Vind je weg naar duidelijkheid met de 
Pitch-kaart.

100% zelfsturende teams bestaan alleen in sprookjes

Waarom zijn er geen teams die 100% zelfsturend zijn?
Omdat er altijd maar één persoon verantwoordelijk voor het eindresultaat is. Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de prestaties binnen een voetbalteam? De hoofdtrainer. Wie is er binnen een bedrijf uiteindelijk verantwoordelijk dat projecten succesvol worden afgerond? De ondernemer.

Zelfsturing binnen de opdracht
Wat je te allen tijde wilt stimuleren is dat je teamleden zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Dit betekent dat je omstandigheden moet creëren waarin mensen hun creatieve potentieel kunnen ontplooien. Dit doe je door sturing te geven aan de opdracht (richting te bepalen) en het team zichzelf zoveel mogelijk te laten organiseren binnen die opdracht (vrijheid geven).

  • Richting bepalen
    Geef richting aan doelen, rollen, taken, de bedrijfscultuur en bepaal per teamlid de verantwoordelijkheden. Bewaak deze als leider. Dit schetst een duidelijk kader.
  • Vrijheid geven
    Geef je medewerkers zoveel mogelijk de vrijheid om te bepalen hoe ze de opdracht willen realiseren. Denk hierbij aan: het kiezen van de werkwijze, het inbrengen en uitvoeren van ideeën en het bepalen van een strategisch plan. De hoeveelheid vrijheid die je kunt geven is natuurlijk helemaal afhankelijk van de ervaring en kwaliteiten binnen het team.

Succes
Projecten kunnen alleen succesvol zijn als er 100% duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden. Onduidelijkheid leidt tot chaos. Dit werkt in de sport, business en alle andere gebieden waar prestaties aan het eindresultaat gekoppeld zijn. Teams krijgen sturing in de opdracht (richting wordt bepaald) en organiseren zichzelf zoveel mogelijk binnen deze opdracht (zelfsturing).

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved