Als je je problemen niet benoemt, zal je ze ook nooit oplossen

Sommige mensen zijn meester in het niet benoemen van problemen of zaken die niet lekker lopen.

Veelal doen ze dit niet, omdat ze de ander niet voor de kop willen stoten. Ze zijn bang voor de reacties die ze terug kunnen krijgen. Bang voor een conflict, bang om niet meer aardig gevonden te worden, bang om ongelijk te hebben....

Vaak worden problemen dan gebagatelliseerd. “Het is niet zo erg”, zeggen ze dan. Of ze draaien hun hoofd weg en kijken de andere kant op, zodat ze de problemen niet zien.

Als jij het ergens niet mee eens bent of een probleem ervaart, zeg het dan! Krop dit niet op. Het is niet goed voor je gezondheid en je doet er de mensen uit je omgeving ook geen plezier mee.

Problemen lossen zich niet vanzelf op. Daar is doelbewuste inspanning van jou voor nodig.

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link