust van je focuspatroon?

Door jezelf bewust te worden van je focuspatroon, ga je patronen zien waar je jouw energie naartoe stuurt en kun je waar nodig veranderingen doorvoeren. Heb jij de neiging om jezelf meer te focussen op:

 1. Zaken waar je invloed op hebt of zaken waar je geen invloed op hebt?
  Voor de kwaliteit van je leven is het een enorm verschil of jij je aandacht richt op zaken waar je controle op heb of waar je geen controle op hebt.Als je jezelf voortdurend bezighoudt met zaken die je niet kunt beïnvloeden, dan raak je gefrustreerd en voel je jezelf neerslachtig of zelfs depressief.Zo zijn er mensen die hun stemming compleet laten afhangen van het weer. Voor de een is het te warm en voor de ander is het te koud of te nat. Maar op het weer heb je geen invloed.

  Anderen kunnen helemaal van slag raken van politieke beslissingen. Maar ook daar heb je geen directe invloed op.

  Klagen over zaken als het weer en de politiek om vervolgens je stemming daar afhankelijk van te laten zijn, is funest voor de kwaliteit van je energie. Je hebt er geen invloed op.

  Waar je wel 100% invloed op hebt is je gedrag, oftewel de keuzes die je maakt. Je eet- en beweegpatroon, het ontwikkelen van je vaardigheden en of je ervoor kiest om wel of niet als zelfstandige te werken.

  Actie: Maak een verschuiving in je focus van zaken waar je geen invloed op hebt naar zaken waar je wel invloed op hebt.

 2. Zaken die je hebt of die je mist?
  Als jouw focuspatroon zich vooral richt op zaken die je mist, dan creëer je voor jezelf wederom een belabberde kwaliteit energie.Er zijn mensen die nooit gelukkig zijn met wat ze nu hebben. Altijd moet er iets anders in hun leven verschijnen waardoor ze zich gelukkig en compleet kunnen voelen. Een ander huis, een nieuwe auto of ze zijn doodongelukkig omdat ze geen levenspartner hebben.Focussen op wat je nu hebt, maakt je nederig en zet jezelf vol in je kracht. Het verbindt je met de energie van dankbaarheid. Als je dankbaar bent, dan voel je jezelf lekker. Je kunt dan niet tegelijkertijd emoties ervaren zoals boosheid, frustratie of onzekerheid als je focus ligt op dankbaarheid voor hetgeen wat je wel hebt.

  Het kunnen de kleine dingen zijn. Dankbaar voor het leven op aarde, het kijken naar een vogel of spontane hulp die uit een onverwachte hoek komt. Maar voel vooral dankbaarheid voor de keuzevrijheid die je hebt. Jij mag nu een nieuwe keuze maken waar je de koers van je leven kunt veranderen. Dat is vrijheid en dat is wat je nu tot je beschikking hebt.

  Als je ambitieus bent en je uitdagende doelen wilt realiseren, dan is het wel goed om jezelf tijdelijk even te focussen op datgene wat je in je leven mist. Dit creëert de noodzakelijke drive die nodig is voor het realiseren van doelen.

  Actie: Verschuif je focuspatroon van datgene wat je mist naar datgene wat je nu al hebt. Focus af en toe op datgene wat je mist om de drive te creëren om positieve veranderingen in je leven te creëren.

 3. Het verleden, het heden of de toekomst?
  Er zijn maar drie tijdsmomenten waar jij je aandacht op kunt richten: het verleden, het heden en de toekomst.Te lang met je aandacht in het verleden of in de toekomst aanwezig zijn, heeft ook weer een negatieve impact op de kwaliteit van je leven. Het hier-en-nu is waar de realiteit zich afspeelt. Het verleden is al geweest en de toekomst is nog niet hier.Als je veel met je gedachten in het verleden leeft, dan heb je moeite om zaken los te laten. Je houdt vast aan het oude. Mensen die veelal in het verleden leven, durven niet te veranderen. Ze zijn meestal conservatief ingesteld en onbewust creëert dit veel negatieve shit voor hen.

  Ook kan het zo zijn dat ze spijt hebben van keuzes die ze in het verleden gemaakt hebben waardoor ze nu met een schuldgevoel rondlopen. Dit is een enorm destructief focuspatroon. Hoe kun je gelukkig zijn door vast te houden aan het verleden?

  Als je een focuspatroon hebt ontwikkeld dat zich grotendeels op de toekomst richt, dan focus je jezelf voortdurend op zaken die je nu mist, zoals eerder beschreven. Ook dit maakt je niet gelukkig. Misschien wil je meer geld verdienen, een geschikte levenspartner vinden, een grote business deal binnenhalen of meer energie in je leven creëren. Leven in de toekomst is leven vanuit onvrede met dat wat er nu is.

  Is het dan verkeerd om met je aandacht naar het verleden of de toekomst terug te gaan?

  Nee hoor, er is niets mis mee om kort terug te blikken op het verleden of op de toekomst. Door reflectie toe te passen op het verleden stimuleer je je groeiproces. En het is ook noodzakelijk om regelmatig je blik op de toekomst te werpen om je koers uit te stippelen. Maar zorg ervoor dat het korte tripjes zijn en dat je je aandacht zo snel mogelijk weer op het heden richt.

  De sleutel tot het beïnvloeden van je leven ligt in het heden. Je kunt niet creatief in de toekomst zijn en je lost geen problemen in het verleden op. Alle invloed die je kunt uitoefenen ligt in het heden, dit is het enige moment wat werkelijkheid is.

  Actie: Zorg ervoor dat je met je aandacht in het hier-en-nu aanwezig bent. Kort reflecteren op het verleden en brainstormen over de toekomst is prima. Maar de sleutel tot verandering en een kwalitatief leven ligt altijd in het heden.

Als je de kwaliteit van je leven wilt veranderen, begin dan met het veranderen van je focuspatroon. Dit is de basis: Het sturen van de energie in de juiste richting.

Als je je focus verliest, zorg er dan voor dat je je zo snel mogelijk herfocust op zaken waar je invloed op hebt, op de dingen die je hebt en op het heden. Dit leidt naar een positief focuspatroon.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved