Succesvol starten met de OKR-methode

14 vragen die je helpen om succesvol te starten met de OKR-methode

Wil je starten met het toepassen van de OKR-methode binnen je bedrijf, maar weet je niet goed hoe te beginnen?

Dat snap ik.

Dit is namelijk een grote stap, waarover je van tevoren goed moet nadenken. Bezint voor je begint is een spreekwoord dat zeker opgaat voor het implementeren van de OKR-methode binnen je business.

Het allerbelangrijkste is dat je met elkaar vooraf al duidelijke afspraken maakt over de manier waarop je OKR binnen je business wilt implementeren.

Ik heb 14 vragen voor je geformuleerd waarop je een helder antwoord moet kunnen geven als je de OKR-methode succesvol wilt uitrollen.

In dit artikel gebruik ik een aantal specifieke OKR-termen die je wellicht nog niet kent. Als je je meer wilt verdiepen in de terminologie en het OKR-raamwerk, kijk dan op de OKR-pagina.

Groeiambities
OKR is een methode die wordt toegepast door bedrijven met serieuze groeiambities. OKR is geen moeilijk concept, maar het praktisch uitrollen ervan is wel een hele uitdaging. Je kunt op verschillende manieren met OKR werken. Dit betekent dat er geen vaste succesformule is. Wat voor de ene business werkt, werkt voor de andere juist niet.

Bij de verschillen qua invulling moet je denken aan:

Maar ook het formuleren van Resultaatgerichte Key Results in plaats van Taakgerichte Key Results en het creëren van impactvolle Objectives is een uitdaging.

Dus voordat je start met het uitrollen van de OKR-methode is het een must om goed na te denken over hoe je OKR binnen jouw business wilt implementeren. Het opstellen van een aantal basisregels gaat je hierbij helpen.

Basisregels
Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat je als ondernemer en als managementteam duidelijkheid creëert over de manier waarop je met de OKR-methode wilt gaan werken.

Ik heb 14 vragen voor je uitgeschreven die je helpen om de basisregels te definiëren, zodat je een vliegende start met de OKR-methode kan maken. Deze basisregels geven je houvast en zorgen binnen je organisatie voor een gedeelde visie:

 1. Wat is onze bedrijfsmissie van waaruit we OKR’s formuleren?
 2. Hoelang duurt een OKR-cyclus?
 3. Hoe maken we een verschil tussen lange en korte termijn OKR’s?
 4. Hoeveel Strategische OKR’s formuleren we?
 5. Welke teams doen er mee aan de OKR-cyclus?
 6. Hoe achterhalen we hoeveel Tactische OKR’s we per team nodig hebben?
 7. Hoe maken we de OKR’s meetbaar?
 8. Waar publiceren en houden we de voortgang van de OKR’s bij?
 9. Wat zijn de voorwaarden waar Objectives aan moeten voldoen?
 10. Wat zijn de voorwaarden waar Key Results aan moeten voldoen?
 11. Hoe zorgen we ervoor dat OKR’s zowel verticaal als horizontaal worden uitgelijnd?
 12. Hoe maken we een verschil tussen OKR’s en KPI’s?
 13. Hoe faciliteren we het check-in process?
 14. Hoe faciliteren we het reviewproces van de Strategische en Tactische OKR’s?

Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden. Wat je wilt is dat je vooraf duidelijkheid hebt over de manier waarop je met OKR’s gaat werken. Doe je dit niet, dan zul je zien dat er tijdens het proces miscommunicatie ontstaat en dit heeft een negatief effect op het realiseren van ambitieuze doelen.

En laten we eerlijk zijn, wat schiet je ermee op om met de OKR-methode te starten als je geen duidelijke antwoorden op de bovenstaande vragen kunt geven? Niets toch? Het ontbreekt dan aan een stevig fundament. Dus zorg voor een top voorbereiding als je de OKR-methode op een succesvolle manier binnen je business wilt implementeren. De 14 vragen helpen je daarbij.

Als je nog twijfelt of OKR geschikt is voor jouw business, dan adviseer ik je om eerst de Checklist: Is OKR geschikt voor mijn business? te raadplegen.

Ik wens jou en je team veel succes met het implementeren van de OKR-methode binnen jullie business.

Ronnie Couwenberg

Is OKR geschikt voor mijn business?

Niet ieder bedrijf is geschikt om met OKR’s te werken. Daarom heb ik een checklist voor je samengesteld met daarop 8 vragen die je helpen om te achterhalen of jouw business geschikt is voor het implementeren van de OKR-methode. Checklist: Is OKR geschikt voor mijn business? Als je de onderstaande 8 vragen allemaal met ja kunt beantwoorden, dan is jouw business geschikt voor het werken met de OKR-methode.

 1. Heb je groeiambities? Simpel gezegd is OKR een innovatie- en verbetermethode die je helpt met het verleggen van grenzen. OKR heeft een hekel aan de status quo. Als je OKR binnen je business wilt implementeren dan moeten er groeiambities zijn.

 2. Staat het leiderschapsteam 100% achter de OKR-implementatie? OKR is een methode die alleen succesvol geïmplementeerd kan worden als het leiderschapsteam volledig achter de methode staat. OKR werkt top-down en vervolgens bottom-up. Maar als er geen top is die achter de OKR-methode staat, dan ontbreekt het draagvlak voor een succesvolle implementatie.

 3. Heeft jouw bedrijf een heldere missie? Om te kunnen groeien heb je een duidelijke stip aan de horizon nodig. OKR fungeert als zo’n groeiversneller. Medewerkers gaan namelijk de status quo uitdagen als ze met OKR’s gaan werken. Hierdoor bevinden ze zich regelmatig op onbekend terrein. Als het bedrijf dan geen heldere missie heeft, raak je zomaar de weg kwijt. Je missie is het baken dat je op koers houdt.

 4. Wil je tijd, geld en energie vrijmaken om OKR te implementeren? OKR is eerst zaaien en daarna oogsten. Voordat je resultaten ziet, zal je eerst moeten investeren. Vergelijk het met het schrijven van een boek. Vaak zitten er maanden of zelfs jaren tussen het begin van het schrijfproces en de verkoop van het eerste exemplaar. Ben je ervan bewust dat OKR geen quick fix is.

 5. Ben je bereid een OKR-ambassadeur aan te stellen? Je hebt binnen je business iemand nodig die de OKR-motor is. Hij of zij is bekend met de OKR-methode, beantwoordt vragen van medewerkers en bewaakt het OKR-proces. Als je niemand binnen je organisatie hebt of wilt aanstellen, huur dan een externe OKR-specialist in die je hierbij ondersteunt.

 6. Werk je binnen jouw business met KPI’s? Alleen als je werkt met duidelijk KPI’s heeft het zin om OKR te implementeren. Waar ga je anders op sturen? OKR zijn strech-doelen en deze bouwen verder op business as usual-doelen. Je gaat ook geen marathon lopen zonder een goede basisconditie. KPI’s zijn de basis waarop OKR’s kunnen floreren.

 7. Ben je bereid om transparant te zijn over je doelen? OKR is een open systeem. De kracht hiervan is dat het voor iedereen kraakhelder is welke koers het bedrijf vaart. Dit creëert focus en betrokkenheid. Alle OKR’s van zowel het management als de afzonderlijk teams zijn inzichtelijk voor alle medewerkers.

 8. Heb je een resultaatgerichte bedrijfscultuur? OKR is een methode die je gaat helpen met het verleggen van grenzen door ambitieuze doelen te stellen en de voortgang daarvan te meten. Medewerkers hebben dus een resultaatgerichte manier van denken nodig. Er moet bovendien een gezonde honger aanwezig zijn om verbeteringen door te voeren en grenzen te verleggen.

Als je de 8 vragen met ja kunt beantwoorden, dan is je bedrijf geschikt om te werken met de OKR-methode. Ik adviseer je om vervolgens dit artikel: 14 vragen die je helpen om succesvol te starten met de OKR-methode, als leidraad te nemen. De 14 vragen kun je downloaden op de OKR-pagina, direct bovenaan in de header. Op deze pagina vind je trouwens nog veel meer info over het werken met OKR’s. Heb je één of meerdere vragen van de checklist met nee beantwoord? Zorg er dan eerst voor dat die vragen een ja worden voordat je start met de OKR-implementatie. Anders is OKR gedoemd te mislukken. Ik wens jou en je team veel succes met het implementeren van de OKR-methode binnen jouw business. Ronnie Couwenberg

Wat zijn de voordelen van OKR?

OKR is een methode om stretch-doelen te formuleren.

Hoewel het een flinke uitdaging kan zijn om effectief met OKR’s te werken, kent de methode vele voordelen die een positieve impact op de groei van je business hebben…

Als je wilt weten hoe je het beste kunt starten met het implementeren van OKR’s binnen je business, download dan 14 vragen die je helpen om succesvol te starten met de OKR-methode. Deze vragen kun je downloaden op de OKR-pagina, bovenaan in de header.

Dit zijn de 10 belangrijkste voordelen van OKR in willekeurige volgorde:

 1. Iedereen spreekt dezelfde taal Een van de belangrijkste voordelen van de OKR-methode is dat het je een gemeenschappelijke taal aanreikt, waardoor je effectief met collega’s over doelen kunt communiceren. Veel bedrijven werken niet effectief, omdat ze geen duidelijke terminologie gebruiken waarmee ze over doelen communiceren. OKR, met zijn eigen terminologie, lost dit probleem op.

 2. Je hebt een duidelijke visie voor zowel de lange als de korte termijn OKR is een methode die zowel met lange- als kortetermijndoelen werkt. Met de langetermijndoelen creëer je een duidelijke stip aan de horizon, wat houvast biedt en richting geeft aan toekomstambities.

  Door ook met kortetermijndoelen te werken, toets je heel snel of bepaalde projecten en taken ook de gewenste resultaten opleveren. Dit maakt dat je enorm flexibel bent om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt.

 3. Je creëert een laserfocus OKR is bedoeld om impact te creëren en impact wordt gecreëerd door gefocust te zijn. OKR dwingt je om na te denken over je belangrijkste prioriteiten, zodat je te allen tijde werkt aan datgene wat er werkelijk toe doet.

  Dit is trouwens een geweldige vraag om aan jezelf en je managementteam te stellen:

  Als jouw business op elk onderdeel hetzelfde blijft presteren, wat is dan dat ene onderdeel waar een succesvolle transformatie de grootste impact zal hebben?

 4. Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende soorten doelen OKR maakt een verschil tussen drie verschillende soorten doelen: het hoofddoel, de meetbare doelen en de taakgerichte doelen. Het grote voordeel van dit onderscheid is dat je differentieert tussen wat je uiteindelijke doel is (Objective), hoe je de voortgang van dit doel meet (Key Results) en welke actie je onderneemt om je uiteindelijke doel te behalen (Initiatives). In het artikel OKR vs Ongestructureerde doelen ga ik dieper in op deze drie verschillende type doelen.

 5. De voortgang is goed te monitoren Het acroniem OKR staat voor Objectives en Key Results. Key Results zijn kwantificeerbaar omschreven en dus meetbaar. Dit geeft je hele concrete data over de voortgang van je Objective. Hierdoor weet je direct of je met een project wel of niet op koers ligt, omdat de data nooit liegt. Key Results geven je de mogelijkheid om voortdurend met elkaar in discussie te gaan over welke initiatieven wel werken en welke niet.

 6. Doelen worden met elkaar uitgelijnd Bij de OKR-methode worden doelen zowel verticaal als horizontaal met elkaar uitgelijnd. Verticale uitlijning betekent dat het management Strategische OKR’s formuleert waar de teams hun doelen door middel van Tactische OKR’s op afstemmen. Dit is top-down en bottom-up communicatie. Oftewel: verticale communicatie.

  Maar de teams stemmen onderling ook hun OKR’s met elkaar af. Als het development team een nieuw product ontwikkelt, dan stemmen marketing en sales daar ook hun OKR op af. Dit is horizontale communicatie. Met het verticaal en horizontaal uitlijnen van OKR’s werkt iedereen aan dezelfde prioriteiten.

 7. Transparantie Uit onderzoeken blijkt dat gemiddeld zo’n 60% van de werknemers niet precies weet wat de belangrijkste doelen zijn van het bedrijf waar ze werken. Bij OKR is dit niet het geval. OKR is een transparante methode, waarbij iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van wat de belangrijkste prioriteiten zijn en wanneer er dus sprake is van succes. Transparantie zorgt voor betrokkenheid.

 8. Grenzen worden verlegd OKR is een methode die werkt met stretch-doelen. Dit betekent dat de lat hoog wordt gelegd en dat er van medewerkers wordt verwacht dat ze grensverleggend denken en handelen. Het grote voordeel hiervan is dat je medewerkers uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen en hun potentieel te bevrijden. Dit heeft als effect dat de creativiteit volop stroomt, zaken enorm worden verbeterd en nieuwe innovaties tot leven komen.

 9. Verantwoordelijkheid, optimale betrokkenheid en tijdwinst Verouderde managementmethodes maken ook wel gebruik van zogenoemde waterval-doelen. Dit betekent dat het management van een bedrijf doelen stelt, daarna doelen formuleert voor de laag daaronder, bestaande uit de verschillende afdelingshoofden. Vervolgens stellen deze afdelingshoofden dan weer de doelen voor de teams.

  Deze vorm van doelen stellen duurt niet alleen lang, maar medewerkers voelen zich hierdoor ook minder betrokken bij het bedrijf, omdat ze niet mee mogen denken over hoe ze bepaalde doelen willen realiseren.Bij de OKR-methode bepaalt het management een duidelijke koers door het formuleren van de Ultieme en Strategische OKR’s. De teams krijgen vervolgens zelf de vrijheid om hun doelen door middel van Tactische OKR’s zo goed mogelijk op de de Strategische OKR’s af te stemmen.

  Hierdoor worden de teams en medewerkers dus direct betrokken bij het stellen van doelen. Dit creëert autonomie en verantwoordelijkheid, wat weer een positief effect heeft op de snelheid waarmee doelen worden gesteld en op het betrokkenheidsgevoel van de medewerkers.

OKR vs Ongestructureerde doelen

Wat is een ongestructureerd doel?

Een ongestructureerd doel is een doel dat je graag in de toekomst wilt realiseren. Niets meer en niets minder. Vaak zal je in de praktijk overigens zien dat er meerdere doelen nodig zijn om dat ene doel te behalen.

Bij het stellen van ongestructureerde doelen wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende soorten doelen. Alle doelen lijken min of meer gelijkwaardig, terwijl dit zeker niet het geval is. Dat maakt het stellen van doelen op deze manier onoverzichtelijk. Zeker binnen bedrijven waar je met verschillende teams aan vele doelen tegelijkertijd werkt.

OKR maakt wel een verschil in soorten doelen, dat zal ik in dit artikel toelichten. Maar laten we eerst eens kijken naar een doel dat op de ongestructureerde manier gesteld wordt.

Stel je voor dat je wilt afvallen, wat is dan het eerste dat je doet? Je gaat voor jezelf een doel stellen.

Bijvoorbeeld: Ik wil 10 kg afvallen. Vervolgens stel je jezelf nog twee doelen: Je besluit om drie keer per week naar de sportschool te gaan en één keer per week 8 kilometer te gaan hardlopen.

Je hebt nu drie verschillende doelen geformuleerd.

Ook besluit je om jezelf regelmatig te wegen, om zo te controleren of je daadwerkelijk gewicht verliest. Je hebt veel zin om aan je doelen te werken en besluit de voortgang bij te houden met goal-tracking software. Dat ziet er bij de ongestructureerde manier van doelen stellen vaak zo uit (zie linker infographic):

Nu ben je drie maanden verder en de geboekte resultaten zijn weergegeven in de rechter infographic. Word je blij van deze resultaten?

Lijkt me niet, hè? Als je hoofddoel is om 10 kg af te vallen, dan heb je in drie maanden tijd weinig progressie geboekt.

Het probleem bij het stellen van ongestructureerde doelen
In het bovenstaande voorbeeld heb je drie doelen geformuleerd, terwijl er maar één doel is dat er echt toe doet en dat is 10 kg afvallen.

Het wil niet meteen zeggen dat je het gewenste resultaat bereikt als jij drie keer per week naar de sportschool gaat en iedere week gaat hardlopen. Misschien heb je een verkeerd trainingsprogramma of breng je meer tijd in het restaurantje van de sportschool door dan in de gym zelf. Op deze wijze zal je je doel niet snel realiseren.

Het probleem is dat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de verschillende soorten doelen die je hebt geformuleerd. Hierdoor mis je focus en als focus ontbreekt, dan worden zaken onduidelijk, wat altijd leidt tot kwaliteitsverlies.

Nu is bij dit voorbeeld van afvallen het overzicht nog vrij gemakkelijk te behouden, omdat het maar drie verschillende doelen zijn. Maar laten we eens kijken naar de twee onderstaande voorbeelden. Hierin heb ik twee verschillende impactgebieden (klantenservice en marketing) uitgewerkt met ieder zes verschillende doelen.

Zie je dat het overzicht al een stuk complexer wordt? Niet alleen omdat ik drie doelen extra heb toegevoegd, maar ook omdat ik nu doelen weergeef die betrekking hebben op twee verschillende impactgebieden.

Iedere business heeft natuurlijk veel meer impactgebieden. Denk aan: IT, sales, development, financieel, HR, werving & selectie en training & coaching, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wordt het probleem helder voor je? Deze manier van doelen stellen is onoverzichtelijk, waardoor je focus mist op wat echt belangrijk is. Dit komt omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten doelen. OKR maakt dit essentiële onderscheid wel.

Doelen structureren via de OKR-methode
Alle doelen kunnen in het OKR-model onderverdeeld worden in Objectives, Key Results en Initiatives. De Objective weerspiegelt je intentie, het is datgene wat je daadwerkelijk wilt realiseren. Het is geen doel met droge cijfers, maar een toekomstperspectief dat mensen inspireert en motiveert.

Zeg nu zelf, welke van de twee resoneert beter met je: 10 kg afvallen of veel energie hebben en in vorm zijn?

Dat laatste doel motiveert in mijn ogen veel meer om naartoe te werken. Eigenlijk ben je helemaal niet geïnteresseerd in afvallen. Je wilt gewoon fit zijn.

De Key Results zijn je GPS-systeem. Ze vertellen je of je daadwerkelijk dichterbij je Objective komt. Dus een Key Result zou kunnen zijn: 10 kg afvallen. Als je onder in vorm zijn ook een gespierder lichaam verstaat, dan zou je daar nog een Key Result aan toe kunnen voegen. Denk aan: Een toename van 5% in spiermassa.

Key Results zijn dus meetbare doelen.

Het derde element binnen het OKR-model zijn de Initiatives. Oftewel, wat ga je doen om je Objective te behalen? Drie keer per week naar de sportschool en 8 kilometer hardlopen zijn voorbeelden van activiteiten die je dichterbij je doel kunnen brengen. Initiatives zijn doelen die de taken omschrijven.

In het OKR-raamwerk wordt dit als volgt weergeven:

De twee eerder aangehaalde voorbeelden (klantenservice en marketing) zien er in het OKR-raamwerk zo uit:

Zoals je in de bovenstaande infographics kunt zien, maakt het OKR-raamwerk een duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten doelen. Het hoofddoel, de meetbare doelen en de taakgerichte doelen worden heel duidelijk gescheiden en hebben allemaal een uniek functie binnen het OKR-raamwerk. Hiermee onderscheidt OKR zich van het stellen van doelen op de ongestructureerde manier.

De kracht van OKR
Bij OKR’s differentieer je dus tussen waar je wilt zijn (Objective), hoe je je voortgang meet (Key Results) en wat je doet om op je bestemming aan te komen (Initiatives).

Het is belangrijk om te realiseren dat je Initiatives hypotheses zijn. Je weet niet of ze je ook daadwerkelijk dichterbij je doel brengen. Daarom moeten Initiatives altijd gemeten worden via de Key Results. De Key Results zijn je GPS-systeem die dit uiteindelijk allemaal inzichtelijk maken.

Op het moment dat je merkt dat je Key Results niet veranderen, dan weet je dus direct dat je ook niet dichterbij je Objective (hoofddoel) komt. Dit betekent dat je je acties moet evalueren en daar waar nodig is moet bijsturen.

Pak de grip op je bedrijf terug en stel ambitieuze doelen via de OKR-methode. OKR helpt je om de focus te richten op de belangrijkste prioriteiten. Het is daarnaast een tool waarmee je het stellen van doelen overzichtelijk maakt voor je gehele organisatie. Dit komt de betrokkenheid van je medewerkers alleen maar ten goede.

And last but not least: Via OKR kun je supersnel bijsturen en dat maakt je als organisatie enorm flexibel. Key Results liegen namelijk nooit.

Formuleer resultaatgerichte Key Results

Een van de grootste valkuilen bij het formuleren van Key Results is dat je van je Key Results een to-do lijst maakt. Je meet dan de taken die volbracht moeten worden en niet de gewenste resultaten.

Stel jezelf eens de vraag: Als alle taken volbracht zijn en je hebt je doel niet gerealiseerd, is er dan sprake van succes?

Nee, natuurlijk niet!

Om dit punt te onderbouwen, heb ik drie belangrijke redenen opgesomd waarom je Key Results nooit taakgericht moet formuleren:

 1. Je wilt een cultuur creëren waarin de focus ligt op resultaten, niet op taken.
  Iedere organisatie die impact wil creëren en ambitieuze doelen wil realiseren, moet zich richten op het nastreven van resultaten. Als je je focust op resultaten, dan zal je ook een cultuur creëren waarin geïnnoveerd wordt en waar grenzen worden verlegd. 20% Wanneer je alleen maar to-do lijstjes afwerkt, creëer je geen prestatiecultuur.

 2. Als je alle taken hebt volbracht en niets is verbeterd, dan is dat geen succes.
  Succes betekent dat zaken verbeteren. Als zaken verbeteren dan zijn klanten gelukkiger, verkoop je meer en worden kosten gereduceerd. Onthoud dit: Als je alle taken volbrengt en er verbetert niets, dan is er geen sprake succes. Een project op tijd afronden is niet genoeg. Het project moet impactvol zijn. Er moet iets verbeterd worden, er moet een concreet resultaat worden behaald.

 3. Je plan van aanpak is niets anders dan een hypothese.
  Je weet van tevoren niet of je initiatieven (taken en projecten) ook daadwerkelijk succes zullen opleveren. Het zijn hypotheses. Deze blijven ongevalideerd en dus maar een idee. Door taakgerichte Key Results te hanteren, blijft je succes onmeetbaar. Je kunt je KR’s dan alleen afvinken, maar het resultaat blijft veelal onbekend. De reden dat Key Results resultaatgericht omschreven moeten worden, is omdat je hierdoor kunt valideren of je initiatieven succesvol zijn en waar je moet bijsturen in geval dat noodzakelijk is.

Het verschil tussen een bedrijfscultuur waarin checkboxjes worden afgevinkt en een bedrijfscultuur waarin men ambitieuze resultaten nastreeft is enorm. Als je ambitieuze doelen najaagt, dan moeten je Key Results dus altijd resultaatgericht geformuleerd worden.

Laten we eens even wat dieper in de materie duiken, zodat het verschil tussen taakgericht en resultaatgerichte Key Results goed duidelijk wordt.

Taakgerichte versus resultaatgerichte Key Results

Een taakgerichte Key Result verwijst naar het proces en geeft aan of een taak volbracht is. Een resultaatgerichte Key Result meet het daadwerkelijke succes. Het zegt iets over de progressie die je boekt.

Een voorbeeld van een Key Result die als taak geformuleerd is: Lanceer binnen 90 dagen een nieuwe website.

Zegt deze Key Result iets over het resultaat wat je met je website wilt bereiken?

Nee, dat doet het niet.

Deze Key Result beschrijft slechts de taak die moet worden volbracht. Niet wat je hoopt dat de website je uiteindelijk gaat opleveren: nieuwe leads.

Een Key Result die is afgestemd op een resultaat is veel specifieker, omdat het concreet aangeeft wanneer er sprake is van succes. Een voorbeeld van een Key Result die als resultaat geformuleerd is: Verhoog de maandelijkse leadconversie van 60 naar 100.

Een initiatief (taak) dat je zou kunnen ondernemen om dit doel te realiseren is:
Lanceer binnen 90 dagen een nieuwe website.

Dit is dus een taak die je uitvoert. In de OKR-terminologie heet zoiets een Initiative. Maar voor alle duidelijkheid, die nieuwe website is een middel om maandelijks 100 nieuwe leads te genereren. Niet het doel.

Je kan het type Key Result vaak al aan de formulering herkennen. Taakgerichte Key Results beginnen meestal met werkwoorden zoals: lanceer, creëer, ontwikkel, lever, bouw, implementeer, definieer, test, en plan.

Resultaatgerichte Key Results bevatten werkwoorden zoals: verhoog, verminder, genereer, realiseer en breid uit.

In de onderstaande tabel heb ik een aantal voorbeelden van taakgerichte versus resultaatgerichte Key Results uitgewerkt.

Het voltooien van een taak of een project is nooit het doel op zich. Het is het proces dat leidt naar je doel. Taken en projecten zijn zeer zeker belangrijk, maar dienen in het OKR-model bij de Initiatives te worden omschreven en niet bij de Key Results.

Voorwaarden waar een goed geformuleerde Key Result aan moet voldoen

We weten nu dat een Key Result resultaatgericht geformuleerd moet worden. De centrale vraag die iedere Key Result moet beantwoorden is: Hoe meten we de vooruitgang? Dit is altijd het doel. De Key Result functioneert als GPS en geeft aan waar je je precies bevindt ten opzichte van je Objective.

8 voorwaarden waar een goed geformuleerde Key Result aan moet voldoen:

 1. Key Results moeten kwantificeerbaar zijn
  Dit betekent dat Key Results meetbaar moeten zijn. Net zoals de GPS in je auto aangeeft hoe ver je nog van je bestemming bent, zo moeten Key Results aangeven hoe ver je nog van je beoogde doel (objective) verwijderd bent.

 2. Key Results mogen uitdagend zijn, maar niet onmogelijk om te behalen
  Onmogelijke Key Results kunnen een negatief effect hebben op de sfeer en motivatie binnen een team. Waarom zou je je uiterste best doen als je van tevoren weet dat het toch een kansloze missie wordt? Uiteraard moet in de Key Results wel ambitie doorklinken. Er zijn twee soorten stretch-doelen die je dwingen om OKR’s uitdagend te maken: moonshot- en hard to get doelen Je Ultieme OKR kan een moonshot zijn, maar de strategische- en tactische OKR’s moeten zoveel mogelijk als hard to get geformuleerd worden.

 3. Gebruik een start- en een targetwaarde voor je Key Results
  Een start- naar een targetwaarde heeft als uitgangspunt: van hier naar daar. Start beantwoordt de vraag: Waar staan we nu? En target beantwoordt de vraag: Wat willen we bereiken? Het schrijven van een start naar targetwaarde formulering geeft meer informatie dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar een percentage benoemt.

  a. Verhoog de winst met 20%.
  b. Verhoog de winst van 250K naar 300K.

  Optie a. kan onduidelijkheid geven, want verhogen we de winst nu van 100k naar 120K of van 250k naar 300k?

  Een andere optie voor het formuleren van een resultaatgerichte Key Result is: Realiseer doel (X). Deze optie gebruik je als je geen startgetal (referentiewaarde hebt, omdat je bijvoorbeeld iets nieuws gaat doen met je bedrijf.

  Bij het ontbreken van een startwaarde zul je in eerste instantie een beetje moeten gissen naar een geschikte targetwaarde. Veelal overleg je dan met je team en kies je vervolgens een targetwaarde die ambitieus is maar wel haalbaar volgens het team. Gedurende het proces kom je er wel achter of de Key Result veel te ambitieus of veel te makkelijk geformuleerd is. Maar voor het daaropvolgende kwartaal heb je dan wel een baseline, waarop je de targetwaarde kunt baseren.

 4. Maak je Key Result tijdgebonden
  Kies heel specifiek voor een tijdsvak. Key Results voor je Ultieme OKR zijn afgestemd op meerdere jaren. Strategische OKR’s hebben doorgaans een tijdspanne van een jaar en Tactische OKR’s een tijdspanne van een kwartaal. Zorg er dus voor dat de resultaten die je nastreeft goed passen binnen het tijdsvak van de desbetreffende OKR.

 5. Formuleer maximaal vijf Key Results bij iedere Objective
  Dwing jezelf om de focus te leggen op hetgeen wat prioriteit heeft. Als je meer dan vijf Key Results formuleert dan mis je focus. Minder is meer. Het kan voorkomen dat een Objective maar één Key Result telt, dat kan prima werkbaar zijn. Meestal zitten er aan één Objective twee of drie Key Results gekoppeld. Maar zorg dat je nooit meer dan vijf Key Results aan een Objective koppelt, want dan verlies je onherroepelijk je focus.

 6. Bepaal hoe je de Key Result gaat meten
  Als je wilt afvallen, dan is de weegschaal een ideaal meetinstrument om te bepalen of je ook daadwerkelijk progressie maakt. Maar dit is een ander verhaal als je de websiteconversie van lead naar klant wilt meten, de closing rate van je sales wilt meten of wanneer je wil meten hoe tevreden je klanten zijn. Het vooraf bepalen van het meetinstrument is cruciaal. Als je dit niet goed afstemt op je doel, dan kun je niet meten en weet je dus niet of je ook daadwerkelijk vooruitgang boekt.

 7. Maak de titel van je Key Result begrijpelijk
  Wat je met OKR’s wil bereiken is dat er transparantie binnen de organisatie komt over de doelen die je nastreeft en dat teams die doelen op elkaar afstemmen. Door je Key Results helder te formuleren, voorkom je verkeerde interpretaties. Dus een Key Result moet niet alleen een waarde omvatten, maar deze waarde ook direct in het juiste perspectief plaatsen. Je titel doet er dus toe.

 8. Vermijd woorden als minimaal en minder dan bij het formuleren van Key Results
  Deze woorden hebben een negatief effect op het proces en op de cultuur die je creëert. Heel het doel van OKR is dat je ambitieuze doelen stelt en dat er grenzen worden verlegd. Op het moment dat je een minimale target stelt, ga je er al vanuit dat dit een harde ondergrens is. Dit is een KPI en een business as usual doel.

  Het kan daarnaast remmend werken als je halverwege het kwartaal het gestelde doel al hebt behaald en je deze vervolgens als gecompleteerd beschouwt. Je hebt dan in principe nog tijd zat om meer progressie te boeken, maar omdat de Key Result al is afgevinkt, daag je jezelf niet uit om te stretchen, want er is geen stip aan de horizon om naartoe te werken.

  Als je een Key Result opstelt zoals:

  Zorg ervoor dat minder dan vier mensen hun abonnement opzeggen, dan kom je ook in de problemen.

  Je begint het kwartaal standaard met een 100% score (niemand heeft zijn abonnement opgezegd). Maar als de eerste twee maanden 3 mensen hun abonnement opzeggen, zit je nog steeds op deze 100% score. En als in de laatste week van het kwartaal de vierde persoon zijn abonnement opzegt, zit je in een keer op een score van 0%. Dus de meting is:

  1. niet accuraat,
  2. niet tijdig bij te sturen.

  Want wat ga je de laatste week nog doen om het een en ander bij te sturen? Vermijd dus de woorden: minimaal en minder dan.

Onder het kopje veelgestelde vragen – Key Results, beantwoord ik allerlei vragen die betrekking hebben op het formuleren van Key Results.

Formuleer impactvolle Objectives

Wat is een impactvolle Objective?

Een impactvolle Objective (doel) is een bestemming waarop je graag wilt aankomen. Als je eenmaal op deze bestemming aankomt, dan is er iets verbeterd of getransformeerd binnen je business. Een impactvolle Objective draagt een verandering in zich die een positieve impact heeft op je klanten, je medewerkers en je business.

Stel je eens voor dat je de volgende Objective hebt geformuleerd: Publiceer een boek met daarin praktisch toepasbare informatie over de kracht van Bewustzijn en Wilskracht.

Welke impact zou deze Objective op jouw business hebben op het moment dat het boek is gepubliceerd en goed wordt gelezen?

De publicatie van een boek heeft in mijn ogen meerdere positieve effecten:

Zoals je ziet heeft het publiceren van een boek veel voordelen. En dit is nou net het doel van een Objective: impact creëren.

Eenmaal op de gewenste bestemming aangekomen is er dus iets veranderd. Er is dan een nieuwe werkelijkheid ontstaan.

In het bovenstaande voorbeeld heb ik een Objective met betrekking tot de publicatie van een boek geformuleerd. Maar Objectives kunnen natuurlijk voor allerlei bestemmingen worden gecreëerd. Denk aan: sales, marketing, productontwikkeling, klantenservice, cultuurontwikkeling… Noem het maar op.

Maar hoe vlieg je dit proces nou aan? Waar begin je als je impactvolle Objectives wilt creëren?

Het proces van Objectives formuleren is een creatief proces dat begint met het brainstormen over wat nu daadwerkelijk belangrijk voor je business is. Maar voordat je hiermee start, is het van belang dat de missie, visie en bedrijfscultuur (normen en waarden) van de organisatie voor iedereen duidelijk zijn.

Ik kom zo terug op dit brainstormproces, maar eerst zoomen we even in op de missie en visie, plus de bedrijfscultuur.

Het fundament van impactvolle Objectives Wat gebeurt er als je een huis gaat bouwen op een zwakke fundering? Dan zal na verloop van tijd de fundering verzakken, met alle gevolgen van dien. Zo gaat het ook met het creëren van Objectives.

Als je wilt dat je Objectives impact creëren, dan heb je een stevig fundament nodig. Dit fundament wordt gevormd door de missie en visie en de bedrijfscultuur van een organisatie.

Je missie is je overkoepelende doel, je visie benoemt wanneer er sprake is van succes en je bedrijfscultuur verwijst naar het gedrag (normen en waarden) dat noodzakelijk is om succesvol te zijn.

Zowel je missie en visie als je bedrijfscultuur zijn je kapstok voor het ontwikkelen van impactvolle Objectives. Stel jezelf deze vragen maar eens:

Hoe kun je impactvolle Objectives formuleren als je niet weet:

Dat is onmogelijk!

Als je dit vertaalt naar een voetbalmetafoor, dan heeft een voetbalclub als Liverpool een hele andere missie, visie en cultuur dan bijvoorbeeld Helmond Sport, een club die speelt in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie.

Het winnen van de Champions League, is voor een club als Liverpool een impactvolle Objective, maar voor Helmond Sport een irreële Objective. Voor Helmond Sport zou een Objective als het binnenhalen van een periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie daarentegen wel een reële en impactvolle Objective zijn.

Objectives moeten dus passen bij de missie en visie én de bedrijfscultuur van een organisatie. Anders ontstaat er een mismatch en is de OKR-implementatie vanaf het begin al gedoemd te mislukken.

Ga dus eerst met je missie en visie aan de gang, voordat je verder gaat met het ontwikkelen van je Objectives. Hoe je dat precies doet, licht ik in het artikel Creëer je Ultieme OKR toe.

Als je missie en visie kraakhelder zijn omschreven, zorg er dan vervolgens voor dat je ook precies weet wat de normen en waarden van je bedrijf zijn. In de twee artikelen Hoe kom ik achter mijn kernwaarden? en Lijst met Kernwaarden kun je een goede start maken met het in kaart brengen van je kernwaarden. Aan deze kernwaarden kun je vervolgens een norm koppelen.

Je missie, visie (Ultieme OKR) en bedrijfscultuur zijn dus belangrijke puzzelstukjes voor het creëren van impactvolle Objectives. Pas als deze kraakhelder zijn, heeft het zin om te starten met het brainstormproces, dat betrekking heeft op het formuleren van impactvolle Objectives.

Het formuleren van impactvolle Objectives begint met brainstorming Zoals gezegd is het ontwikkelen van impactvolle Objectives een creatief proces. Dit proces brengen we op gang door te spelen met vragen.

Om direct een duidelijke structuur aan te brengen in het brainstormproces is het aan te raden om een verschil te maken tussen externe en interne OKR’s. Je bent dan doelgerichter en productiever in je aanpak.

Maar wat is het verschil tussen externe en interne OKR’s?

OKR’s die extern geformuleerd worden hebben altijd de focus naar buiten toe gericht. Denk aan klanten, stakeholders en partners waar je Objectives voor kunt ontwikkelen.

Welke producten of diensten ontwikkelen we? Welke investeerders willen we aantrekken? Met welke externe partners willen we samenwerken?

Dit zijn allemaal voorbeelden van Objectives waarbij de focus naar buiten is gericht.

OKR’s die intern geformuleerd worden hebben de focus naar binnen toe gericht. Om je klanten optimaal te kunnen bedienen, moeten de zaken binnen je bedrijf ook lekker lopen. Interne Objectives focussen zich op hoe processen, systemen en teams zich binnen een organisatie ontwikkelen.

Zijn alle medewerkers optimaal betrokken? Hanteren we de juiste systemen om optimaal te presteren? Hebben we een cultuur waarin we voortdurend leren en groeien? Geloven we in de missie van ons bedrijf en weten we hoe we daar als team een bijdrage aan kunnen leveren?

Er is geen juist aantal interne of externe OKR’s. Als intern de processen niet goed lopen, de juiste medewerkers niet aan boord zijn of er een belabberde cultuur heerst, dan zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat je meer interne dan externe OKR’s formuleert. Het is maatwerk. Maar je kunt (en moet vaak zelfs) zowel externe als interne OKR’s formuleren om zaken te verbeteren en nieuwe innovaties te lanceren.

Begin het brainstormproces dus direct met een onderscheid te maken tussen de externe en interne zaken die je wilt verbeteren of transformeren. Dit geeft focus. Ga vervolgens spelen met vragen om het creatieve proces op gang te brengen. De onderstaande vragen helpen je daarbij:

 1. Wat bieden we onze klanten nu niet dat we ze in toekomst wel willen bieden?
 2. Zijn er zaken waar we per direct mee moeten stoppen?
 3. Zijn er zaken die we nu niet doen en die we wel moeten doen?
 4. Welke KPI’s zijn momenteel gezond?
 5. Welke KPI’s zijn momenteel ongezond?
 6. Welke KPI’s hebben we momenteel niet inzichtelijk, maar zijn wel belangrijk?
 7. Wat is de belangrijkste prioriteit voor het komende kwartaal/jaar?
 8. Waar zijn we als bedrijf nu echt goed in?
 9. Welke externe specialisten willen of moeten we inhuren?
 10. Welke teams moeten uitbreiden of inkrimpen?
 11. Welke systemen moeten we optimaliseren?
 12. Waar kunnen we in het verbeteren van onze bedrijfscultuur winst boeken?
 13. Wat is het impactgebied waar een verandering de grootste impact zal hebben?

Speel met deze vragen en brainstorm erop los. Groepeer ideeën, doelen en prioriteiten per categorie. Extern, intern, sales, marketing, development…

Vergelijk het brainstormproces met het vullen van een trechter. Je gooit allerlei ideeën en informatie in de trechter om vervolgens datgene over te houden wat echt belangrijk is.

Door dit brainstormproces te doorlopen heb je een goede voedingsbodem gecreëerd om impactvolle Objectives te formuleren.

5 voorwaarden waar een impactvolle Objective aan moet voldoen OKR is een goal-setting methode waarmee je de status-quo uitdaagt. Dit betekent dat de geformuleerde Objectives ambitie in zich moeten dragen, waardoor zaken worden verbeterd of nieuwe initiatieven tot leven komen. Pas dan creëren ze ook echt impact.

Voordat ik de vijf voorwaarden toelicht, is het belangrijk om te weten dat er binnen de OKR-methode met verschillende tijdspannen wordt gewerkt. De tijdspanne varieert per organisatie, maar ook per type OKR. Deze zaken worden altijd vooraf bepaald. Er bestaan qua tijdspanne drie verschillende soorten OKR’s, die ook weer zo hun eigen soort Objectives hebben.

De drie verschillende soorten OKR’s zijn:

 1. Ultieme OKR Je Ultieme OKR is een combinatie van je missie en visie. De Objective behorend bij dit type OKR heeft een tijdspanne van vijf tot tien jaar. Het is je stip aan de horizon.
 2. Strategische OKR Strategische OKR’s worden door het management geformuleerd. De bijbehorende Objectives hebben bijna altijd een tijdspanne van een jaar. Maar in een snel veranderende markt of organisatie kun je er ook voor kiezen om met halfjaarlijkse Objectives te werken.
 3. Tactische OKR Tactische OKR’s worden door de teams en hun medewerkers geformuleerd. De Objectives hebben een tijdspanne van een kwartaal, maar als je kiest voor een halfjaarlijkse Strategische Objective dan hebben de Tactische Objectives een tijdspanne van zes weken.

Tijdens het formuleren van Objectives is het belangrijk om direct rekening te houden met de tijdspanne van het type Objective.

Voor de meeste schrijvers is het bijvoorbeeld niet realistisch om de Objective Publiceer een boek met daarin praktisch toepasbare informatie over de kracht van Bewustzijn en Wilskracht, binnen een kwartaal te realiseren. Dit is duidelijk een Strategische Objective. Een Tactische Objective behorend bij dit voorbeeld zou kunnen zijn: Sluit een boekcontract met een top uitgever.

Als je een Objective formuleert, ga dan allereerst goed na of je deze aan een realistische tijdspanne hebt gekoppeld.

Als je eenmaal helderheid hebt over de tijdspanne, dan zijn dit de vijf voorwaarden waaraan een impactvolle Objective moet voldoen:

 1. Impactvolle Objectives geven richting en inspireren Als je met de auto op vakantie naar Rome gaat, dan voer je deze plaatsnaam als eindbestemming van je routeplanner in. Deze eindbestemming geeft richting en houdt je op koers tijdens de reis.

  Waarschijnlijk kijk je er ook erg naar uit om Rome te bezoeken. Lekker eten en drinken, genieten van de Italiaanse cultuur en de Romeinse architectuur. Al met al ben je geïnspireerd en heb je zin om Rome te bezoeken. Impactvolle Objectives zijn bestemmingen met een duidelijke richting waar je energie van krijgt.

 2. Impactvolle Objectives zijn ambitieus maar niet onhaalbaar Impactvolle Objectives zijn stretch-doelen. Ik maak een verschil tussen twee soorten stretch-doelen: moonshots en hard to get-doelen. Let erop dat je geen onhaalbare stretch-doelen formuleert. Mensen verliezen namelijk hun motivatie en focus wanneer een doel totaal niet haalbaar blijkt te zijn. Kies daarom in de meeste gevallen voor het formuleren van hard to get-doelen in plaats van moonshots.

  Hou er ook rekening mee dat de cultuur van je organisatie en de mindset van je medewerkers altijd bepalend zijn voor de mate waarin mensen gemotiveerd blijven om te stretchen. Stretch-doelen worden veelal als succesvol beschouwd als tussen 70% en 80% van de Objective behaald is. Als alle Objectives altijd gerealiseerd worden, dan leg je de lat niet hoog genoeg en daag je je medewerkers niet voldoende uit. Leg je de lat daarentegen te hoog, dan verliezen mensen ook hun betrokkenheid. Dus formuleer ambitieuze, maar geen onhaalbare Objectives.

 3. Impactvolle Objectives zijn verticaal en horizontaal uitgelijnd Objectives moeten verticaal en horizontaal met elkaar uitgelijnd worden om impact te creëren. Je start van boven naar beneden. Dit betekent dat het management Strategische Objectives formuleert en deze deelt met de teams binnen de organisatie. De teams formuleren vervolgens Tactische Objectives die aansluiten op de Strategische Objectives en delen deze met het management. Dit is verticale communicatie en werkt zowel top-down als bottom-up.

  Vervolgens is het belangrijk dat de verschillende teams de Objectives eveneens op elkaar afstemmen. Als productdevelopment bezig is met het ontwikkelen van een nieuw product, dan moeten marketing en sales daar rekening mee houden bij het formuleren van hun eigen Objectives. Anders krijg je dadelijk een nieuw product op de markt waar geen marketing en sales strategie achter zit. Dit is horizontale communicatie.

  Werk van boven naar beneden. Dus eerst Strategische Objectives door het management laten formuleren (gebaseerd op Ultieme OKR). Daarna formuleren de teams hun Tactische Objectives en vervolgens stemmen die teams de geformuleerde Objectives op elkaar af. Uitgelijnde Objectives creëren impact.

 4. Impactvolle Objectives zijn kwalitatief omschreven Dit betekent dat er geen cijfers worden opgenomen met een start- of targetwaarde, want dat is namelijk de functie van Key Results. Het doel van de Objective is om de bestemming te beschrijven. Een impactvolle Objective wordt dus niet kwantificeerbaar omschreven.

  Als je op vakantie gaat naar Thailand, dan kan een Objective zijn: Twee weken door Thailand trekken en genieten van de cultuur en natuur. Je formuleert dus geen Objective zoals: Als we eerst 9034 km van Amsterdam naar Bangkok vliegen, kunnen we daarna genieten van de cultuur en de natuur.

 5. Impactvolle Objectives liggen binnen de cirkel van invloed Als het team dat verantwoordelijk is voor productdevelopment een Objective formuleert die betrekking heeft op marketing, dan is dit een verkeerde Objective. Deze Objective ligt namelijk niet binnen de invloedssfeer van dit team. Impactvolle Objectives moeten zo geformuleerd worden dat ze passen bij het specialisme van het team. Marketing moet dus geen Objectives hebben die beter bij IT passen en vice versa. Stel met je team altijd de vraag: Ligt deze Objective binnen onze cirkel van invloed?

Impactvolle Objectives wijzen de weg Vergeet nooit dat het doel van impactvolle Objectives is om je de weg te wijzen. Ze geven een duidelijk richting aan naar een nieuwe, inspirerende bestemming.

Het formuleren van impactvolle Objectives is een creatief proces. Brainstorm erop los, maak een verschil tussen externe en interne Objectives en hou rekening met de verschillende tijdspanne die een Objective kan hebben.

Formuleer vervolgens impactvolle Objectives aan de hand van de de vijf omschreven voorwaarden. Vergeet niet om de Objectives zowel verticaal als horizontaal op elkaar af te stemmen.

Als je op deze wijze je Objectives formuleert dan leg je een krachtig fundament neer met maar één doel: impact creëren.

De geschiedenis van OKR

Om de geschiedenis van de OKR-methode te begrijpen, moeten we terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Schrijver, innovator en managementconsultant Peter Drucker kwam toen met de eerste goal-setting methode op de proppen: MBO (Management By Objectives).

Met dit goal-setting model maakte hij het mogelijk om op een systematische manier bedrijfsdoelen te stellen en te evalueren. MBO vormde het startschot voor de ontwikkeling van tal van andere goal-setting methodes, waaronder:

De OKR-methode is bedacht door Andy Grove. Hij werd in 1968 aangesteld als eerste werknemer van het computerbedrijf Intel, waar hij in de loop der jaren allerlei hoge functies bekleedde. Grove was dan ook een belangrijke schakel in de successen die dit bedrijf heeft geboekt.

Aan de basis van deze bedrijfssuccessen lag onder andere de toepassing van de OKR-methode. Grove borduurde met deze methode voort op de ideeën van Drucker, maar gaf aan zijn model we een eigen draai.

Zo worden doelstellingen bij de MBO-methode alleen van bovenaf vastgesteld (management), terwijl bij de OKR-methode medewerkers ook hun inbreng hebben. Daarnaast introduceerde hij de eenheid Key Results. Dit zorgde voor een verbetering van:

In 1983 schreef Grove zijn OKR-methode op in het boek High Output Management.

De grote doorbraak van de OKR-methode is echter te danken aan John Doerr, die in 1974 bij Intel in dienst trad en daar leerde werken met OKR’s. Een aantal jaren later (1980) vertrok Doerr. Hij verruilde toen Intel voor investeringsbedrijf Kleiner Perkins.

In 1999 investeerde diezelfde Doerr in het toen nog relatief kleine bedrijf Google, waar hij er eigenhandig voor zorgde dat Google de OKR-methode in haar bedrijfsvoering ging toepassen. De rest is geschiedenis.

Sindsdien zijn er talloze grote bedrijven die, al dan niet in aangepaste vorm, de OKR-methode gebruiken.

Wat is OKR?

OKR is een afkorting voor “Objectives and Key Results”, een goal-setting methode die vooral bekend is geworden door de successen die Google eraan te danken heeft.

OKR is een effectief hulpmiddel voor bedrijven die ambitieuze doelen nastreven. De kracht van deze methode zit hem in zijn doelgerichtheid, transparantie, meetbaarheid en het creëren van zogenaamde stretch-doelen.

Dit zijn doelen die lastig te behalen zijn, maar je uitdagen om zover mogelijk te komen. Vaak wordt 70% voltooien van een stretch-doel als een succes beschouwd.

De OKR-methode helpt je om een koppeling te maken tussen strategie en uitvoering. Door de heldere uitlijning van doelen – die tevens voor de gehele organisatie begrijpelijk en inzichtelijk zijn – is OKR dé goal-setting methode om optimale betrokkenheid te creëren binnen je bedrijf.

De volgende metafoor geeft het verschil tussen Objectives en Key Results mooi weer.

Als je met je auto op reis gaat dan heb je een duidelijke bestemming (doel) nodig. Want als je niet weet waar je naartoe wil, dan maakt het ook niet uit welke keuzes je maakt. In business geldt precies hetzelfde: iedere reis begint met het kiezen van een bestemming waar je naartoe wilt. Deze bestemming is je Objective.

Tijdens je reis is het ook belangrijk om te weten of je op koers ligt en hoe ver je nog van je doel verwijderd bent. Hier gebruiken we in de auto een GPS voor. Bij de OKR-methode zijn dat je Key Results. Net zoals een GPS houden Key Results je op koers om je Objective te realiseren. De OKR-methode is gedurende de jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Vele bedrijven gebruiken vandaag de dag ook Initiatives om hun OKR’s te realiseren.

Initiatives beantwoorden de vraag: Wat doe ik om mijn doel te realiseren?

Het zijn de projecten en taken die ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk op je bestemming aankomt. In de onderstaande infographic worden de verschillende eenheden nog eens kort samengevat. Op de pagina voorbeeld OKR’s staan voor je beeldvorming diverse voorbeelden van OKR’s uitgewerkt.

Objective

Wat is ons doel?
Een Objective is een statement dat inspireert en richting bepaalt. Vergelijk een Objective met de bestemming op een landkaart.

Key Result

Hoe meten we de vooruitgang?
Een Key Result meet de progressie. Het geeft aan hoe ver je van je doel bent verwijderd en functioneert als een GPS.

Initiative

Wat doen we om ons doel te realiseren?
Een Initiative is de actie die je onderneemt om je bestemming te bereiken. Het zijn de projecten en taken die je naar je doel leiden.

Wanneer is er sprake van succes?

Dit is een geweldige vraag, maar geen gemakkelijke om te beantwoorden. Als ik jou nu vraag: Wanneer is er binnen jouw business sprake van succes? Wat zeg je dan? Heb je dat antwoord scherp voor ogen?

Mijn ervaring is dat de meeste ondernemers deze vraag niet kunnen beantwoorden. Het is namelijk een hele uitdaging om te bepalen wanneer er binnen je business sprake is van succes.

Wat is succes:

Het goed kunnen verwoorden van wanneer er sprake van succes is, is cruciaal voor je business. Hoe wil je anders een effectieve strategie uitrollen? Of hoe weet je anders welke specialisten je moet inhuren? Of welke marketingstrategie te volgen? Dan wel welke klanten je wilt aantrekken?

Maar ook voor medewerkers is het belangrijk om te weten wanneer er sprake is van succes. Hoe kunnen zij optimaal betrokken zijn en doelgericht werken als ze niet weten wat succes is?

Het niet kunnen definiëren wat succes is, is niet bevorderlijk voor de groei van je business.

Ook ikzelf heb lang gestoeid met deze vraag, maar daar kwam geleidelijk verandering in toen ik kennismaakte met de OKR-methode.

In 2019 kwam ik voor het eerst in aanraking met OKR. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Na wat Googlen, een aantal diepgaande artikelen lezen en diverse YouTube filmpjes bekijken, werd ik enthousiast over deze goal-setting methode.

Ik maakte veel aantekeningen en besloot om een blog te wijden aan OKR. Maar iedere keer als ik begon te schrijven, dan liep ik tegen dingen aan waar ik geen antwoord op had. Dat betekende dan weer dat ik mezelf keer op keer moest verdiepen in de materie.

Ik begon in te zien dat de OKR-methode een simpel concept is om te begrijpen, maar het een hele uitdaging is om deze methode te implementeren binnen je business.

In 2019 publiceerde ik uiteindelijk geen blog over OKR, omdat ik mezelf toen nog niet in staat achtte om er een kwalitatief goed artikel over te schrijven. Ik begreep de materie gewoon niet goed genoeg. Ik kwam tot de conclusie dat ik eerst nog een flinke verdiepingsslag moest maken voordat ik de OKR-methode serieus binnen mijn business kon implementeren.

Ik besloot toen om niet zomaar een paar blogs aan OKR te wijden, maar om mijn complete visie met betrekking tot deze methode grondig uit te werken.

De beste manier waarop ik leer, is door dingen in de praktijk te brengen. Ik heb in 2020 dan ook volop geëxperimenteerd met de OKR-methode binnen mijn eigen business. Ik moet eerlijk zeggen dat dit geen gemakkelijk proces was en dat het verre van vlotjes verliep.

Maar keer op keer heb ik verbeteringen doorgevoerd en mijn visie ontwikkelde zich stapje voor stapje.

Het resultaat van datgene wat ik geleerd heb, zie je op deze pagina. Ik heb met een team van twee tekstschrijvers, een designer en een WordPress specialist bijna vier maanden aan deze pagina gewerkt. De pagina wordt voortdurend geüpdatet, omdat we steeds weer tot nieuwe inzichten komen over hoe we nog een betere invulling kunnen geven aan de OKR-methode.

Wat me trouwens tijdens mijn intensieve OKR-onderzoek is opgevallen, is dat ik geen OKR-specialist of consultant op het internet ben tegengekomen met precies dezelfde visie over OKR. In grote lijnen zeggen ze allemaal hetzelfde, maar iedereen geeft op zijn eigen manier invulling aan de details.

Over de invulling van de details heb ik zelf ook goed moeten nadenken. Ik geloof in resultaatgerichte Key Results, impactvolle Objectives en het creëren van een Ultieme OKR. Maar ook hoe je het check-in proces faciliteert is cruciaal voor een succesvolle OKR-implementatie.

Ik heb enorm veel geleerd en de belangrijkste winst is dat ik nu op een gestructureerde manier ambitieuze doelen kan stellen en meten en daar met anderen helder over kan communiceren.

Uit ervaring weet ik nu dat het een hele uitdaging is om te starten met OKR en dat dit niet over één nacht ijs gaat. Ik heb een checklist Is OKR geschikt voor mijn business? geschreven met daarin 7 vragen die je helpen te bepalen of jouw business geschikt is voor OKR. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

Ik hoop dat jij en je medewerkers waardevolle inzichten uit deze OKR-handleiding halen en dat je snel wegwijs wordt in de wereld van OKR.

Ronnie Couwenberg

Ik word gedreven om ondernemers te helpen met het tot leven brengen van fantastische creaties.

Na 516 dagen onafgebroken bloggen stop ik ermee...

Op 25 augustus 2019 besloot ik een jaar lang iedere dag te gaan bloggen. Ik wilde mijn visie over onderwerpen zoals leiderschap, mindset, teamontwikkeling en storytelling scherpstellen.

Ook wilde ik mezelf als schrijver ontwikkelen. Ik ben van plan een boek te publiceren en misschien zelfs wel meerdere. Dagelijks schrijven leek me dan ook een mooie manier om mijn schrijfskills te verbeteren. Ik kan wel zeggen dat ik de afgelopen 1,5 jaar enorm veel heb geleerd door het schrijven van 516 blogs.

Na een maandje of vier bloggen, besloot ik samen met mijn copywriter Ryan om in plaats van een jaar te bloggen te gaan voor 1000 dagen. Dit werd unaniem besloten na een paar biertjes in een mooi hotel met uitzicht op de Acropolis, Athene.

Nu moet ik terugkomen op die beslissing. Ik merk dat het bloggen me veel tijd kost naast mijn andere werkzaamheden. Daardoor heb ik niet voldoende schrijftijd om mijn uiteindelijke doel te realiseren: het schrijven van mijn boek. Dit heeft me doen besluiten om te stoppen met het dagelijks publiceren van een blog. Ik ga nu al mijn tijd gebruiken om dit jaar nog een boek te publiceren.

516 dagen achterelkaar schrijven was een bijzonder mooi proces. Het heeft me ontzettend veel gebracht en ik ben blij dat ik deze uitdaging aangegaan ben. Ook draagt het de waardevolle les in zich dat we niet te snel ons doel moeten veranderen. En als je je doel dan toch verandert, luister dan eerst goed naar je gevoel. Vraag jezelf af of je nog wel op het juiste pad zit.

Via Inspiratie Vrijdag wil ik toch wekelijks in contact blijven met de geabonneerden. Ik ben er nog niet helemaal uit in welke vorm ik dat ga gieten. Misschien worden het geschreven mails, maar video’s of een combinatie van beide kan ook nog. Dat mag de tijd uitwijzen.

Wordt vervolgd...

In het leven heb je soms een dosis geluk nodig

Ben jij wel eens aan de dood ontsnapt?

Eerder schreef ik op de Over Ronnie-pagina dat een hersenvliesontsteking mij op mijn 16e bijna fataal werd.

Maar een paar jaar later ben ik nogmaals door het oog van de naald gekropen.

Op een zomerse dag in 1999 was ik met de auto onderweg van mijn woonplaats Bladel naar het stadje Sittard. Ik volgde daar een opleiding over sport en beweging aan het CIOS. Ik reed iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, naar het CIOS. Een reisje van zo’n 180 kilometer, heen en terug.

In die periode voetbalde ik bij voetbalvereniging Bladella in Bladel en ik werkte op de zaterdagen ook nog als vrachtwagenchauffeur om als student een zakcentje bij te verdienen.

Al met al vroeg ik in deze periode veel van mijn lichaam. Studeren, intensief sporten, veel kilometers maken voor school en op de zaterdagen als vrachtwagenchauffeur.

Op die bewuste zomerse dag sloeg de vermoeidheid toe. Ik lette een ogenblik niet op en kwam op de A2 in de buurt van Born, vlakbij Sittard, in een zware kettingbotsing terecht.

Ik klapte met 100 kilometer per uur vol achterop een andere auto waardoor ik helemaal dwars op de rijbaan kwam te staan. Nog geen seconde later vlamde er een andere auto met een rotvaart bij me naar binnen aan de bestuurderszijde. De autodeur was zover ingedeukt dat hij halverwege mijn stuur zat.

Helemaal versuft zat ik in de auto en het voelde alsof mijn rug gebroken was.

Wonder boven wonder trok na een minuut of 10 de pijn weg en kon ik mezelf uit de auto hijsen. Als ik daar nu aan terugdenk, dan is het een wonder dat ik het er zonder letsel vanaf heb gebracht. Ik ben toen een week van school thuis gebleven om te herstellen, waarna ik mijn studie weer oppakte.

De les die ik hieruit haalde is dat je iedere dag dankbaar voor het leven moet zijn. Je weet namelijk nooit wanneer je eigen leven of het leven van geliefden zal eindigen.

Beleef iedere dag met volle aandacht en laat je door niets tegenhouden om je dromen te realiseren.

Je kunt een expert worden in het maken van keuzes

Als ik alle inzichten en strategieën terug zou brengen tot één vaardigheid die de grootste impact heeft op ons leven, dan is het wel keuzes maken.

De keuzes die we maken hebben letterlijk op alles in ons leven invloed. Van hoe productief we zijn, tot hoe we onszelf voelen en hoe we omgaan met anderen.

De uitdaging is om steeds betere keuzes te leren maken. Dat is de sleutel naar positieve verandering. Maar waarom is dit zo uitdagend?

Omdat niemand bij zijn geboorte de handleiding ontvangt: hoe leer ik betere keuzes maken?

Het is een proces van intensief zelfonderzoek, leren van rolmodellen en van vallen en opstaan.

Betere keuzes maken is een vaardigheid. En de eerste stap die je bij het ontwikkelingsproces moet maken is om jezelf bewust te worden van je gedrag.

Welke keuzes zou jij willen veranderen? Waarom? Wat is het effect van die keuzes?

Wat doe je als je als leider een fout hebt gemaakt?

Zo snel mogelijk toegeven dat je een fout hebt gemaakt, werkt bevrijdend.

Door fouten toe te geven stel je jezelf kwetsbaar op. Als jij als leider een fout durft toe te geven, dan creëer je een cultuur waarin mensen zich prettig voelen en niet bang zijn om fouten te maken.

Ik heb als voetbaltrainer wel eens een verkeerde tactische wissel gemaakt. Net zoals iedere andere trainer in zijn carrière. Door hier met de spelersgroep over te praten en ze uit te leggen wat de achterliggende gedachte was, ontstond er begrip voor mijn keuze.

Je voorkomt hiermee dat er een cultuur op gang komt waarin geroddeld wordt. Vaak zie je dat mensen achter je rug met beschuldigende vingers gaan wijzen als fouten niet toegegeven worden. Dit is funest voor iedere prestatiecultuur.

Geef als leider zo snel mogelijk een fout toe. Dit komt de energie, sfeer, communicatie en productiviteit ten goede.

Dit is een effectieve schrijfstrategie voor zelfevaluatie

Laatst vroeg een onderneemster aan me: “Ik wil mijn keuzes beter evalueren, wat is een effectieve strategie?”

Ze wilde iedere maand een korte samenvatting schrijven over wat er die maand goed was gegaan en wat er beter moest. Maar op de een of andere manier kwam ze er steeds niet aan toe.

Jezelf evalueren door op te schrijven welke keuzes goed uitpakten en welke niet, is een mooie en effectieve strategie om zelfevaluatie toe te passen.

Het probleem met schrijven is alleen wel dat er tijd in gaat zitten. Dit betekent dat je voor jezelf een systeem moet ontwikkelen dat voor jou werkt.

Als je maar één keer per maand schrijft, dan moet je echt diep in je geheugen gaan graven van wat ook alweer werkte en wat niet. Dat is niet effectief. Je kunt veel beter iedere dag een klein stukje schrijven.

Dit is de strategie die ik de onderneemster aanreikte:

 1. Neem iedere dag 10 minuten de tijd om een korte samenvatting van de dag te maken. Schrijf op welke keuzes volgens jou effectief waren en welke niet of nauwelijks.
 2. Schrijf aan het einde van de week een korte samenvatting over de desbetreffende week. Stel jezelf de volgende vragen:
  Wat is de rode draad?
  - Welke keuzes hebben de overhand gehad?
  - Wat werkte goed?
  - Wat werkte niet of minder?

  Doordat je iedere dag een samenvatting hebt geschreven, heb je direct een duidelijk beeld van de afgelopen week.

 3. Herhaal dit proces iedere week.
 4. Aan het einde van de maand heb je 4 á 5 samenvattingen van de afgelopen weken. Schrijf daar nu een samenvatting van. Stel jezelf weer de vragen zoals omschreven bij punt 2. Je hebt nu in een beknopte samenvatting een helder overzicht van de afgelopen maand.
 5. Herhaal dit proces 12 maanden en je hebt aan het einde van het jaar een uitgebreid zelfevaluatiedocument. Door de samenvatting van de maanden te lezen, krijg je supersnel een concreet beeld van de ontwikkelingen van het laatste jaar.

Dit is een simpele strategie die niet veel tijd kost, maar wel erg effectief is. De sleutel naar verandering en betere prestaties ligt in het vermogen om je gedrag aan te passen. En dat proces begint met bewustwording.

Complexiteit is de vijand van executie

Als je wilt presteren is executie cruciaal. Dit geldt niet alleen voor ondernemers, maar ook voor sporters en andere professionals. De manier waarop en de snelheid waarmee je dingen uitvoert, is van grote invloed op het eindresultaat.

Alles draait om executie, oftewel het daadwerkelijk doen. Des te complexer je de regels, procedures of systemen maakt, des te moeilijker de uitvoering is. Hou het daarom simpel!

Eenvoud is altijd het uitgangspunt om effectief te zijn. Waar in jouw leven kun jij de dingen makkelijker maken?

9 mooie principes die je ongetwijfeld inspireren

Laatst kwam ik een aantal oudere aantekeningen tegen van mooie principes. Ik weet eerlijk gezegd niet meer van wie ze allemaal zijn, maar ik vond ze te inspirerend om niet met je te delen.

 1. Echte vreugde zit hem niet in wat je vergaart, maar in wie je wordt en wat je geeft.
 2. Angst heeft geen kracht in de aanwezigheid van liefde.
 3. Pijn is een richtingaanwijzer naar een betere toekomst (deze is van mij).
 4. Zoek naar de juiste vragen en de antwoorden openbaren zich vanzelf.
 5. Verandering gaat automatisch, het maken van progressie niet (Tony Robbins).
 6. De magie begint wanneer je denkt dat iets mogelijk is.
 7. For greatness you need more than only cognitive skills.
 8. Done is better than perfect when perfect is never done.
 9. Keep moving forward, that’s how things get done.

Het is cruciaal dat je leert om jezelf te concentreren

Op school kreeg ik vaak te horen dat ik mezelf beter moest concentreren. Ik was niet de enige…

En weet je wat het bijzondere is? Er is nooit, maar dan ook nooit, één leraar geweest die me strategieën heeft aangereikt hoe ik dit kon doen. Waarom niet? Omdat ze het zelf ook niet wisten.

Op latere leeftijd ben ik zelf op ontdekkingstocht gegaan om te onderzoeken hoe ik mezelf beter kan leren concentreren. Ik was er namelijk van overtuigd dat dit een essentiële vaardigheid is als je productief wilt zijn.

Vanuit ervaring weet ik dat er nog steeds veel mensen zijn die moeite hebben om zichzelf te concentreren. Dit zijn de twee oorzaken daarvan:

Hoe kun je iets doen als het je nooit geleerd wordt? De enige optie die dan overblijft is om het zelf uit te vinden.

Hoe kun je jezelf beter leren concentreren als je nooit je concentratievermogen traint? Het antwoord is simpel: doelbewust trainen.

Als we geen concentratie oefenen dan oefenen we afleiding. Als je aandacht voortdurend afgeleid wordt, dan ben je dus getraind in afgeleid worden.

Hoe vaker je iets doet, des te beter je er in wordt. Dat is waarom heel veel mensen excelleren in snel afgeleid worden. Dit vraagt geen enkele inspanning van je! Na een half jaar trainen in afleiding ben je er heel goed in en na een paar jaar ben je er zelfs zo goed in dat het een consistent patroon in je onderbewustzijn is geworden.

Als je jezelf voortdurend traint in afgeleid worden, dan is het onmogelijk om je ambities tot leven te brengen en productief te zijn. Hoe kun je impact creëren als je je focus niet controleert?

In deze blog Hoe los ik mijn focusprobleem op? reik ik je handvatten aan die je helpen beter te leren concentreren.

Je kunt jouw reactie kiezen, daarin ligt je vrijheid verscholen

Victor Frankl was een Oostenrijkse psychiater die de holocaust overleefde. Hij heeft een beroemde uitspraak gedaan:

“Tussen stimulus en respons zit een ruimte. In deze ruimte ligt onze vrijheid en kracht om onze reactie te kiezen. In onze reactie ligt onze groei en vrijheid.”

Er zijn veel voorbeelden waarin mensen onder de meest zware en verschrikkelijke omstandigheden toch in staat waren om hun aandacht te richten op het positieve.

Alice Herz-Sommer overleefde net als Frankl de holocaust en stierf in 2014 op 110-jarige leeftijd. Zij had deze uitspraak:

“Ik heb weet van het slechte, maar ik kijk naar het goede.”

De vrijheid die je te allen tijde hebt, is het kiezen van jouw reactie. Dat is wat niemand je af kan pakken.

Win de dag voor 9.00 uur ‘s ochtends

De manier waarop jij je dag begint heeft een groot effect op de rest van je dag.

Alles draait om energie.

De vraag is: Wat doe jij ‘s ochtends vóór 9.00 uur om de beste energie te ervaren?

Voor iedereen is dit natuurlijk verschillend, maar dit werkt voor mij:

Vaak is het dan zo rond 9.00 uur dat ik een top energie ervaar en klaar ben voor de dag.

Hoe win jij de dag?

15 reflectievragen die je helpen om effectieve teammeetings te organiseren

Teamreflectie is een belangrijk onderdeel waarmee je ervoor kunt zorgen dat je team optimaal blijft presteren. Door het stellen van de juiste vragen breng je een dialoog op gang, wat veel waardevolle informatie oplevert.

15 reflectievragen voor effectieve teammeetings:

 1. Wat zijn volgens jou de 3 belangrijkste kernwaarden van ons team?
 2. Waar zouden we volgens jou per direct mee moeten stoppen?
 3. Welke zaken frustreren je?
 4. Welke zaken kosten het team onnodige energie?
 5. Wat versta jij onder succes?
 6. Wat is jouw grootste superkracht?
 7. Wat is een vaardigheid waar je nog beter in zou willen worden?
 8. Welke 3 dingen doe jij fantastisch voor het team?
 9. Welk onderwerp zou je graag in deze teammeeting willen bespreken?
 10. Welke initiatieven gaan het team helpen beter te presteren?
 11. Welke ideeën heb je die het bedrijf helpen groeien?
 12. Wat doen we nu niet, waar we volgens jou per direct mee moeten starten?
 13. Wat is dat ene onderdeel waar een succesvolle transformatie de grootste impact zal hebben?
 14. Wat vind je het allerleukste aan je werk?
 15. Wat kan het management doen om nog effectiever te communiceren?

Controleer je focus, controleer je energie

Als ik één ding zou moeten benoemen wat je direct kunt veranderen met een enorm positief effect op de kwaliteit van je leven, dan is dat je focuspatroon.

Focus is energie en als jij je aandacht niet controleert, dan controleer je niet waar je jouw energie naartoe stuurt.

Vergelijk je focus met water. Net zoals water is jouw energie ook neutraal. Voor water maakt het niet uit of je dit geeft aan een bloem of aan onkruid. Water geeft gewoon energie aan datgene waar het naartoe stroomt.

Zo werkt het ook met je focus. Voor jouw focus maakt het niet uit of jij deze energie stuurt naar zaken die een positief of een negatief effect op je leven hebben. Daar waar jij je aandacht op richt, daar stuur je energie naartoe en daar gaan dingen groeien.

Groei betekent dat dingen sterker worden. Het laatste wat je wilt is dat bepaalde dingen sterker worden die een negatief effect hebben op de kwaliteit van je leven. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van je focuspatroon.

Hoe word je jezelf bewust van je focuspatroon?

Door jezelf bewust te worden van je focuspatroon, ga je patronen zien waar je jouw energie naartoe stuurt en kun je waar nodig veranderingen doorvoeren. Heb jij de neiging om jezelf meer te focussen op:

 1. Zaken waar je invloed op hebt of zaken waar je geen invloed op hebt?
  Voor de kwaliteit van je leven is het een enorm verschil of jij je aandacht richt op zaken waar je controle op heb of waar je geen controle op hebt.Als je jezelf voortdurend bezighoudt met zaken die je niet kunt beïnvloeden, dan raak je gefrustreerd en voel je jezelf neerslachtig of zelfs depressief.Zo zijn er mensen die hun stemming compleet laten afhangen van het weer. Voor de een is het te warm en voor de ander is het te koud of te nat. Maar op het weer heb je geen invloed.

  Anderen kunnen helemaal van slag raken van politieke beslissingen. Maar ook daar heb je geen directe invloed op.

  Klagen over zaken als het weer en de politiek om vervolgens je stemming daar afhankelijk van te laten zijn, is funest voor de kwaliteit van je energie. Je hebt er geen invloed op.

  Waar je wel 100% invloed op hebt is je gedrag, oftewel de keuzes die je maakt. Je eet- en beweegpatroon, het ontwikkelen van je vaardigheden en of je ervoor kiest om wel of niet als zelfstandige te werken.

  Actie: Maak een verschuiving in je focus van zaken waar je geen invloed op hebt naar zaken waar je wel invloed op hebt.

 2. Zaken die je hebt of die je mist?
  Als jouw focuspatroon zich vooral richt op zaken die je mist, dan creëer je voor jezelf wederom een belabberde kwaliteit energie.Er zijn mensen die nooit gelukkig zijn met wat ze nu hebben. Altijd moet er iets anders in hun leven verschijnen waardoor ze zich gelukkig en compleet kunnen voelen. Een ander huis, een nieuwe auto of ze zijn doodongelukkig omdat ze geen levenspartner hebben.Focussen op wat je nu hebt, maakt je nederig en zet jezelf vol in je kracht. Het verbindt je met de energie van dankbaarheid. Als je dankbaar bent, dan voel je jezelf lekker. Je kunt dan niet tegelijkertijd emoties ervaren zoals boosheid, frustratie of onzekerheid als je focus ligt op dankbaarheid voor hetgeen wat je wel hebt.

  Het kunnen de kleine dingen zijn. Dankbaar voor het leven op aarde, het kijken naar een vogel of spontane hulp die uit een onverwachte hoek komt. Maar voel vooral dankbaarheid voor de keuzevrijheid die je hebt. Jij mag nu een nieuwe keuze maken waar je de koers van je leven kunt veranderen. Dat is vrijheid en dat is wat je nu tot je beschikking hebt.

  Als je ambitieus bent en je uitdagende doelen wilt realiseren, dan is het wel goed om jezelf tijdelijk even te focussen op datgene wat je in je leven mist. Dit creëert de noodzakelijke drive die nodig is voor het realiseren van doelen.

  Actie: Verschuif je focuspatroon van datgene wat je mist naar datgene wat je nu al hebt. Focus af en toe op datgene wat je mist om de drive te creëren om positieve veranderingen in je leven te creëren.

 3. Het verleden, het heden of de toekomst?
  Er zijn maar drie tijdsmomenten waar jij je aandacht op kunt richten: het verleden, het heden en de toekomst.Te lang met je aandacht in het verleden of in de toekomst aanwezig zijn, heeft ook weer een negatieve impact op de kwaliteit van je leven. Het hier-en-nu is waar de realiteit zich afspeelt. Het verleden is al geweest en de toekomst is nog niet hier.Als je veel met je gedachten in het verleden leeft, dan heb je moeite om zaken los te laten. Je houdt vast aan het oude. Mensen die veelal in het verleden leven, durven niet te veranderen. Ze zijn meestal conservatief ingesteld en onbewust creëert dit veel negatieve shit voor hen.

  Ook kan het zo zijn dat ze spijt hebben van keuzes die ze in het verleden gemaakt hebben waardoor ze nu met een schuldgevoel rondlopen. Dit is een enorm destructief focuspatroon. Hoe kun je gelukkig zijn door vast te houden aan het verleden?

  Als je een focuspatroon hebt ontwikkeld dat zich grotendeels op de toekomst richt, dan focus je jezelf voortdurend op zaken die je nu mist, zoals eerder beschreven. Ook dit maakt je niet gelukkig. Misschien wil je meer geld verdienen, een geschikte levenspartner vinden, een grote business deal binnenhalen of meer energie in je leven creëren. Leven in de toekomst is leven vanuit onvrede met dat wat er nu is.

  Is het dan verkeerd om met je aandacht naar het verleden of de toekomst terug te gaan?

  Nee hoor, er is niets mis mee om kort terug te blikken op het verleden of op de toekomst. Door reflectie toe te passen op het verleden stimuleer je je groeiproces. En het is ook noodzakelijk om regelmatig je blik op de toekomst te werpen om je koers uit te stippelen. Maar zorg ervoor dat het korte tripjes zijn en dat je je aandacht zo snel mogelijk weer op het heden richt.

  De sleutel tot het beïnvloeden van je leven ligt in het heden. Je kunt niet creatief in de toekomst zijn en je lost geen problemen in het verleden op. Alle invloed die je kunt uitoefenen ligt in het heden, dit is het enige moment wat werkelijkheid is.

  Actie: Zorg ervoor dat je met je aandacht in het hier-en-nu aanwezig bent. Kort reflecteren op het verleden en brainstormen over de toekomst is prima. Maar de sleutel tot verandering en een kwalitatief leven ligt altijd in het heden.

Als je de kwaliteit van je leven wilt veranderen, begin dan met het veranderen van je focuspatroon. Dit is de basis: Het sturen van de energie in de juiste richting.

Als je je focus verliest, zorg er dan voor dat je je zo snel mogelijk herfocust op zaken waar je invloed op hebt, op de dingen die je hebt en op het heden. Dit leidt naar een positief focuspatroon.

Als je vandaag doet wat voor morgen op de planning staat, loop je altijd voor op schema

Was jij ook zo iemand die op school altijd alles tot het laatste moment uitstelde? Ik deed dat wel. Dit had er vooral mee te maken dat de leerstof me niet boeide.

Hoe kun je jezelf dan ooit motiveren?

Nu, als ondernemer, kies ik de projecten waar ik mijn tijd en energie aan wil besteden. Dat creëert een hele andere drive.

Door de jaren heen heb ik geleerd dat een goede planning en vooruit werken ervoor zorgt dat ik productief ben.

Als je vandaag doet wat voor morgen op de planning staat, loop je altijd voor op schema.

Kun jij als ondernemer je visie duidelijk verwoorden?

We doen even een klein experimentje. Onderzoek eens of je de onderstaande vragen direct kunt beantwoorden vanuit innerlijke zekerheid.

Met innerlijke zekerheid bedoel ik dat je je visie echt gelooft. Dat je bij jezelf denkt: wauw, ja dat is het!

Heb je alle vragen direct kunnen beantwoorden vanuit innerlijke zekerheid? Dit is een grote uitdaging hoor…

Op het moment dat je bepaalde vragen niet of alleen twijfelachtig kan beantwoorden, dan is er ook terreinwinst geboekt. Dit betekent namelijk dat er onduidelijkheid is blootgelegd.

Dit moet je zien als een kans.

Een kans om op dat bepaalde onderdeel je visie te ontwikkelen. Als je met dat stukje onduidelijkheid aan de slag gaat door er over na te denken en je visie uit te schrijven, dan gaat er duidelijkheid komen.

Deze duidelijkheid is power, het is pure kracht. Dit is een fantastisch startpunt om uitdagende doelen te realiseren en anderen te inspireren.

Het ontwikkelen van je visie zou een doorlopend proces moeten zijn voor iedereen die optimaal wil presteren.

Veel ondernemers ontbreekt het aan echte power en dit kun je eraan doen

In deze context doel ik op power als het hebben van een inspirerende visie en deze vervolgens koppelen aan daadkrachtig handelen.

Als jij geen duidelijke visie hebt, dan ben je aan het zwemmen, met als negatieve effect dat het je ontbreekt aan innerlijke zekerheid. Je mist dan de overtuiging en inspiratie om jouw boodschap aan een ander over te dragen. Dit heeft weer een negatief effect op de kracht die je uitstraalt.

Anderzijds creëer je ook geen momentum, als het je ontbreekt aan daadkrachtig handelen. Je zal zien dat projecten niet of nauwelijks van de grond komen. Ook dit heeft een negatief effect op de power die je uitstraalt.

De combinatie van visie en daadkracht is cruciaal voor het ervaren van echte power. Koppel een duidelijk visie aan doelgerichte actie.

Waardoor laat jij je afleiden?

Ben even eerlijk tegen jezelf en denk eens na over datgene wat dagelijks jouw grootste afleiding is.

Word je afgeleid door:

 1. een onrustige omgeving?
 2. social media?
 3. Netflix of TV kijken?
 4. vrienden of familie?
 5. je mobiel?
 6. je drang om porno te kijken?
 7. ...

Afleidingen liggen overal op de loer. Ze zijn de vijand van een vruchtbaar en productief leven. Afleiding zoeken is iets anders dan ontspannen.

Je kunt niet altijd gefocust zijn, we moeten allemaal ontspannen om de batterij weer op te laden. Maar afleiding is niet hetzelfde als ontspannen. Afleiding is namelijk een focus- en een commitmentprobleem.

Je kunt je er niet toe zetten om geconcentreerd aan een taak te werken. Voortdurend met je gedachten afdwalen is niet bevorderlijk voor je creativiteit, productiviteit en energie.

Afleiding kost energie. Controleer je focus, zorg dat je je committeert aan een doel en werk aan je zakelijke en persoonlijke groei. Dat is wat werkelijk voldoening geeft.

Blog 500

We zijn op de helft van een uitdaging om 1000 dagen achterelkaar te bloggen. Tenminste, als ik na deze 1000 dagen stop... Dat zien we dan wel weer. Voor nu geeft het me houvast om daar naartoe te werken.

Vanaf september (2020) heb ik ongeveer vier maanden intensief gewerkt aan het uitwerken van mijn visie over OKR: Een goal-setting methode voor bedrijven met groeiambities.

Dit was een enorm project en het kostte veel kruim. Maar het heeft me wel veel inzichten opgeleverd over hoe je het beste doelen kunt stellen als ondernemer. Het was de tijdsinvestering meer dan waard.

Als ik terugblik op de maand december, dan moet ik eerlijk toegeven dat het bloggen mij even zwaar viel. Ik heb daarom flink gas terug genomen met andere projecten om toch die 7 blogs per week te kunnen schrijven.

Het blijkt maar weer dat we allemaal van tijd tot tijd gas terug moeten nemen om nieuwe energie op te doen. Dat is bij mij niet anders.

Ik heb al veel geschreven over commitment en ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat ik het bijltje erbij neer had gelegd als ik mezelf niet gecommitteerd had aan 1000 dagen achterelkaar bloggen.

Hoe zwaar het proces af en toe ook is, het is de inspanning meer dan waard. Het hoofddoel is en blijft mijn gedachten ordenen en mijn visie scherpstellen over zaken, waardoor ik waarde kan toevoegen aan het leven van anderen.

Op naar de 600!

Wat is het verschil tussen waarden en normen?

Laatst had ik een discussie met twee van mijn tekstschrijvers over hoe je waarden en normen schrijft.

In officieel Nederlands zeg je normen en waarden, maar dit is vanuit mijn visie niet logisch. Eerst komt een waarde en daarna pas een norm. Hoe kun je een regel bepalen (norm) als je niet weet op welk uitgangspunt je het baseert (waarde)?

Ik ben een beetje eigenwijs, dus ik kies voor datgene wat voor mij logisch klinkt: waarden en normen.

Laten we de begrippen waarden en normen eens even verduidelijken. Er is een tijd geweest dat deze termen voor mij onduidelijk waren. Ik heb gemerkt dat dit een negatief effect had op mijn (persoonlijk) leiderschap. Onduidelijkheid is asociaal, schreef ik eerder.

Waarden, kernwaarden en principes betekenen in mijn ogen allemaal hetzelfde. Waarden dragen een emotionele lading in zich. Het zijn de idealen die je nastreeft, waardeert en die je motiveren. Voorbeelden van kernwaarden vind je in de blog Lijst met kernwaarden. Mijn definitie is als volgt: Waarden zijn uitgangspunten waarop je je gedrag baseert.

In je normen komen je waarden tot uitdrukking. Het is de vertaling naar concreet gedrag. Normen zijn contextafhankelijk. Voorbeelden van waarden en bijbehorende normen zijn:

 1. Voorbereiding - Vijf minuten voor aanvang van de vergadering zijn we aanwezig.
 2. Vitaliteit - Twee keer per week loop ik 6 kilometer hard.
 3. Creativiteit - Dagelijks mediteer ik 15 minuten om mijn creativiteit te bevorderen.
 4. Kennisdeling - Dagelijks verschijnt er een nieuwe blog op mijn website.
 5. Presteren - We geven elkaar directe feedback.

Als je grip op je leven wilt hebben en een effectieve leider wilt zijn, dan moet je weten wat belangrijk is (waarden) en welke regels (normen) er nodig zijn om die waarden ook in de praktijk te brengen.

Daadkrachtige leiders onderhandelen niet over kernwaarden. Je doet geen concessies aan de kernwaarde respect. Als teamleden elkaar niet respecteren en gedrag vertonen dat niet tolereerbaar is, dan grijp je als leider in. Je waarden en normen sturen gedrag. Zorg er daarom voor dat je helder hebt waar jij als leider voor staat.

Vier je mini-succesjes

Weet je wat het nadeel is van het stellen en realiseren van een uitdagend doel? Het kan een hele poos duren voordat je de finish hebt bereikt...

Als je alleen maar gefocust bent op het eindresultaat, dan geniet je vaak niet van het proces en de voldoening die je uit mini-succesjes haalt.

Veelal bestaan uitdagende projecten namelijk uit diverse mijlpalen. Het realiseren daarvan kan ook als een succes gezien worden.

Vier dus niet alleen:

Als je de mini-succesjes ook benoemt en viert, dan heeft dit een positief effect op de energie en productiviteit. Soms doet een klein complimentje al heel veel.

Op welk succesje ben jij vandaag trots?

Plan je fuck taak als eerste op de dag

Een fuck taak is de lastigste taak van de dag, maar wel degene die de grootste positieve impact creëert.

Soms zie je echt op tegen een bepaalde taak, omdat je weet dat het een struggle gaat worden. Dit is niet een taak die je even tussendoor doet.

Deze taak vraagt complete focus. Een taak waarvoor je je volledige creatieve potentieel moet aanspreken.

Deze taak is een gevecht en er moet gestreden worden om deze te overwinnen. Maar hoe groot de offers ook zijn, niets maar dan ook niets weegt op tegen de voldoening die het geeft om stapjes voorwaarts te zetten.

Het zijn dan ook deze taken die de grootste impact hebben op de groei van je business en je persoonlijke ontwikkeling.

Hiermee maak je werkelijk het verschil. Om de strijd aan te kunnen gaan, moet je fit en vol energie zijn. Je staat vroeg in de ochtend op, want je weet dat er een taak op je ligt te wachten die met je wil strijden.

Voor deze taak zal je alles uit de kast moeten halen. Het is de meest gevreesde tegenstander die je je maar kunt bedenken. Er is maar één oplossing: De strijd aangaan, iedere dag, iedere week, hoe lang het ook duurt.

En ik verzeker je één ding: Er is geen enkele taak bestand tegen jouw commitment en wilskracht. Werk aan iedere fuck taak met respect, moed en wilskracht en het eindresultaat is dan altijd: taak volbracht.

Welke fuck taak moet jij volbrengen?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen in 2021

Toen ik een jaar geleden de blog 2020, de start van een nieuw decennium schreef, had ik persoonlijk niet verwacht dat we wereldwijd door een enorme pandemie (Covid-19) getroffen zouden worden. Waarschijnlijk niemand...

Tijdens het schrijven van deze nieuwjaarsblog zitten we, net als veel andere landen, in een lockdown om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan. Veel mensen hebben geliefden verloren en ondernemers worden economisch hard geraakt.

De mensen die vanuit huis kunnen werken, werken thuis. Ook dit brengt spanningen met zich mee. Minder sociaal contact en meer irritaties in de huishoudelijke sfeer.

De vraag is: hoe nu verder?

De enige echte keuze die je hebt, is om het beste van deze situatie te maken. Dit doe je door de verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die je maakt. Jij en ik kunnen de situatie niet veranderen, maar wel onze reactie kiezen. De manier waarop we dit doen, bepaalt de kwaliteit van ons leven.

De beste manier waarop je met dit soort situaties kunt omgaan, is door jezelf bewust te worden van je binnenwereld. Observeer welke gedachten, emoties, spanningen en vreugdevolle momenten zich binnen in je afspelen.

Blijf rustig en gecentreerd in je innerlijke kern. Blijf aanwezig met je aandacht in het hier-en-nu.

De pandemie is niet 1-2-3 verdwenen en het herstel van de economie zal ook een behoorlijke tijd in beslag nemen. Waar het om gaat is dat je jouw leven met volle aandacht in het huidige moment beleeft.

Loop niet weg voor interne spanningen, conflicten of andere problemen. Treed ze met je volledig aandacht tegemoet. Dat is de enige oplossing om geen emotionele shit in je leven te creëren en de enige manier om creatieve oplossingen te bedenken.

Je doet jezelf en anderen er geen plezier mee om vast te blijven houden aan het verleden of je voortdurend angstig te voelen over de toekomst.

Blijf met je volledige aandacht de realiteit van het leven ervaren. Deze periode zal voorbijgaan en de verliezen zullen niet vergeten worden. Maar we gaan hier sterker uitkomen!

Waarom we allemaal behoefte hebben aan het juiste perspectief

Maar wat is perspectief?

Perspectief is zien. Het zien van het grotere plaatje, het zien van de richting die je op gaat, het zien van oplossingen...

We hebben allemaal behoefte aan het juiste perspectief.

Voetballers hebben perspectief nodig in speeltijd of in ontwikkeling. Iedere voetballer wil wedstrijden spelen. Maar als je een topsport beoefent, dan spelen alleen de beste voetballers of de spelers die het team optimaal laten functioneren. Dit betekent dat sommige spelers geen speelperspectief hebben.

Als een voetballer geen uitzicht heeft op speeltijd, dan moet hij wel een duidelijk ontwikkelperspectief hebben. Op deze manier blijven ze betrokken bij het teamproces.

Ondernemers die het beste uit zichzelf of uit hun business willen halen, hebben het juiste perspectief nodig. Ze hebben behoefte aan een duidelijke richting en strategieën over hoe ze het beste met bepaalde uitdagingen kunnen omgaan.

Als je geen helder perspectief hebt, dan verlies je de hoop op een betere toekomst. Het gevolg hiervan is dat mensen veelal hun energie en motivatie verliezen.

Een van de belangrijkste redenen waarom ondernemers mij inhuren, is omdat ze hulp nodig hebben bij het creëren van nieuwe perspectieven.

Staat jouw leven in een helder perspectief? E

en mooie strategie die je helpt te onderzoeken is De Focusstrategie van Het Huisje.

Vreugde, blijdschap en volop energie zijn de belangrijkste dingen in het leven

Regelmatig kijk ik naar audities van Britain's Got Talent. Ik moet wel zeggen dat ik alleen naar de Golden Buzzers en beste audities kijk die door YouTube worden aanbevolen.

Er zit namelijk ook veel waardeloze shit tussen waar ik mijn tijd niet aan wil verspillen.

Het optreden in het onderstaande filmpje kreeg een Golden Buzzer van jurylid David Walliams.

Het mooie aan dit filmpje vind ik de energie, blijdschap en vreugde die de kinderen uitstralen. In mijn ogen is dit ook de belangrijkste reden waarom we op deze planeet zijn.

Dit is de auditie van: Flakefleet Primary School.

Geniet ervan. 

Voel je innerlijke rust

Voel jij je op dit moment rustig van binnen?

Aan de oppervlakte van een oceaan kan het enorm stormen, terwijl het mijlenver onder water volledig rustig is.

Zo is dit ook in ons leven. Aan de oppervlakte kunnen zich allerlei dingen afspelen waardoor ons leven onrustig kan worden. Maar ook wij hebben een diepe stilte binnenin ons waar het volledig rustig is, net als in de oceaan.

Op ieder moment kun je deze innerlijke rust voelen door je er bewust van te worden. Je wordt je als het ware bewust van de ruimte binnenin: je kern. Het positieve effect hiervan is dat je innerlijke rust gaat ervaren.

Ik leerde zelf pas op latere leeftijd hoe ik innerlijke rust voor mezelf kon creëren. Door een intensief proces van zelfonderzoek, meditatie en ontdekkingen over het functioneren van mijn lichaam, kwam ik erachter dat ik het grootste gedeelte van mijn leven altijd gehaast had doorgebracht. Altijd onderweg om ergens aan te komen, altijd maar aan het rennen.

Ik zie dagelijks mensen om me heen die erg onrustig zijn. Altijd maar aan het rennen van hot naar her. Ze proberen ongelofelijk veel ballen in de lucht te houden en als ze dan eenmaal een moment voor zichzelf hebben, dan weten ze niet hoe ze kunnen ontspannen. De gejaagdheid raast door in hun lichaam.

Ook als ondernemer streef ik ernaar om ambitieuze doelen te realiseren. Wat ik geleerd heb is dat uitdagende doelen onze innerlijke rust niet hoeven te verstoren. Er is helemaal niets mis met ambitieus zijn. Het wordt alleen wel een probleem als je pas innerlijke rust kunt ervaren zodra je al je doelen bereikt hebt. Dan ervaar je namelijk nooit die rust, omdat er snel weer een nieuw doel zal zijn wat om je aandacht vraagt.

Kenmerken van mensen die onrust ervaren zijn:

Als dit herkenbaar voor je is, doe er dan wat aan. Je doet jezelf en een ander geen plezier door voortdurend met een onrustig gevoel rond te lopen.

Drie eigenschappen van inspirerende leiders

 1. Ze hebben een duidelijke visie
  Het hebben van een duidelijke visie is enorm belangrijk voor een leider. Je bent verantwoordelijk voor de richting die het bedrijf opgaat in zowel goede als minder goede tijden.
   Wie ben je als leider zonder een duidelijke visie?
 2. Ze verbinden mensen
  De kracht van je team, bedrijf of organisatie zit hem altijd in de kwaliteit van de onderlinge relaties. Inspirerende leiders zijn geweldig goed in het verbinden van mensen.
  Wat ben je voor leider als je mensen niet met elkaar kunt verbinden?
 3. Ze handelen met daadkracht
  Daadkracht betekent doelgericht en effectief zijn in je handelen. Inspirerende leiders faciliteren de middelen waarmee medewerkers hun potentieel optimaal kunnen bevrijden.
  Wie ben je als leider zonder daadkracht?

Het huidige moment is het enige moment van waarde

De realiteit speelt zich af in het hier-en-nu.

De realiteit is altijd aanwezig in dit huidige moment. Alle andere momenten zijn fictie. Het zijn hoopgevende gedachten over een betere toekomst of beangstigende doemscenario’s. Deze gedachten bestaan alleen in je hoofd.

Richt je aandacht op het huidige moment en op de ervaring die zich nu aandient. Omarm en accepteer dit moment met je volledige aandacht.

Ieder volgend moment wordt geboren uit dit moment. Dus de kwaliteit van dit moment heeft invloed op het volgende moment. Zorg dat dit het beste moment ooit is.

Verander je emotionele staat, verander de kwaliteit van je leven

Je emotionele staat is je energieniveau die de kwaliteit van je leven bepaalt.

Jezelf boos, angstig of verdrietig voelen heeft een hele andere impact op je levenskwaliteit dan wanneer je je blij, geïnspireerd of innerlijk rustig voelt.

De belangrijkste taak die je hebt is: zorg voor een zo goed mogelijke emotionele staat.

Je emotionele staat is namelijk niet alleen verantwoordelijk voor hoe je je voelt, maar ook voor je gedrag. Oftewel, de keuzes die je maakt.

Het is onmogelijk om creatief en productief te zijn vanuit een belabberde staat van zijn.

Er zijn vele manieren om je emotionele staat te veranderen. Dit zijn er 8 die direct een positief effect hebben op je energieniveau:

 1. Beweeg
  Als we fysiek in beweging komen, dan komen we mentaal ook in beweging. Sporten, wandelen en andere fysieke activiteiten helpen om spanning los te laten en de kwaliteit van onze energie te verbeteren.
 2. Stel jezelf de juiste vragen
  Vragen sturen onze focus. Door jezelf de juiste vragen te stellen, verander je je focus en dit heeft direct een effect op je emotionele staat. In blog Belabberde vragen produceren belabberde resultaten ga ik hier dieper op in.
 3. Eet en drink gezond
  Voeding speelt een belangrijke rol in je energieniveau. Door je eetpatroon en gewoontes te veranderen, ga je de kwaliteit van je energie ook verbeteren.
 4. Douche koud
  Koud water heeft een enorm positief effect op ons lichaam. Het is in het begin lang niet altijd comfortabel, maar het heeft wel een positief effect. Wat ik zelf vaak doe is eerst warm douchen en daarna een paar minuten koud afdouchen. Probeer het maar eens en ervaar wat dit met je energie doet.
 5. Drink veel water
  Ons lichaam bestaat voor meer dan 70% uit water. Als het je ontbreekt aan vocht, dan heeft dit meteen een negatief effect op je energieniveau.
 6. Ruim op
  Een schoon bureau, huis of een opgeruimde kledingkast hebben allemaal een positief effect op je emotionele staat. In een grote teringbende gedijt kwalitatief goede energie niet.
 7. Voel jezelf dankbaar
  Je kunt geen negatieve emoties ervaren en jezelf tegelijkertijd dankbaar voelen. Jezelf dankbaar voelen verandert direct je staat van zijn.
 8. Laat spanning los
  Als je spanning vasthoudt dan kan de energie niet goed stromen. In blog Hoe laat ik spanning los? omschrijf in 17 manieren die je daarbij helpen.

Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je leven en jij bent verantwoordelijk voor je emotionele staat. Transformeer je emotionele staat en je transformeert je leven.

Kies eerst de beste strategie, focus daarna op hard werken

Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief van James Clear, de auteur van de bestseller Atomic Habits. In deze nieuwsbrief editie (10 december 2020) deelde Clear een mooi inzicht dat me triggerde.

Dit is het inzicht:

"Before you begin, think as if you are a lazy person. Imagine the competition will work harder. Your only chance is a better strategy.

After you begin, work as if you are a dumb person. Imagine the competition is smarter and more talented. Your only chance is to outwork them."

Hoe je als ondernemer top blijft presteren door jezelf deze ene vraag te stellen

Hoe kunnen we de dingen beter doen dan dat ze ooit gedaan zijn?

Ondernemen is topsport, meer dan ooit tevoren. Klanten eisen de hoogste kwaliteit, de snelheid van communiceren gaat tegenwoordig sneller dan het licht en het goed werkende businessmodel van gisteren is vandaag achterhaald. De nieuwe generatie medewerkers werkt niet alleen meer voor het geld, maar wil deel uitmaken van een cultuur waarin betrokkenheid en zelfontwikkeling centraal staan.

Zingeving, verbinding en emotionele betrokkenheid staan hierin centraal. Dit alles vraagt veel van een MKB ondernemer.

Ook freelancers ervaren grote uitdagingen. Als eenmansleger zijn ze verantwoordelijk voor alle impactgebieden binnen hun business.

Ook moeten ze tijd vrijmaken om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk.

Dit alles vraagt veel van zowel MKB-ondernemers als freelancers. Denk aan inspirerend leiderschap, een winnaarsmindset, emotionele intelligentie, een cultuur kunnen creëren waarin sfeer en presteren samenkomen en de vaardigheid om jezelf sneller te kunnen aanpassen dan een kameleon.

Ga je niet mee in de snelheid waarmee de wereld verandert of speel je niet in op de behoefte van je klanten en medewerkers, dan kent je business geen (lang) bestaansrecht. Dit is de keiharde realiteit.

De snelheid waarmee jij als ondernemer leert, is cruciaal in ons huidige tijdperk. Via mijn dagelijkse blog wil ik je inspireren en aanzetten om je visie te onderzoeken en waar nodig bij te stellen. Zelfreflectie en het onderzoeken waar je verbeteringen kunt doorvoeren, wordt een gewoonte en niet iets wat je één keer in de zoveel tijd doet.

Je creëert de norm om de dingen continu beter te doen dan dat ze ooit gedaan zijn!

Als ondernemer ben je een spoorzoeker

Jouw huidige en potentiële klanten laten een spoor achter. Dit spoor bevat de kenmerken: help me en verras me. Het is jouw taak als ondernemer om dit spoor te ontdekken en er iets mee te doen.

Help me
Waar wil jouw klant op dit moment mee geholpen worden? Jouw klant loopt op dit moment met een acuut probleem rond, dat moet worden opgelost.

Jouw job is om de klant een helpende hand te bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, moet je weten wie je ideale klant is en wat zijn grootste probleem is. Spoorzoeken dus.

Verras me
Hoe ga jij jouw klant verrassen? Verrassen betekent in dit geval: kijk ik heb iets voor je, waarschijnlijk ken je het niet, maar ik geloof dat het waardevol voor jou is. Wil je het proberen?

Klanten verrassen betekent goed weten wat ze willen bereiken en welke struggles ze daarvoor moeten overwinnen. Inlevingsvermogen is cruciaal. Spoorzoeken dus.

Hoe stel jij als ondernemer doelen en bewaak je de voortgang?

Ben jij een ondernemer die:

Of je doelen stelt en de manier waarop je dat doet, verschilt van ondernemer tot ondernemer. Zelf geloof ik erg in de kracht van doelen stellen, omdat het richting geeft, maar je moet wel flexibel blijven in je aanpak. Niet dat je een of andere starre mindset hebt en niet meer kan of wil veranderen van strategie.

Als we beter willen worden in doelen stellen, dan is mijn advies om eens goed na te denken over de onderstaande 7 vragen:

 1. Hoe stellen we doelen?
 2. Hoe meten we de vooruitgang?
 3. Hoe sturen we onze doelen snel bij?
 4. Hoe maken we een verschil tussen korte- en langetermijndoelen?
 5. Hoe stemmen verschillende teams doelen op elkaar af?
 6. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers optimaal betrokken zijn bij de doelen?
 7. Hoe communiceren we over onze doelen?

Kun je een duidelijk antwoord geven op iedere vraag? Waar valt voor jou op dit moment winst te boeken?

Als je geïnteresseerd bent om voor jouw business op een effectieve manier stretch-doelen te stellen, verdiep je dan maar eens in de OKR-methode.

De grootste weerstand komt vaak van jezelf

Word je beperkt door omstandigheden die buiten je invloed liggen of beperk je vooral jezelf met allerlei overtuigingen?

Beantwoord deze vraag eens met 100% oprechtheid.

Mijn ervaring is namelijk dat we onszelf veelal beperken met destructieve gedachten. Als we hier last van hebben, dan manage je je innerlijke dialoog niet goed.

Heb je jezelf wel eens de grond in gepraat tijdens een competitieve wedstrijd? Het is niet mijn dag vandaag, het ligt aan de scheidsrechter of mijn tegenstander is te sterk. Dit zijn allemaal gedachten die je uit je kracht halen en weerstand bij je veroorzaken.

In het ondernemerschap geldt dit ook. Als jij je innerlijke dialoog niet managet dan reageer je je emoties op je medewerkers af of je hebt zo’n destructieve houding dat niemand energie van je krijgt. Integendeel zelfs.

Word jezelf bewust van twee soorten weerstanden die je moet overwinnen:

 1. Weerstand die hoort bij het uitvoeren van een taak die je helpt groeien. Dit is natuurlijke weerstand en deze zal altijd aanwezig zijn.
 2. De weerstand die jij met jouw mindset creëert, de onnodige weerstand. Hier moet je zo snel mogelijk afscheid van nemen.

Controleer je focus, laat emoties los, schakel expertise in en communiceer aan de lopende band met medewerkers over oplossingen.

Doe je dit niet, dan zal je zien dat jij zelf de grootste bottleneck binnen je bedrijf bent die de groei remt. Want zeg nu eerlijk, er groeit toch niets positiefs uit een destructieve mindset?

Iedereen die top wil blijven presteren, zoekt voortdurend naar duidelijkheid

Wat moet vandaag de grootste winst zijn binnen je business?
Wat is de belangrijkste taak die vandaag wordt volbracht?
Wat moet je vandaag doen om in de toekomst nog beter te presteren?

Dit zijn drie hele mooie vragen waar je een antwoord op moet kunnen geven als je vandaag en in de toekomst optimaal wilt blijven presteren.

Eén van de belangrijkste dingen is om zaken vanuit het juiste perspectief te blijven zien. En iedereen, maar dan ook echt iedere toppresteerder, heeft hier voortdurend feedback over nodig.

Waarom?

Omdat presteren hand in hand gaat met 100% focus. Hierdoor ben je in staat om top te presteren, maar het bijeffect is wel dat je een tunnelvisie ontwikkelt.

Tunnelvisies zijn schadelijk voor je prestaties. Je ziet namelijk maar één waarheid: die van jou. En jouw waarheid is niet altijd juist!

Zorg voor betrouwbare mensen om je heen met wie je kunt brainstormen en die jou kritische vragen stellen, zodat nieuwe perspectieven zich openbaren.

Iedereen die top wil blijven presteren, zoekt voortdurend naar duidelijkheid.

Hoe creëer jij duidelijkheid voor jezelf?

Wat is productiviteit?

Mijn definitie van productiviteit is: Werken aan taken die de grootste impact creëren en deze zo efficiënt mogelijk volbrengen.

Laten we die definitie eens ontleden.

Wat heeft productiviteit te maken met de impact die een bepaalde taak heeft? Alles. Productiviteit en impact gaan hand in hand.

Stel jezelf deze vraag maar eens: Ben je gelukkig als je veel taken volbrengt die weinig tot geen impact creëren? Ik in ieder geval niet!

Als je veel werk verzet wat weinig resultaat oplevert en waar je nauwelijks voldoening uithaalt, dan ben je niet productief.

Dan een andere vraag: Wat betekent zo efficiënt mogelijk een taak volbrengen?
Dit betekent: Via de kortste route een maximaal resultaat behalen.

Hoe doe je dat?

Daar is in niet één enkele strategie op los te laten!

Het is een combinatie van strategieën die ervoor zorgen dat je zo efficiënt mogelijk werkt. In de blog 12 strategieën om een productiviteitsbeest te worden, lees je hierover meer.

Productiviteit is een combinatie van werken aan je belangrijkste taken en deze zo efficiënt mogelijk uitvoeren.

Wat is die ene vraag waarop je nu een antwoord zou willen?

Dit is wat we allemaal willen: De juiste antwoorden vinden.

Als we de juiste antwoorden vinden, dan overwinnen we de grootste uitdagingen, verleggen we grenzen en brengen we nieuwe creaties tot leven.

Het vinden van antwoorden is belangrijk. Cruciaal zelfs voor de kwaliteit van ons leven. Maar ik wil je uitdagen om niet zomaar eventjes op zoek te gaan naar wat antwoorden.

Ik daag je uit om tijd te stoppen in die ene vraag waarop je een antwoord wilt hebben. Wat is nu de belangrijkste vraag waarop je graag een antwoord zou willen?

Die vraag brengt focus.

Ik stel mezelf regelmatig deze vraag:

Als mijn business op elk onderdeel hetzelfde blijft presteren, wat is dan dat ene onderdeel waar een succesvolle transformatie de grootste impact zal hebben?

Deze vraag dwingt je om jezelf te focussen op datgene waar de grootste winst te behalen valt. Maar zo zijn er talloze goede vragen die je helpen om de juiste denkrichting op te gaan.

In de blog Belabberde vragen produceren belabberde resultaten, ga ik dieper in op verschillende soorten topvragen die je jezelf kunt stellen.

Formuleer voor jezelf eens een belangrijke vraag waar je graag een antwoord op zou willen hebben. Schrijf deze vraag op en onderzoek hem een week, een maand of langer.

Als je jezelf de juiste vragen stelt, zal je zien dat kleine inzichten zich gaan openbaren. Het enige wat je moet doen is jezelf de juiste vraag stellen en er iedere dag eventjes mee bezig zijn.

Wat is jouw vraag waarop je graag een antwoord op zou willen hebben?

Deel de vraag waar jij een antwoord op zou willen gerust met mij door deze e-mail te beantwoorden met je vraagstuk. Het lijkt me leuk om te zien waar jij je focus de komende tijd op gaat richten.

Waarom zou ik kiezen voor een nieuwsbrief binnen mijn business?

Dat is een mooie vraag om centraal te stellen binnen je business.

Als je een nieuwsbrief ontwikkelt die gelezen wordt, dan betekent dit dat je waardevolle content deelt. Dit kan ervoor zorgen dat jouw klanten trouwe aanhangers worden die zich betrokken voelen bij jou en je business.

Toch is het een hele uitdaging om te achterhalen wat wel en wat niet werkt. Je hebt bij het maken van content namelijk niet alleen te maken met het afstemmen van inhoud op je ideale klant, maar ook hoe je deze content presenteert en wanneer je dat doet. Dit is een kwestie van experimenteren en resultaten bijhouden.

Daarnaast geloof ik dat je een duidelijke visie voor de lange termijn moet hebben. Anders verzamel je e-mailadressen om mensen snel in een of andere geautomatiseerde marketingfunnel te krijgen zodat je ze iets kan verkopen.

Dat is een strategie waar ik niet in geloof. Met Inspiratie Vrijdag pak ik dat anders aan. Daar geloof ik in continuïteit, door iedere week waarde te leveren.

Wat is de visie van jouw nieuwsbrief? Hoe pak jij dat aan? Weet jij wat wel en wat niet werkt?

Blijf kleine stapjes voorwaarts zetten

Op dit moment van schrijven is het herfst.

Ik merk dat mijn lichaam daar aan moet wennen. Het is vroeg donker, het weer is grauw en momenteel zitten we ook nog eens in de tweede coronagolf.

Restaurants en bars zijn dicht, sportvereniging hebben hun deuren gesloten en veel mensen werken vanuit huis.

Het effect van de tweede coronagolf is dat veel ondernemers voor enorme uitdagingen staan. Vragen waar veel ondernemers mee rondlopen zijn:

Hoe houd ik mijn team productief als we vanuit thuiswerken? Hoe houd ik mijn hoofd boven water? Verander ik van businessmodel? Moeten we nieuwe producten ontwikkelen? Ga ik wel of geen nieuwe medewerkers aannemen?

Dit zijn enorme uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden en het is erg gemakkelijk om jezelf in zulke tijden neerslachtig of zelfs depressief te gaan voelen.

Toch is er maar één oplossing: Blijf kleine stapjes voorwaarts zetten.

Het leven is voortdurend in verandering en geen enkele situatie is permanent. Dus waar het om gaat is dat je kleine stapjes voorwaarts blijft zetten. Blijf in beweging, onderzoek nieuwe mogelijkheden en voer voortdurend kleine verbeteringen door.

In de blog Focus op vooruitgang, licht ik de strategie van het +1 Concept toe. Het +1 Concept geeft je zowel in goede als in mindere tijden houvast.

Er is maar een weg: voorwaarts!

Vragen en luisteren: twee van de belangrijkste vaardigheden

Als je iemand een vraag stelt, dan leen je als het ware zijn of haar hersenpan. Dit betekent dat je een nieuw of een ander perspectief aangereikt krijg over een bepaalde situatie. Hierdoor komt er een stroom van creativiteit op gang waar je van kan leren.

De juiste vragen stellen versnelt je leerproces!

Als je vervolgens met je volledige aandacht naar de ander luistert dan gebeuren er twee mooie dingen:

 1. Er ontstaat een diepe connectie met de ander.
 2. Je neemt de informatie op de meest effectieve manier in je op.

Aandachtig luisteren creëert een diepe connectie en zorgt er dus voor dat je op de beste manier informatie tot je neemt.

Mensen die zelf veel aan het woord zijn, leren niet zo snel, omdat ze geen gebruik maken van de anders hersenpan. Als ze wel de vragen stellen, maar vervolgens half luisteren, dan absorberen ze de kennis van de ander niet optimaal.

Je versnelt je leerproces door goede vragen te stellen en met je volledige aandacht naar de ander te luisteren.

Toon daarom oprechte interesse in de ander.

Welke norm moet jij hanteren om je resultaten te verbeteren?

Op 10 februari 2019 was ik als gastspreker uitgenodigd door Jan de Zeeuw. Jan heeft een business lounge in het stadion van FC Utrecht en had mij destijds gevraagd: “Kun je eens iets komen vertellen over de relatie tussen ondernemen en topsport?” “Lijkt me hartstikke leuk, doen we”, zei ik.

Die middag stond de thuiswedstrijd tegen PSV op het programma, een mooi affiche dus. Zeker ook omdat ik in het verleden als jeugdtrainer voor PSV heb gewerkt.

Ik opende met de vraag: “Wie is er voor FC Utrecht? Steek eens even je hand op.” Bijna alle handen gingen omhoog. Vervolgens vroeg ik: “Wie is er voor PSV?” Dat waren er maar een paar. Vervolgens vroeg ik: “Wie heeft zijn hand niet opgestoken en komt voor bier en bitterballen?”

Direct gingen er een paar handen omhoog en zowat iedereen moest lachen. Mooi, het ijs is gebroken, dacht ik bij mezelf.

Na een korte introductie over mijn verleden als jeugdtrainer bij PSV en de manier waarop ik ondernemers help met het bevrijden van hun potentieel, stelde ik de vraag:

Welke norm moet jij hanteren om je resultaten te verbeteren?

Het was even stil. Ik vervolgde mijn verhaal vervolgens met de stelling dat presteren begint met het hanteren van hoge normen. Dit geldt natuurlijk ook voor ondernemers. Wat is je norm op het gebied van:

Presteren begint met het verhogen van je norm. Op ieder moment kunnen we ervoor kiezen om onze norm te verhogen. Ik lichtte dit toe met een praktijkvoorbeeld van Robin van Persie, nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Arsenal.

Op ieder moment kun je dus je norm verhogen, wat zorgt voor betere resultaten. Ik eindigde met de vraag: Welke norm moet jij hanteren om je resultaten te verbeteren?

Weet je wat de meeste aanwezigen antwoordden? “Ik wil mijn gezondheid verbeteren.” “Tja...daar begint het allemaal mee”, reageerde ik.

Als laatste wenste ik ze allemaal een fantastische wedstrijd toe, zolang de drie punten maar mee naar Eindhoven gingen. Helaas voor alle PSV-supporters ging er maar één puntje mee naar Eindhoven. De eindstand werd 2-2.

Nu mijn vraag aan jou: Welke norm moet jij hanteren om je resultaten te verbeteren?

Wat komt er toch een hoop shit voorbij op LinkedIn

“Hoe houd ik een mooi overzicht in mijn tijdlijn met waardevolle content?”, is een vraag die ik mezelf laatst stelde.

Als ik zie wat sommige mensen posten of hoe ze reageren op een post, dan denk ik echt bij mezelf:

Wow, dit wil ik helemaal niet lezen! Ik wil niet dat mensen mijn geest beïnvloeden met deze shit...

Oplossing: Schoon schip maken en mensen niet meer volgen.

Je moet jezelf beschermen tegen waardeloze content. Als je dit doet dan komen de pareltjes vanzelf naar boven drijven. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die mooie en waardevolle content plaatsen, die mij wel inspireert.

Alle stalkers, mensen met inhoudsloze content en degenen die alleen maar op zoek zijn naar likes scoren: Fuck off.

Delegeren is een kunst die je moet beheersen als je met je bedrijf exponentieel wilt groeien

Ondernemers vragen mij wel eens: “Ronnie, wat is een belangrijke vaardigheid die ik moet beheersen om met mijn bedrijf flink te groeien?”

Mijn antwoord bestaat dan uit één woord: Delegeren.

Een vraag die ik vaak aan ondernemers stel tijdens een presentatie is: Steek je hand eens omhoog als je met je bedrijf 10 keer groter zou willen zijn dan dat je nu bent.

Bijna altijd gaat het merendeel van de handen dan omhoog.

Vervolgens vraag ik: Laat je handen omhoog als je gelooft dat je 10 keer meer uren kunt maken en 10 keer harder kunt werken dan dat je nu doet.

Alle handen gaan dan direct naar beneden!

Niemand kan 10 keer harder werken of 10 keer meer uren maken als je al 40+ uren per week in je business werkt. Toch zijn er ondernemers die het voor elkaar krijgen om jaar in jaar uit exponentieel te groeien.

Hun geheim: Delegeren.

Het draait allemaal om slimmer werken, want harder werken is op een gegeven moment niet meer mogelijk.

In de blog Er zijn maar twee soorten taken binnen je business, ga ik dieper in op twee soorten taken: taken die je kunt delegeren en taken die je niet kunt delegeren. Als je explosief wilt groeien, dan moet je de kunst van het delegeren beheersen!

Welke taken moet jij leren te delegeren?